Кафедра "Автоматизація та кібербезпека енергосистем"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/avkib

З 2017 р. має назву "Автоматизація та кібербезпека енергосистем", попередня назва – "Автоматизація енергосистем.

Кафедра "Автоматизація енергосистем" утворена у 2003 році, як така, що відділилася від кафедри "Електричні станції". Першим завідувачем кафедри був Кизилов Володимир Ульянович – перший в історії університету, хто був удостоєний почесного звання "Заслужений винахідник України".

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки. Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють 4 доктора технічних наук та 4 кандидата технічних наук; 4 співробітника мають звання професора, 4 – доцента

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 205
 • Документ
  Релейний захист електроенергетичних систем
  (ФОП Бровін О. В., 2020) Сокол, Євген Іванович; Сендерович, Геннадій Аркадійович; Гриб, Олег Герасимович; Запорожець, А. О.; Самойленко, І. О.; Скопенко, В. В.; Карпалюк, Ігор Тимофійович; Швець, Сергій Вікторович; Черкашенко, Михайло Володимирович; Заковоротний, Олександр Юрійович; Захаренко, Н. С.; Рудевіч, Наталія Валентинівна; Тесик, Ю. Ф.; Пронзелева, С. Ю.; Кривонос, В. Є.; Ярова, І. С.
  Розглянута теорія та практика традиційних і мікропроцесорних релейних захистів для основних елементів систем виробництва й розподілу та електропостачання й електроспоживання електричної енергії. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, що спеціалізуються в області релейного захисту електроенергетичних систем.
 • Документ
  Calculation of electric field distribution in the vicinity of power transmission lines with towers and unmanned aerial vehicles presence
  (Інститут електродинаміки НАН України, 2018) Rezinkina, M. M.; Sokol, E. I.; Gryb, O. G.; Bortnikov, A. V.; Lytvynenko, S. A.
  The results of mathematical modeling of the electric field of overhead power transmission lines (TL) are presented taking into account presence of towers and unmanned aerial vehicles (UAVs) for various cases of the TL lines layout: vertical, horizontal and triangular. Numerical calculations of electric field (EF) were performed using finite integration technique and uniaxial perfectly matched layer. In this case the TL lines under the electrical potential were replaced by linear charges located on their axes. The obtained numerical results for the case of towers and UAV absence were compared with the analytical solutions, which showed coincidence of the EF strength moduli within the range of the assigned accuracy of the numerical calculations– 3%. The results of calculations are necessary to determine the flight height of UAVs, safe from the point of view of electromagnetic compatibility of the on-board electronics to influence of the TL EF and TL towers.
 • Документ
  Влияния дисбаланса активных сопротивлений обмоток статора на несимметрию фазных токов в условиях некачественного напряжения сети
  (Znanstvena misel journal, 2019) Кривоносов, Валерий Егорович; Карпалюк, Игорь Тимофеевич; Василенко, Сергей Викторович
  Несимметрия активных сопротивлений обмоток статора встречается у 30 % отремонтированных асинхронных двигателей. Несимметрия сопротивлений вызывает появление несимметрии токов в обмотках, при симметричном питающем напряжении. При несимметричной сети, несимметрия активных сопротивлений вызывает как увеличение, так и уменьшение коэффициента несимметрии токов. В программе MathCad написан алгоритм расчета коэффициента несимметрии токов при изменении коэффициента несимметрии напряжений, отклонении напряжений, отклонений активных сопротивлений статора, нагрузки и частоты. Проведено экспериментальное исследование.
 • Документ
  Цифрова енергетика
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Гриб, Олег Герасимович; Карпалюк, Ігор Тимофійович; Швець, Сергій Вікторович; Рудевіч, Наталія Валентинівна
 • Документ
  Виявлення коронного розряду на струмопровідних частинах електричної системи за акустичними коливаннями
  (Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", 2019) Гриб, Олег Герасимович; Карпалюк, Ігор Тимофійович; Швець, Сергій Вікторович; Рудевіч, Наталія Валентинівна; Захаренко, Наталя Сергіївна
  Мета. Пропонується акустичний метод діагностики наявності коронного розряду, тобто регістрація наявності коронного розряду виконувати по тільки йому притаманному спектру акустичних коливань. Методика дослідження. Для досліджень застосовується спектроакустичний метод розроблений на кафедрі автоматизації та кібербезпеки енергосистем, який побудовано на акустичних коливаннях які створює коронний розряд. Результати дослідження. Запропонований метод дозволяє проводити дистанційну діагностику на наявність місць виникнення коронного розряду. Причому така діагностика може бути виконана в режимі безперервного спостереження. Наукова новизна. Виділено напрямок дослідження параметрів пов'язаних з коронним розрядом. Проведена паралель коронний розряд – якість. Наведені методи щодо визначення наявності коронного розряду на струмопровідних частинах обладнання. Отримані частотні спектри дозволили виявити набір ліній властивих тільки коронному розряду. Практичне значення. Метод дозволяє проводити дистанційну діагностику на наявність місць ви никнення коронного розряду. Причому така діагностика може бути виконана в режимі безперервного спостереження.
