Кафедра "Геометричне моделювання та комп'ютерна графіка"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/gmkg

Дисципліни графічної підготовки "Нарисна геометрія", "Машинобудівне креслення" і "Малювання" викладались з моменту заснування НТУ “ХПІ” – з 1885 року. Першим лектором курсу "Нарисна геометрія" був професор Костянтин Олексійович Андрєєв. Кафедра "Геометричне моделювання та комп'ютерна графіка" заснована у 1930 році (первісна назва – кафедра "Нарисна геометрія і машинобудівне креслення", першим завідувачем якої став Андрєєв Віктор Лаврентієвіч). У подальшому змінювала назви на "Нарисна геометрія та графіка", "Нарисна геометрія та інженерна графіка").

Кафедра "Геометричне моделювання та комп’ютерна графіка" здійснює загальну інженерну графічну підготовку студентів з 1 по 5 курс. Підготовка фахівців орієнтована на підприємства, які створюють, обслуговують, використовують системи комп’ютерної графіки; підприємства медіа-спрямованості та інтернет-спрямованості.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту комп'ютерного моделювання, прикладної фізики та математики Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

p align="justify">У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 2 доктора технічних наук, 10 кандидатів технічних наук; 2 співробітника мають звання професора, 9 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 275
 • Документ
  Створення анімації та візуальних ефектів технологіями комп'ютерної графіки
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Сухоставський, М. В.; Савченко, Лідія Митрофанівна
 • Документ
  Розробка сайту технічного центру "HYDROPOWER"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Склема, Ю. О.; Максимова, Д. Р.; Глібко, Олена Анатоліївна
 • Документ
  Дослідження методів створення персонажу і візуальних ефектів для комп'ютерної гри
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Зубішин, І. О.; Кузьменко, А. С.; Сімонова, Ольга Геннадіївна; Сидоренко, О. С.
 • Документ
  Розробка моделі персонажа та його оточення у різних 3D середовищах
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Вус, С. М.; Долуда, Т. В.; Глібко, Олена Анатоліївна
 • Документ
  Методичні вказівки до лабораторних занять з курсів "Основи математичного та геометричного моделювання в комп’ютерній графіці" та "Основи геометричного моделювання"
  (2023) Федченко, Ганна Валеріївна; Шеліхова, Інеса Борисівна; Матюшенко, Микола Васильович
  Методичні вказівки містять варіанти завдань у рамках курсів «Основи математичного та геометричного моделювання в комп’ютерній графіці» та «Основи геометричного моделювання», що викладаються студентам інженерно-фізичного інституту спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» вибіркового блоку «Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології». Формування зображення і різноманітні дії над ним вимагають від користувача відомої математичної грамотності. Геометричні поняття, формули, які стосуються плоскому і тривимірним випадках, грають в комп'ютерній графіці особливу роль. Принципи аналітичної, диференціальної геометрії в з'єднанні з весь час зростаючими можливостями обчислювальної техніки є тією частиною комп'ютерної графіки, що завжди розвивається. У методичні вказівки включені варіанти завдань лабораторної роботи «Побудова кривих. Іграшка», приклад виконання, розглянуті методи за допомогою яких можна розв’язати цю задачу, а саме метод Лагранжа, метод Ньютона - метод розділених різниць, побудови кривих Без'є.
