Кафедра "Деталі машин та гідропневмосистеми"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/dmpm

Від 2017 року кафедра має назву "Деталі машин та гідропневмосистеми" після приєднання до неї кафедри "Гідропневмоавтоматика та гідропривод", попередня назва – "Деталі машин і прикладна механіка", первісна назва – "Деталі машин".

Кафедра "Деталі машин" (від 1902) веде своє походження з механічного відділення Харківського практичного технологічного інституту, на якому викладався загальний курс "Опір матеріалів і побудова машин". У 1894 р. вперше було введено читання спеціального курсу "Деталі машин", який викладав організатор і перший директор інституту професор Віктор Львович Кирпичов (1845-1913 р.). Подальша – "Деталі машин і прикладна механіка" (від 1985) – після об’єднання кафедри "Деталі машин" з кафедрою "Технічна механіка". Першим очільником кафедри «Деталі машин» (1902–1926) був професор Тир Вадим Ерастович.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту, забезпечує загальноінженерну і спеціальну підготовку студентів технічних спеціальностей. Кафедра є колективним членом Міжнародної асоціації фахівців-гідравліків.

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 2 доктора технічних наук, 6 кандидатів технічних наук, 1 співробітник має звання професора, 7 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 267
 • Документ
  Прикладна механіка. Основи теорії та розрахунків
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Клітной, Володимир Вікторович; Музикін, Юрій Дмитрович; Бородін, Дмитро Юрійович; Бобрицький, С. В.
  Навчальний посібник містить короткий виклад необхідних теоретичних положень щодо запропонованих тем навчальної програми з прикладної механіки, а також приклади рішень завдань. Порядок викладання матеріалу прийнятий таким чином, щоб найбільш чітко проявилася органічна єдність розділів дисципліни. Навчальний посібник призначений для студентів денної та заочної форми навчання не машинобудівних напрямів підготовки бакалаврів.
 • Документ
  Частотні методи як основа проєктування електрогідравлічних слідкуючих систем
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Крутіков, Геннадій Анатолійович; Стрижак, Мар'яна Георгіївна
  Розглянуто теоретичні передумови і методику практичного застосування частотного методу дослідження в теорії автоматичного управління. У першій частині посібника викладено фізичні основи частотних характеристик та принципи дослідження динаміки систем автоматичного регулювання на основі частотних методів. У другій частині показана трансформація методу логарифмічних амплітудно-частотних характеристик в інженерну методику, яка дозволяє провести динамічний аналіз і синтез електрогідравлічного слідкуючого приводу. Призначено для студентів бакалаврського рівня підготовки спеціальності «Прикладна механіка» та інших технічних спеціальностей.
 • Документ
  Проєктування та випробування пневматичних керуючих систем
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Крутіков, Геннадій Анатолійович; Стрижак, Мар'яна Георгіївна; Ніконов, Петро Якович
  В сучасному технічному світі пневматичні керуючі системи відіграють важливу роль у забезпеченні ефективного та точного керування різноманітними механізмами та устаткуванням. Вони знаходять широке застосування у промисловості, автомобільній техніці, авіаційній галузі та багатьох інших областях. Ці методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 131 – Прикладна механіка. Вони містять методику щодо етапів проектування, перевірки працездатності шляхом комп’ютерного моделювання, випробування на лабораторному стенді та оптимізації пневматичних систем з метою забезпечення їхньої надійності та ефективності. У цих вказівках містяться не лише теоретичні аспекти проєктування, але й практичні поради щодо вибору компонентів, встановлення належних параметрів та виконання випробувань. Це сприяє поглибленню знань в області пневматики та керуючих систем, а також здобуттю практичних навичок, необхідних для успішного опанування спеціальності.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт "Деталювання складального креслення" з дисциплін "Автоматизовані системи графіки" та "Системи автоматизованого проектування гідро- пневмоавтоматики"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Бородін, Дмитро Юрійович; Семенова-Куліш, Вікторія Володимирівна; Кулик, Геннадій Григорович
  У курсі інженерної графіки вивчають переважно правила виконання креслеників деталей, які відносяться до зображення їх форми та нанесенню номінальних розмірів. У цих методичних вказівках розглядаються основні етапи читання і деталювання складальних креслеників. Метою цих методичних вказівок є формування навичок читання складальних креслеників, які дозволяють з’ясувати форму й розміри машинобудівного виробу та кожної його деталі, уявити взаємне розміщення деталей та способи їх з’єднання, взаємодію деталей. Все це дає чітке розуміння будови, призначення і принципу роботи виробу. Читання складальних креслеників відбувається шляхом деталювання, тобто виконання ескізів і робочих креслеників деталей за складальним креслеником.