 • Документ
  Моніторинг якості в електричній мережі за умови цифрової енергетики
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Гриб, Олег Герасимович; Дем'яненко, Р. І.; Карпалюк, Ігор Тимофійович
 • Документ
  Виявлення акустичних характеристик коронного розряду
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Гриб, Олег Герасимович; Дем'яненко, Р. І.; Карпалюк, Ігор Тимофійович
 • Документ
  Прогнозы показателей качества электрической энергии
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Гриб, Олег Герасимович; Карпалюк, Игорь Тимофеевич; Швец, Сергей Викторович
 • Документ
  Recognition of Corona Discharge Presence by Acoustic System Installed on Unmanned Aerial Vehicle
  (Національний авіаційний університет, 2020) Gryb, Oleh; Karpaliuk, Ihor; Shvets, Serhiy; Zaporozhets, Artur
  The energy complex of Ukraine still remains a rather powerful complex among the countries of the Eurozone. Ukrainian electrical networks, which are part of the energy complex, have significant branches. The length of high and ultra-high voltage power lines (750, 330, 220, 110 kV) is thousands of kilometers. Deterioration of equipment in the power supply system of Ukraine affects the reliability of power supply and quality indicators. In such conditions, maintenance of the operating condition of the equipment is provided by routine maintenance. Considerable attention is paid to the timely detection of damage, accurate determination of the accident site and its nature. High voltage in the network leads to the appearance of such a side factor as corona discharge, which not only consumes significant amounts of electrical energy, but also distorts it. The appearance of a corona discharge may indicate an electrical malfunction of the current transmission system. Therefore, the authors chose the direction of developing galvanically independent systems for diagnosing the state of power equipment through diagnosing the presence of a corona discharge. For determining the presence of a corona discharge, it is necessary to use either a significant number of diagnostic systems, or the location of such systems on mobile platforms. It is proposed to use unmanned aerial vehicles as a platform. The methods of acoustic control proposed by the authors can be blocked by the intrinsic noises of aircraft. Therefore, an acoustic analysis of various operating modes of aircraft was carried out and compared with the acoustic spectrum of a corona discharge. The obtained results made it possible to visualize the possibility of using acoustic systems on board unmanned aerial vehicles to diagnose corona discharge by acoustic parameters.
 • Документ
  Моніторинг якості в електричній мережі за умови цифрової енергетики
  (Харківський національний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, 2019) Гриб, Олег Герасимович; Карпалюк, Ігор Тимофійович; Швець, Сергій Вікторович; Рудевіч, Наталія Валентинівна; Захаренко, Наталя Сергіївна
  Запропоновано використання спектроакустичного моніторингу наявності коронного розряду як впливаючий фактор на якість електричної енергії, засобами потокового цифрового моніторингу.
 • Документ
  Акустичні методи діагностики коронного розряду в лініях електропередач
  (Харківський національний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, 2019) Гриб, Олег Герасимович; Карпалюк, Ігор Тимофійович; Швець, Сергій Вікторович; Рудевіч, Наталія Валентинівна; Захаренко, Наталя Сергіївна
  Запропоновано методику контролю наявності коронного розряду на струмопровідних елементах електричної мережі засобами акустичного моніторингу
 • Документ
  Солнечная станция как утилизатор электромагнитных полей и радио излучений
  (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2017) Карпалюк, Игорь Тимофеевич; Перепеченая, С. С.
 • Документ
  Підвищення віддачі соняшник панелей за рахунок стабілізації температурного режиму
  (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2017) Карпалюк, Ігор Тимофійович; Братанова, М. В.
