Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління. 2023

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 116
 • Документ
  Дослідження PAN мереж та їх різновиди
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Куриленко, А. О.; Кофанов, Я. О.; Партика, С. О.
  Метою доповіді є дослідження PAN – персональних мереж. В доповіді розглянуті аспекти роботи безпровідних та провідних мереж PAN. Концептуально різниця між PAN і безпровідною локальною мережею (LAN) полягає в тому, що перша, як правило, зосереджена навколо однієї особи, а друга обслуговує кількох користувачів.
 • Документ
  Безпека веб-ресурсів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Мірошниченко, А. А.; Партика, С. О.
  Метою доповіді є дослідження криптографічних алгоритмів та їх застосування для забезпечення безпеки Web-ресурсів. Доповідь базується на аналізі сучасних Web-ресурсів та їх захисті від різноманітних типів кібератак, зокрема зламів, фішингу, скімінгу та інших загроз. Дослідження включає аналіз криптографічних алгоритмів, таких як AES, RSA, SHA та інших, та їх застосування для забезпечення безпеки Web-додатків та мереж.
 • Документ
  Аналіз протоколів маршрутизації для мереж з високою пропускною здатністю
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Швецов, К. О.; Макаренко, О. П.; Янковський, О. А.
  Метою доповіді є аналіз протоколів маршрутизації для мереж з високою пропускною здатністю. Проведено дослідження факторів, що впливають на пошук ефективних маршрутів в мережі, аналіз особливостей протоколів маршрутизації OSPF, IS-IS, RIP та BGP, виділені найбільш істотні критерії порівняння даних протоколів, а також фактори, що впливають на їх вибір в для застосування в мережі.
 • Документ
  Адаптивне управління трафіком у великих масштабах для забеспечення якості обслуговування (QoS)
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Свиридов, О. О.; Соболь, Г. Ю.; Янковський, О. А.
  Метою доповіді є аналіз проблем управління трафіком у мережах великого масштабу та демонстрація того, як адаптивні алгоритми управління трафіком можуть бути використані для забезпечення високого рівня якості обслуговування в таких мережах. В доповіді представленні основні заходи для оптимізації мережі шляхом управління пріоритетами, управління потоками та управління пропускною здатністю. Застосування одного або декількох методів дозволяє значно зменшити вірогідність перевантажень в мережі та адаптивно збалансовувати навантаження.
 • Документ
  Розробка нових методів для запобігання заторів та зниження затримок в мережах
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Швецов, К. О.; Нечипоренко, А. О.; Янковський, О. А.
  Метою доповіді є дослідження та аналіз існуючих методів контролю заторів у мережах та розробка нових методів для запобігання і зниження затримок. Доповідь має на меті розгляд ефективних методів розв'язання проблеми заторів, що можуть бути застосовані в реальних мережах та сприяти подальшому розвитку мережевих технологій та інформаційних систем.
 • Документ
  Алгоритми AQM. керування чергами в маршрутизаторах
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Шістеров, І. Ю.; Марцінко, Б. Б.; Янковський, О. А.
  Метою доповіді є аналіз існуючих алгоритмів AQM, які піклуються про належний стан черги маршрутизатора для забезпечення гарної продуктивності роботи маршрутизатора. У доповіді наведено переваги використання AQM алгоритмів, їх позитивний впив на роботу, як окремого маршрутизатора, так і на роботу мережі в цілому. Також детально представлені аспекти існуючих AQM алгоритмів, логіка їх роботи та їх розвиток, який відбувався з часом. Досліджено перспективи впровадження алгоритмів AQM, що засновані на функції відкидання, які можуть бути розгорнуті в реальній мережі.
 • Документ
  Алгоритми адаптації під час проведення реабілітаційних процедур
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Єрошенко, О. А.; Прасол, І. В.
  У роботі ретельно досліджено інтелектуальні алгоритми адаптації для вирішення таких задач. Використання адаптації - це найвищий ступінь індивідуалізації, що характеризується наявністю не тільки зворотних зв'язків, але і пристроїв вимірювання та аналізу, наділених властивостями пам'яті та здатних приймати вірні рішення на основі аналітичних побудов та логічних висновків.