 • Документ
  Методичні вказівки для виконання практичних робіт "Ескізування деталей машин"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Бородін, Дмитро Юрійович; Семенова-Куліш, Вікторія Володимирівна; Кулик, Геннадій Григорович
  Ескізи застосовують при проектуванні нових та вдосконаленні існуючих виробів. Саме за допомогою ескізу втілює на папері свою ідею архітектор, проектувальник, конструктор. Ескізи виконують і тоді, коли у виробничих умовах виникає термінова потреба виготовити нову деталь замість тієї, яка вийшла з ладу, а запасна відсутня. Часто за ескізами виконують кресленики деталей. За змістом ескіз не відрізняється від кресленика. Ескізи виконують на папері у клітинку. Наявність на папері клітинок полегшує й прискорює проведення ліній (особливо паралельних і перпендикулярних, а також ліній штриховки під кутом 45°) та виконання необхідних побудов. За допомогою клітинок легко додержуватися пропорційності частин предмета. Ескізом називають кресленик тимчасового користування, який містить зображення деталі та всі дані, потрібні для її виготовлення. Виконують ескізи спрощено – від руки, без застосування креслярських інструментів, без масштабу, але з дотриманням пропорцій між частинами зображуваної деталі.
 • Документ
  Огляд засобів САПР в архітектурі та будівництві
  (Харківський національний університет будівництва та архітектури, 2019) Бородін, Дмитро Юрійович; Семенова-Куліш, Вікторія Володимирівна
 • Документ
  Ігрове проектування елементів і систем мехатроніки
  (Jnternational Science Group, 2020) Андренко, Павло Миколайович; Приходько, Дар'я; Клітной, Володимир Вікторович
 • Документ
  Машини технічної допомоги для колісної легкоброньованої техніки
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Вербило, М. В.; Кулик, Геннадій Григорович
 • Документ
  Математична модель процесу гасіння вібрацій з активною квазінульовою жорсткістю
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Клітной, В. В.; Гайдамака, Анатолій Володимирович; Наумов, Олександр Іванович; Бородін, Дмитро Юрійович
 • Документ
  Підвищення надійності болтових з'єднань забезпеченням рівномірного навантаження витків різі
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Гайдамака, Анатолій Володимирович; Музикін, Юрій Дмитрович; Татьков, Володимир Вікторович; Клітной, В. В.; Бородін, Дмитро Юрійович; Наумов, О. І.
 • Документ
  Напрямки досліджень шпонкових з'єднань
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Гайдамака, Анатолій Володимирович; Лукашов, А.; Лукашов, Є.
 • Документ
  Дистанційні послуги з обслуговування та ремонту підшипників ковзання валків прокатних станів з розробкою пропозицій підвищення надійності
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Гайдамака, Анатолій Володимирович; Музикін, Юрій Дмитрович; Наумов, О. І.; Татьков, Володимир Вікторович; Клітной, В. В.; Бородін, Дмитро Юрійович
 • Документ
  Діагностика технічного стану зубчастих передач за твердістю металу в локальних зонах
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Гайдамака, Анатолій Володимирович; Музикін, Юрій Дмитрович; Татьков, Володимир Вікторович; Клітной, В. В.; Бородін, Дмитро Юрійович; Наумов, О. І.
 • Документ
  Про вплив натягу гусеничного обводу
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Вербило, М. В.; Кулик, Геннадій Григорович
 • Документ
  Застосування методів багатоцільової оптимізації при проектуванні вентиляційних систем
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Батрак, Пилип Олександрович; Клітной, В. В.; Клітной, В. В.