 • Документ
  Утилизация твёрдых бытовых отходов с использованием генераторов тепловой энергии с двумя зонами пиролиза
  (ГП УкрНТЦ "Энергосталь", 2016) Шушляков, Д. А.; Карпалюк, Игорь Тимофеевич
  Рассмотрены некоторые вопросы накопления, хранения и переработки твердых бытовых от ходов. Предложена их утилизация путем сжигания в генераторах тепловой энергии с двумя зонами пиролиза. Отмечено, что полученную при сжигании теплоту можно использовать на нужды городского хозяйства и промышленности.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Релейний захист"
  (2005) Баженов, Володимир Миколайович; Одєгов, М. М.
  Метою розрахунків захистів електроустановок електроенергетичних систем є вибір принципів, пристроїв і визначення параметрів уставок, що забезпечують спрацьовування при внутрішніх ушкодженнях і з витримкою часу для захистів з відносною селективністю - при зовнішніх ушкодженнях (додатково), а також неспрацьовування при відсутності ушкоджень і для захистів з використанням принципу абсолютної селективності - при зовнішньому ушкодженні. Релейний захист призначається для відключення усіх видів ушкоджень об'єкта захисту з мінімальним доцільним часом.
 • Документ
  Расчет релейной защиты и систем автоматики в электроэнергетики
  (ФОП Панов А. Н., 2017) Сокол, Евгений Иванович; Гриб, Олег Герасимович; Сыченко, Виктор Григорьевич; Данилов, Алексей Анатольевич; Баженов, Владимир Николаевич; Владимиров, Юрий Валентинович; Гапон, Дмитрий Анатольевич; Швец, Сергей Викторович; Иерусалимова, Татьяна Сергеевна; Рудевич, Наталья Валентиновна
  В учебном пособии рассмотрен выбор защит для различных видов электроустановок электроэнергетических систем и систем электроснабжения, в т. ч. электрифицированного железнодорожного транспорта. Изложена методика расчетов параметров повреждений и уставок защит. Даны практические примеры расчетов защит и автоматики. Данная книга предназначена для повышения квалификации инженерно-технических работников энергосистем и систем электроснабжения, а также может быть полезной для студентов электроэнергетических и электротехнических специальностей высших учебных заведенийв качестве учебного пособия при дипломном и курсовом проектировании.
 • Документ
  Релейная защита элементов электроэнергетической системы
  (ТОВ "Планета-Принт", 2018) Баженов, Владимир Николаевич
  В пособии даны практические рекомендации для расчетов защит элементов электроэнергетических систем в объеме курсового проекта по дисциплине "Основы релейной защиты и автоматики электроэнергетической системы". Рассмотрены токовые отсечки, максимальные токовые защиты, дифференциальные и дистанционные защиты, направленные и поперечные дифференциальные токовые защиты. Приведены примеры построения и расчетов защит для блока "линия – трансформаторы", блока "генератор-трансформатор" и его элементов, синхронного генератора, одиночных и параллельных линий. Предназначено для студентов электротехнических, электроэнергетических и электромеханических специальностей, может быть полезно инженерно-техническим работникам, занимающимися проектированием и эксплуатацией релейной защиты.
 • Документ
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів по вивченню дисципліни "Основи проектування релейного захисту енергосистем"
  (2020) Баженов, Володимир Миколайович
  Дані методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам у самостійній роботі з питань проектування релейного захисту енергосистем. Сьогодні першочерговим завданням фахівців в області безперебійного виробництва електроенергії є дійсне забезпечення надійності функціонування релейного захисту, рівень якого багато в чому залежить від самих технічних засобів, а також від правильного вибору і розрахунку параметрів спрацьовування і неспрацьовування автономних пристроїв захисту електроустановок енергоблоку. Всі функції релейного захисту та автоматики виконуються децентралізованими на рівні одного приєднання, однією монтажною одиниці (генератор, трансформатор, лінія та ін.) або однієї функції для декількох приєднань (наприклад, захист шин). У разі, якщо захист складається з двох або більше взаємних і резервуються систем захисту, кожна з систем захисту повинна бути повністю незалежною від іншої, щоб при коротких замиканнях (в зоні яка захищається) жодна відмова в одній системі захистів не привела до відмови або до неприпустимого збільшення часу відключення іншою системою захисту. При цьому там, де можливо, рекомендується виконання незалежних систем захисту з різними принципами дії. Незалежні захисту повинні бути в максимальному ступені розділені по ланцюгах трансформаторів струму і напруги, джерел живлення і ланцюгах управління на постійному оперативному струмі, по дискретних входів і виходів. У кожній із взаємних і резервуються систем релейного захисту повинна передбачатися максимально можлива автономність виконання різних функцій, що входять в дану систему захисту таким чином, щоб відмова виконання однієї функції не приводив до відмови виконання іншої функції. Основною метою проектування пристроїв захисту електроустановок в енергетиці є визначення параметрів уставок, що забезпечують надійне спрацьовування при внутрішніх пошкодженнях і з витримкою часу для захистів з відносною селективністю - при зовнішніх пошкодженнях (додатково), а також неспрацювання при відсутності пошкоджень і для захистів з абсолютною селективністю - при зовнішніх пошкодженнях.