 • Документ
  Оптимальне проектування циліндричних зубчастих передач з опукло-увігнутим контактом: цільова функція та змінні проектування
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Устиненко, Олександр Віталійович; Левін, Нікіта Олександрович; Бондаренко, Олексій Вікторович; Бошанскі, Мірослав; Протасов, Роман Васильович; Андрієнко, Сергій Володимирович; Матюшенко, Микола Васильович
  Зниження маси та габаритів зубчастих передач є актуальною задачею сучасного машинобудування. Одним із перспективних шляхів її розв'язання є застосування зачеплення з опукло-увігнутим контактом зубців. Тому дослідження присвячено розробці методів оптимального проектування циліндричних зубчастих передач з опукло-увігнутим контактом робочих поверхонь. Критерії оптимальності: мінімальні контактні напруження та (або) мінімальні відносні швидкості ковзання з урахуванням конструктивних, геометричних та технологічних обмежень. У якості об'єкта дослідження обрано С – С зачеплення, воно запропоновано словацькими вченими М. Бошанскі та М. Верешем. Побудовано цільову функцію для випадку мінімізації контактних напружень. Критерій оптимальності сформульовано так: контактні напруження σ H у зачепленні повинні приймати мінімально можливе значення при виконанні усіх обмежень. Також побудовано цільову функцію для випадка мінімізації відносних швидкостей ковзання профілів. Критерій оптимальності сформульовано так: відносні швидкості ковзання профілів λ у крайніх точках зачеплення повинні приймати мінімально можливе значення при виконанні усіх обмежень. Визначені змінні проектування: кут зачеплення в полюсі α С , радіус кривизни верхньої частини лінії зачеплення r kh , радіус кривизни нижньої частини лінії зачеплення r kd . Обрано метод розв'язання задачі оптимального проектування. З усього різноманіття було обрано метод зондування простору параметрів проектування. У якості пробних точок використовуються точки ЛПτ-послідовності. Метод дає змогу оперувати значною кількістю параметрів – до 51, забезпечує достатньо велику кількість рівномірно-розподілених пробних точок – до 2 20 . У подальших дослідженнях планується сформувати систему обмежень на змінні проектування, розробити методики та алгоритми розв’язання задачі, а також провести тестові та перевірочні розрахунки з метою підтвердження та оцінки отриманих теоретичних результатів.
 • Документ
  Етапи розробки дизайну веб-сайту
  (2023) Шеліхова, Інеса Борисівна; Краєвська, Олена Олександрівна
  Послідовність створення сайту та чітке опрацювання етапів – запорука успіху всього проекту. Кожен етап створення сайту – це кропітка робота, за яку відповідальний кожен розробник з команди веб-студії проекту. У цій статті ми розглянемо, як відбувається поетапна розробка сайту та детально розпишемо порядок створення веб-сайтів.
 • Документ
  Інтерполяція параметричними кубічними кривими
  (2023) Адашевська, Ірина Юріївна; Краєвська, Олена Олександрівна
  В роботі розглянуто способи опису параметричних кубічних кривих: Метод Ерміта, Метод Безьє. Застосовано алгоритм де Кастельє для побудови кривих Безьє на базі чотирьох контрольних точок, надано узагальнення алгоритму де Кастельє на довільну кількість точок.
 • Документ
  Сплайн-інтерполяція. Механізм зміни стикувальних функцій
  (2023) Адашевська, Ірина Юріївна; Краєвська, Олена Олександрівна
  В роботі надано обгрунтування вибору сплайн-інтерполяції, інтерполяція B-сплайнами, типи B-сплайнів, розглянуто принципи використання сімейства стикувальних функцій для генерування всіх можливих сплайн-кривих. Розглянуто механізм зміни стикувальних функцій з метою забезпечення інтерполяції певних точок.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт засобами СУБД MySQL
  (ТОВ "НТМТ", 2022) Сімонова, Ольга Геннадіївна; Охотська, Олена Вадимівна; Шеліхова, Інеса Борисівна
  Теперішній етап розвитку систем управління базами даних (СУБД) характеризується появою нової технології доступу до даних Інтернет. Основна відмінність цього підходу від технології клієнт-сервер у тому, що відпадає необхідність використання спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення. Для роботи з віддаленою базою даних використовується стандартний браузер Інтернету. При цьому вбудований у завантажуванні користувачем HTML-сторінки код, написаний зазвичай мовою Java, Java-script, PНР та інших, відстежує всі дії користувача за допомогою SQL-запитів до бази даних. Зручність цього підходу призвела до того, що він став використовуватися не тільки для віддаленого доступу до баз даних, але й для користувачів локальної мережі підприємства. Прості завдання обробки даних, не пов'язані зі складними алгоритмами, що вимагають узгодженої зміни даних у багатьох взаємопов'язаних об'єктах, досить просто та ефективно можуть бути побудовані за цією архітектурою. У будь-якій сучасній СУБД, що підтримує реляційну модель, для обробки даних використовується стандартизована мова SQL, прообраз якої був створений в IBM в 70-х роках 20-го століття для перевірки можливостей моделі даних Едгара Кодда в рамках експериментальної СУБД System R. Спочатку мова називалася SEQUEL, але через конфлікт торгових марок пізніше була перейменована в SQL. У своїй основі SQL є декларативною мовою, тобто дозволяє вказати, що хочете зробити – які дані з яких таблиць і в якому вигляді отримати, а як це робити – в якому порядку вихідні дані рахувати і як обробити для виведення бажаного результату – залишається на розсуд СУБД. СУБД МуSQL з'явилася як безкоштовна система, що працює на потужних, але не дуже дорогих персональних комп’ютерах, що надає в розпорядження користувачів значну обчислювальну потужність і широкий вибір операційних систем. Така СУБД дозволяє дістати доступ до баз даних організаціям й індивідуальним користувачам. Спілкуватися з СУБД МуSQL можна за допомогою мов Реrl і РНР та локального сервера Араche.