 • Документ
  Розширення області ефективного застосування пневмопривода
  (Глобус-Прес, 2018) Крутіков, Геннадій Анатолійович; Стрижак, Мар'яна Георгіївна; Стрижак, Всеволод Вікторович
  Мета. Розширення сфери застосування пневмопривода при істотному збільшенні інерційних навантажень, в межах яких привод залишається працездатним, а також суттєве підвищення економічності пневмоприводів. Методи дослідження. Структурний синтез енергозберігаючого пневмопривода з гальмуванням робочого органа привода шляхом зміни структури комутаційних зв’язків. На підставі раніше побудованої математичної моделі пневмопривода і проведеного комп’ютерного моделювання перехідних процесів обрано схеми і алгоритми керування пневмоприводами, що забезпечують найкращі експлуатаційні характеристики. Проведено оцінку ефективності роботи пневмопривода на основі комплексного показника технічного рівня. Результати дослідження. Розроблено низку схем пневмоприводів з гальмуванням робочого органа за рахунок зміни структури комутаційних зв’язків, найбільшою мірою пристосованих для комп’ютерного керування. Проведено машинний експеримент, який дозволив зробити порівняльний аналіз перехідних процесів для різних схем пневмоприводів. В результаті моделювання вдалося визначити найефективнішу схему гальмування. Отримані нові способи та схеми гальмування здатні істотно розширити область експлуатації в бік більшіх інерційних навантажень, а також здійснити ефективніше використання працездатності стисненого повітря. Експериментально отримано перехідний процес у пневмоприводі з раціональною схемою гальмування робочого органа, який підтвердив результати комп’ютерного експерименту. Висновки. Розроблена схема пневмопривода і спосіб її керування забезпечує у всьому діапазоні конструктивних параметрів і умов функціонування плавне безударне спрацювання з рівносповільненим регульованим режимом гальмування, з більш високою швидкодією в порівнянні із традиційними схемами пневмоприводів, а також значно більш ефективне використання працездатності стисненого повітря.
 • Документ
  Improving power efficiency of pneumatic logistic complex actuators through selection of a rational scheme of their control
  (PC Tесhnology сеntеr, 2018) Krytikov, G. A.; Strizhak, M. G.; Strizhak, V. V.
  The work addresses solving important problems that occur when using pneumatic actuators, namely energy saving and expanding the scope of its use by covering the zone of large inertial loads at a constant maintenance of the actuator's operability. A rational structure of the pneumatic actuator based on a change in the structure of commutation links was determined. It ensures the following advantages over a discrete actuator: – an optimal form of the transient and high braking effect in the PA which are achieved by simultaneous pressure growth in the exhaust chamber and pressure differential in the working chamber up to ensuring a constant negative pressure differential at which a constant negative acceleration during braking takes place; – in the braking phase, not only transit working capacity but also potential energy of expansion of the compressed air in the working chamber is used; – the compressed air from the braking chamber is not irrevocably transformed into thermal energy but is returned to the feed line through the opened return valve (recuperation mode is realized); – the compressed air consumption for fixing the piston in the final position is significantly reduced; – due to the minimum pressure рk in the exhaust chamber at the initial moment of the piston motion, nonproductive work of ejection of the compressed air from the exhaust chamber is substantially reduced. Thus, the complex nature of reducing nonproductive energy inputs creates an energy saving effect that makes it possible to reduce energy inputs by 4–10 times in the rational scope of use of this actuator (χ<0.2 and β<2). The engineering procedure for solving the basic problem of functional and cost analysis was demonstrated on a specific numerical example: comparison of lump sum and operational costs in making a decision on the expediency of use of the new solution in practice.
 • Документ
  Обоснование снижения мощности электродвигателя гидропривода методом эквивалентной мощности
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017) Григоров, Отто Владимирович; Стрижак, Всеволод Викторович; Зюбанова, Дарья Михайловна; Цебренко, Максим Вячеславович; Стрижак, Марьяна Георгиевна
  Обосновано снижение установленной мощности приводного электродвигателя кранового механизма на основе анализа затрат энергии и сопоставления эквивалентной мощности гидростатического привода и асинхронного привода с фазным ротором.
 • Документ
  Concept, circuit diagram and algorithm for controlling multi-position pneumatic actuator with adaptive positioning mode
  (2021) Krutikov, Genady; Strizhak, Marjana; Strizhak, Vsevolod
  The article is devoted to the development of the concept of adaptive control of a pneumatic actuator with the learning mode, a pneumatic circuit diagram and a mathematical model of a relay-operated multi-position pneumatic actuator. With the resulting pneumatic circuit there is no need in using throttle braking any more; the mode of operation of the pneumatic engine can be controlled only by changing the structure of switching connections. Thus, the most favorable uniformly decreasing braking mode can be created, even with significant inertial loads. The described control algorithm based on the obtained pneumatic circuit enables effective implementation of a learning program of the pneumatic actuator.