 • Документ
  Аналіз методу полегшеної криптографії з використанням ДНК в IoT
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Журило, О. Д.; Ляшенко, Олексій Сергійович
  Мета цієї роботи спрямована на те, щоб запропонувати нову полегшену криптографію на основі ДНК (LWCD). LWCD використовує стрічку ДНК як ключ із деякими операціями для створення ключів для кількох раундів шифрування. Кілька раундів шифрування можна змінювати за допомогою розміру блоку, який підходить для пристроїв Інтернету речей і забезпечує високу надійність і силу шифрування на основі важливості зібраних даних. LWCD виконується двома основними операціями: заміною та транспозицією.
 • Документ
  Клієнт-серверна система з web-інтерфейсом для взаємодії робітників ІТ-компанії
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Красніков, В. О.; Ляшенко, Г. Є.
  Метою доповіді є розробка додатку, яка дозволить працівникам ІТпідприємства комунікувати між собою, незалежно від наявності мережі Інтернет. В доповіді наводиться прототип цієї програми, який виконаний у вигляді Web-додатку. Для розробки даного була використана мова програмування Java та фреймворк Spring Boot. Для збереження даних та повідомлень була створена база даних з використанням системи керування реляційними базами даних MySQL. Для оформлення зовнішнього вигляду додатку був використаний Bootstrap, який має відкритий доступ та код.
 • Документ
  Захист персональних даних користувачів з використанням хмарних сервісів AWS
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Бондар, Н. О.; Колтун, Ю. М.
  Метою доповіді є аналіз основних понять захисту персональних даних, створення опорної бази необхідних знань та обґрунтованих підходів до планування, побудови, використання, аудиту безпеки приватної інформації що зберігається, обробляється чи надається користувачами у процесі використання цифрової інфраструктури, побудованої із залученням хмарних сервісів провайдера AWS. В доповіді проведено аналіз міжнародного та українського законодавства щодо захисту персональних даних. Наведені основні стратегії щодо проектування хмарної архітектури, у якій особлива увага буде приділена захисту персональних даних. Зазначено, що жоден існуючий технічний цифровий засіб не в змозі забезпечити повної відповідності вимогам, які прийняті в Європейському Союзі "Загальним регламентом захисту персональних даних" (GDPR). Показано, що тільки сукупність хмарних сервісів AWS, які застосовуються комплексно та з дотриманням принципів безпеки доступу до ресурсів, приватності, розподіленої відповідальності, в змозі забезпечити технічні, операційні та договірні заходи, необхідні для захисту персональних даних.
 • Документ
  Аналіз особливостей і механізмів забезпечення QOS в мережах LTE
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Шинан, Гокхан; Колтун, Ю. М.
  Метою доповіді є висвітлення концепції забезпечення якості обслуговування в мережах LTE шляхом аналізу відповідних особливостей і механізмів. У доповіді в якості таких механізмів аналізуються: класифікація та маркування пакетів, управління інтенсивністю трафіку, розподіл ресурсів, запобігання перевантажень у мережі та політика відкидання пакетів, маршрутизація. При цьому зазначено, що існують три моделі реалізації якості обслуговування в мережах LTE: найкраща можлива, інтегральна і диференційована. Відповідно до даного аналізу для LTE мереж визначено два типи послуг для різних видів трафіку за своєю чутливістю до швидкості та затримок: послуги з контрольованими затримками та передбачувані послуги. Також у доповіді обговорюється методика типового розрахунку параметрів QoS в мережі LTE, таких як різні показники часових затримок, середній час відгуку від вузла до вузла для VoIP трафіку, ефективність використання смуги пропускання.
 • Документ
  Управління ризиками в системах Інтернету речей
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Комарець, К. А.; Ляшенко, Олексій Сергійович
  Метою доповіді є дослідження та аналіз проблем, пов'язаних із безпекою систем Інтернету речей, а також надання рекомендацій щодо ефективного управління ризиками в цих системах. Управління ризиками в системах Інтернету речей є надзвичайно важливим, оскільки забезпечує безпеку системи та знижує ризики її порушення. При цьому необхідно пам'ятати, що управління є динамічним процесом, оскільки загрози безпеці можуть змінюватися з часом.
 • Документ
  Архітектура клієнт-сервер: огляд та її застосування в сучасних обчисленнях
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Плакса, І. О.; Федорченко, Володимир Миколайович
  Метою доповіді є надання огляду клієнт-серверної архітектури та її ключових компонентів, а також пояснити, як ця модель архітектури використовується в сучасній розробці програмного забезпечення. Провести порівняльний аналіз переваг і недоліків клієнт-серверної архітектури. В доповіді наведено огляд клієнт-серверної архітектури та її ключових компонентів, зокрема клієнтів, серверів і протоколів. Він підкреслює переваги архітектури клієнт-сервер, такі як масштабованість, гнучкість і безпека, і пояснює, як ці функції сприяють успіху сучасних програмних систем. У звіті також обговорюється застосування клієнт-серверної архітектури в різних областях, таких як веб-додатки, мобільні додатки та хмарні обчислення.