 • Документ
  Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 263 "Цивільна безпека" з курсу "Програмні засоби обробки інформації в охороні праці"
  (ТОВ "НТМТ", 2022) Шеліхова, Інеса Борисівна; Сімонова, Ольга Геннадіївна; Охотська, Олена Вадимівна
  В сучасному інформаційному суспільстві спеціаліст повинен відповідати певним вимогам, а також розвивати наявність таких умінь, як виділяти з інформації головне і другорядне; бачити інформацію в цілому, а не фрагментарно; встановлювати асоціативні зв'язки між інформаційними повідомленнями; інтерпретувати інформацію, отримані результати, передбачати і прогнозувати наслідки прийнятих рішень. Ринок праці висуває вимоги не тільки до рівня фундаментальних знань потенційного працівника взагалі, а й до рівня його професійної компетенції. Дисципліна Програмні засоби обробки інформації є однією з фундаментальних дисциплін, яка орієнтує студентів на використання комп'ютерної техніки у майбутній професіональній діяльності. Мета – формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою і використання сучасних інформаційних технологій для розв’язання різноманітних задач в практичній діяльності за фахом. Місце дисципліни у навчальному процесі. Вивченню дисципліни передує викладання дисципліни "Інформатика", яка починається ще в середніх освітніх установах. Задачі вивчення дисципліни: - розвиток алгоритмічного мислення та нарощування інтелектуального потенціалу студентів; - формування уявлень про можливості використання ПК у власній та суміжних спеціальностях; - опанування навичками спілкування з ПК, достатніми для роботи з автоматизованими навчальними програмами, здійснення обчислень при виконанні різних завдань, розв'язання учбових і професійних задач за допомогою пакетів прикладних програм загального та спеціального призначення; - опанування прийомами розробки, налагодження, документування програм, необхідних для вирішення не дуже складних задач з урахуванням майбутньої спеціальності.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" з курсу "Інтернет технології комп'ютерної графіки та анімації"
  (ТОВ "НТМТ", 2021) Сімонова, Ольга Геннадіївна; Шеліхова, Інеса Борисівна
  Для отримання і відправки даних в мережі Internet використовуються формати даних JSON і XML. JSON – простий текстовий формат обміну даними, заснований на мові програмування JavaScript. Як і багато інших текстові формати JSON легко читається людьми. XML — мова розмітки, який визначає набір правил для кодування документів в форматі, який читається людиною і читається машиною. В XML застосовуються теги, що задаються користувачами. Саме тому, що кожен користувач здатний і вільний створити розмітку, яка йому потрібна в конкретній ситуації, мова і називається розширюваним. За структурою цей тип документа складається з дерева елементів, де ці елементи мають вміст і атрибути. За рахунок того, що файл містить текстову інформацію, він редагується в багатьох текстових редакторах. Документи в форматах HTML і XML містять дані, укладені в теги, але на цьому схожість між двома мовами закінчується. У форматі HTML теги визначають оформлення даних – розташування заголовків, початок абзацу і т. д. У форматі XML теги визначають структуру і зміст даних – те, чим вони є. При описі структури та змісту даних стає можливим їх повторне використання декількома способами. Можна використовувати одну систему для генерації даних та позначки їх тегами в форматі XML, а потім обробляти ці дані в будь-яких інших системах незалежно від клієнтської платформи або операційної системи. Завдяки такій сумісності XML є основою однієї з найпопулярніших технологій Але, JSON має ряд переваг: • X ML в имагає в ідкриття т а з акриття т егів, а J SON використовує пари ім’я/значення, чітко позначені «{"і"}» для об’єктів, «["і"]» для масивів, «,» (кому) для поділу пари і «:» (двокрапка) для відділення імені від значення; • при однаковому обсязі інформації JSON майже завжди значно менше, що призводить до більш швидкої передачі і обробці; • JSON є підмножиною JavaScript, тому код для його аналізу та упаковки цілком природно вписується в код JavaScript. Вважається, що формат JSON був розроблений американським програмістом Дугласом Крокфордом, який відомий як постійний учасник розвитку мови JavaScript, творець текстового формату обміну даними JSON і автор різних пов’язаних з JavaScript інструментів. Дуглас Крокфорд зробив цей формат популярним в 2001 році. За іншою версією, формат не винайшли, а просто «відкрили». У презентації розробникам з «Yahoo!» Крокфорд розкрив секрет про те, що JSON використовувався ще раніше в браузері Netscape ще в 1996 році. Мета роботи: набути навичок створення програм на мові JavaScript з використанням формату JSON і методів JavaScript для роботи з JSON.
 • Документ
  Группы симметрии орнамента на эскизе М. К. Эшера "Ящерицы" и движения плоскости, описывающие образование его фигурной плитки
  (Херсонський національний технічний університет, 2020) Ницын, Александр Юрьевич
 • Документ
  Группы симметрии орнамента на эскизе М. К. Эшера "Ящерицы" и движения плоскости, описывающие образование его фигурной плитки
  (Херсонський національний технічний університет, 2020) Ницын, Александр Юрьевич
  Способы построения фигурных плиток, стилизующих изображения животных и растений и целиком заполняющих плоскость, не являются в настоящее время предметом научных исследований. Это объясняется тем, что авторы многих научных трудов рассматривают гравюры М. К. Эшера как мозаику, составленную из многоугольников с нанесённым на них повторяющимся рисунком. Поэтому они ищут в них фрагменты, которые вписываются в ромбы, квадраты, правильные треугольники или правильные шестиугольники, и с их помощью составляют мозаику. Мы же пошли другим путём – путём открытия законов симметрии, позволяющих построить плоскую фигуру, стилизующую образы растений и животных и заполняющую плоскость без наложений и пропусков. Таким образом, цель статьи состоит в том, чтобы установить правило построения фигуры, стилизующей изображения животных и растений и заполняющей плоскость без наложений и пропусков при параллельных переносах и вращениях её повторений. Предложено правило построения фигурных плиток, стилизующих изображения растений и животных и заполняющих плоскость без наложений и пропусков при параллельных переносах и вращениях её повторений, в частности фигурных плиток, обобщающих изображения зооморфных форм на эскизах М. К. Эшера "Ящерицы" и "Бабочки". Предложенное правило было применено для составления орнаментов, стилизующих эскизы М. К. Эшера "Ящерицы" и "Бабочки". Показано, что данные орнаменты имеют множество осей симметрии 3-го порядка, множество осей симметрии 6-го порядка и шесть векторов трансляции. Выявлена связь между движениями плоскости, приводящими к образованию фигурной плитки, и группой симметрии орнамента, полученного на её основе. Установлено, что симметрия орнамента и его повторяющаяся фигура описываются группами вращения 6-го порядка и группами параллельных переносов осей вращения. Следовательно, если какой-либо фигуре соответствует какая-либо группа преобразований плоскости, то такой же группе преобразований плоскости будет соответствовать орнамент, полученный параллельными переносами и вращениями её повторений. Разработан орнамент "Композиция №1", не описанный в литературе по истории и теории орнамента. Предположено, что предметом дальнейших исследований будет приложение одной из кристаллографических групп симметрии Е. С. Фёдорова к построению фигурной плитки, стилизующей зооморфную форму на одной из гравюр М. К. Эшера.
 • Документ
  Методи наближених обчислень
  (2022) Матюшенко, Микола Васильович; Сівак, Єлизавета Михайлівна
  У навчальному посібнику розглядаються загальнi методи обчислень, що використовуються в інженерній практиці, наведено відбір чисельних методів для типових задач та прикладів, що зустрічаються в інженерних розрахунках. Призначено для студентів спеціальності 122 "Комп’ютерні науки".