 • Документ
  Напівконтрольоване адаптивне глибоке навчання для розпізнавання рослин в сільськогосподарських системах
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Ляшенко, Олексій Сергійович; Кравченко, Н. В.; Ляшенко, С. О.
  Метою доповіді є аналіз та реалізація методів для покращення роботи детектора бур'янів/культур у режимі реального часу з мінімізацією ручних зусиль. Рішення, яке має намір вирішити цю задачу, має відповідати трьом вимогам: надійність, швидкість та ефективність. В роботі розглядається питання адаптації детекторів об'єктів для автономних роботів, які виконують прополку сільськогосподарських рослин. У цій роботі запропоновано напівконтрольований метод для швидкої та надійної адаптації до середовища.
 • Документ
  Використання технології USB-портів на платформі .NET
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Проценко, А. С.; Федорченко, Володимир Миколайович
  Метою доповіді є аналіз алгоритмів та методів взаємодії із USB- портами доступних на програмній платформі .NET і вирішення проблеми зручності та корисності програмного забезпечення. В доповіді надається аналіз USB-портів та частоти використання у персональних комп'ютерах. Аналізуються алгоритми взаємодії та використання портів, яку за замовченням використовує платформа .NET, і порівнюються з сучасними аналогами цього програмного забезпечення.
 • Документ
  Моделювання корпоративної мережі навчального закладу
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Дудник, Г. О.; Ляшенко, Г. Є.
  Метою доповіді є огляд моделювання корпоративної мережі навчального закладу, яка дозволяє взаємодію між всіма користувачами. Така мережа може обслуговувати не лише його підрозділи, але й певну групу користувачів, до якої крім працівників закладу можуть входити абітурієнти та студенти. Також враховується можливість масштабованості корпоративної мережі для того, щоб вона легко приймала зміни у налаштуваннях.
 • Документ
  Моделювання мережі розумного будинку
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Гетьман, К. Р.; Ляшенко, Г. Е.
 • Документ
  Підходи до побудови онтологічних систем на різнорідних даних та виявлення кореляційних залежностей у них
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Пилипенко, А. Г.; Рубан, Ігор Вікторович
  Метою доповіді є аналіз підходів до побудови онтологічних систем на різнорідних даних, що уможливили би виявлення кореляційних залежностей в таких системах. Побудова онтології із різнорідних даних та наповнення графу знань на її основі, передбачає інтеграцію та зв’язування інформації з різних джерел, що є ускладненим через різноманітність форм, форматів та типів даних. В доповіді наводяться деякі підходи до створення та опису вузлів онтології, а також розглядаються кілька способів створення ребер графу знань, такі як зв’язки, початково закладені в онтологію експертом, та зв’язки, отримані з графу знань через порівняння часових рядів або на основі ймовірності.
 • Документ
  Проблеми безпеки в сучасних ІоТ системах
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Аветісова, К. А.; Ляшенко, Олексій Сергійович
  Метою доповіді є аналіз існуючих питань безпеки ІоТ систем. Беручи до уваги рівень поширення ІоТ, число пристроїв, підключених до ІоТ, зростає щодня. З цим зростає і кількість уразливих до атак місць. Роздивимось деякі з проблем безпеки ІоТ, з якими система стикається на кожному з рівнів. Звідси постає важлива задача щодо забезпечення безпеки величезної кількості конфіденційних даних, що циркулюють в системах ІоТ.
 • Документ
  Вибір мережного обладнання із застосуванням методів багатокритеріальної оптимізації
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Заярний, І. А.; Скорик, Ю. В.
  Метою доповіді є вибір оптимального варіанта мережного обладннання в телекомукації засобами багатокритеріальної оптимізації. У доповіді розглядаються теоретичні і практичні принципи застосування методів багатокритеріальної оптимізації для вибора переважного варіанта, оптимальних за сукупністю показників якості, а саме - керованих комутаторів L2 із урахуванням п’яти характеристик: кількість портів; об'єм буферної пам'яті, пропускну здатність; кількість перенаправленних пакетів, ціна.