 • Документ
  Разгадка тайны гравюры М. К. Эшера "Всадники"
  (Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, 2019) Ницын, Александр Юрьевич
  Наиболее простой способ построения орнамента, целиком заполняющего плоскость, состоит в её замощении раппортом, то есть повторяющейся частью орнамента, у которой рисунок, примыкающий к одной стороне, является продолжением рисунка, примыкающего к противоположной стороне. Обычно раппортом служит прямоугольник, ромб, правильный треугольник или правильный шестиугольник, содержащий рисунок, нанесённый по определённым правилам. Кроме того, существует бесчисленное множество паркетов, составленных из правильных и неправильных многоугольников. К ним относятся правильные и полуправильные паркеты. Полуправильные паркеты делятся на однородные и неоднородные паркеты. В свою очередь, неоднородные паркеты подразделяются на периодические и непериодические паркеты и так далее. К сожалению, в настоящее время способы построения фигур, стилизующих изображения животных и растений и целиком заполняющих плоскость, не являются предметом научных исследований. После М. К. Эшера фигурными плитками в форме животных и растений никто больше не занимался. Предложено правило построения фигурной плитки, заполняющей плоскость без наложений и пропусков при параллельных переносах и отражениях её повторений, в частности фигурной плитки в форме животного или растения. Рассмотрено построение фигурной плитки, обобщающей изображения человека и лошади на гравюре М. К. Эшера «Всадники». Предложенное правило было применено для составления орнаментов, стилизующих гравюры М. К. Эшера «Всадники», «Лебеди», «Рыбы и чешуйки» и «День и ночь». Предположено, что предметом дальнейших исследований будет разгадка тайны гравюры М. К. Эшера «Рептилии». Ключевые слова: замощение плоскости, фигурные плитки в форме животных и растений, стилизация гравюр М. К. Эшера.
 • Документ
  Орнаменты на основе семейств кривых, заполняющих правильный шестиугольник
  (Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, 2018) Ницын, Александр Юрьевич
  Рассмотрена кривая Госпера как кривая, вписанная в правильный шестиугольник. Предложено семейство кривых, проходящее через все точки правильного шестиугольника. Составлен орнамент в виде семейства кривых, целиком заполняющего плоскость.
 • Документ
  Развёртка сферы как модели снежной хижины "иглу"
  ("ОЛДІ-ПЛЮС", 2019) Ницын, Александр Юрьевич
  Предложена условная развёртка сферы в виде условной развёртки криволинейной винтовой поверхности, аппроксимирующей её. Развёртка представляет собой отсек плоскости, ограниченный двумя кривыми, напоминающими клотоиду или спираль Корню. Спиральный способ построения развёртки сферы является математической основой для определения формы и размеров блоков, из которых возводится снежная хижина "иглу". Это обусловлено тем, что наиболее распространённым способом построения снежной хижины "иглу" является спиральный способ, состоящий в том, что снежные кирпичи укладываются в винтовую поверхность с прямоугольным поперечным сечением и осевой линией в виде винтовой линии, принадлежащей сфере.
 • Документ
  "Кособокий" однополостный гиперболоид
  (ТОВ "Група компаній планета", 2019) Ницын, Александр Юрьевич
  Рассмотрена линейчатая поверхность с тремя направляющими прямыми линиями. Показано, что данная поверхность является однополостным гиперболоидом, но не описанным в литературе, а "кособоким". Показано, что "кособокий" однополостный гиперболоид обладает рядом замечательных свойств, в частности, показано, что у «кособокого» однополостного гиперболоида есть линия разрыва, нарушающая его непрерывность, и каждая его образующая одновременно пересекает не три, а четыре прямые линии. Показано, что у "кособокого" однополостного гиперболоида направляющими второго семейства образующих являются не три произвольно выбранные прямые линии, входящие в первое семейство образующих, а три прямые линии, симметричные трём первым направляющим. Кроме того, было показано, что одним из очерков "кособокого" однополостного гиперболоида является гипербола, но не описанная в литературе, а "кособокая".
 • Документ
  Дослідження можливостей поєднання графічних та процедурних методів для створення комбінованих 3D моделей
  (ТОВ "Група компаній планета", 2019) Гудков, Д. Р.; Ніцин, Дмитро Олександрович
  В роботі розглянуто можливості поєднання графічних та процедурних методів створення 3D ігрових моделей проекту рольової гри з використанням програмних пакетів тривимірної комп'ютерної графіки.