 • Документ
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів по вивченню дисципліни "Основи релейного захисту енергосистем" і виконанню контрольної роботи
  (2020) Баженов, Володимир Миколайович
  Релейний захист це коло знань в галузях проектування та експлуатації систем виробництва (електричні станції), передачі (підстанції, мережи), розподілу (підстанції, лінії) та споживання електроенергії. Релейний захист призначено для збереження вихідного, робочого або близького до нього режиму електроенергетичної системи при великих і малих збуреннях в перехідних електромагнітних і електромеханічних процесах. Релейний захист здійснює безперервний контроль параметрів електричної мережі та її режимів, і в випадках їх непередбачених змін видає відповідні команди для електроенергетичного обладнання (наприклад, команда на відключення вимикача з метою від'єднання пошкодженої електроустановки від неушкодженої електромережі, команда на розвантаження теплового обладнання енергоблоку та ін.) , а також відповідні фіксовані повідомлення про ці зміни (наприклад, звукові і світлові сигнали, спеціальні реле для вказівки про спрацьовуванні захисту та ін.). Основні вимоги - це надійність, швидкість спрацьовування, селективність (вибірковість) і чутливість релейного захисту. Згідно з правилами улаштування електроустановок (ПУЕ) релейний захист повинен забезпечувати можливе найкоротший термін відключення короткого замикання (КЗ) з метою збереження безперебійної роботи неушкодженою частини електроенергетичної системи (забезпечення стійкої роботи електричної системи і електроустановок споживачів, можливість відновлення нормальної роботи шляхом успішної дії пристроїв автоматичного повторного включення (АПВ) і включення резерву (АВР), самозапуска електродвигунів та ін.) і обмеження мережи ти і ступеня пошкодження. Однак швидкість спрацьовування РЗ не повинна знижувати чутливість до пошкоджень і порушувати селективність дії, щоб при пошкодженні будь-якого елемента електроустановки (ЕУ) відключався тільки цей пошкоджений елемент. Самостійна робота студентів призначена для посилення знань з теорії та практиці захистів елементів електроенергетичних систем в обсязі контрольної роботи з дисципліни "Основи релейного захисту енергетичних систем".
 • Документ
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів по вивченню дисципліни "Експлуатація пристроїв релейного захисту енергосистем" і виконанню контрольної роботи
  (2020) Баженов, Володимир Миколайович
  Основним завданням побудови релейного захисту є забезпечення ефективного функціонування електрообладнання по можливості при будь-яких видах ушкоджень, запобігання розвитку пошкоджень і значних руйнувань, що захищається. Експлуатація пристроїв релейного захисту енергосистем це коло знань в галузях виробництва (електричні станції), передачі (підстанції, мережи), розподілу (підстанції, лінії) та споживання електроенергії. Інженер з релейного захисту та автоматики повинен організовувати і проводить роботи з експлуатації, налагодження і поточного ремонту пристроїв релейного захисту й електроавтоматики, засобів вимірювань підприємства. Складати виконавчі схеми захисту й автоматики, вчасно вносить необхідні зміни. Проводить перевірку пристроїв релейного захисту і автоматики. Брати участь у ремонті реле та іншої апаратури вторинних кіл і в роботах із реконструкції релейного захисту і електроавтоматики. Перевіряти на об’єктах правильне виконання захисту устаткування елементів енергосистем. Перевіряти справність аварійної та попереджувальної сигналізації, а також сигналізації положення вимикачів, наявність напруги на шинах оперативного струму, всіх джерел постійного і змінного струму і режим роботи під зарядних пристроїв. Контролювати по стаціонарним приладам опір ізоляції ланцюгів оперативного струму. Перевіряти по сигналізації справність ланцюгів управління вимикачами та іншими комутаційними апаратами, наявність оперативного струму у всіх пристроях і ланцюгах релейного захисту, автоматики, сигналізації, управління, справність запобіжників і АВР джерел оперативного струму, правильність положення автоматичних вимикачів, рубильників та інших комутаційних апаратів в схемі АВР і відповідність їх положень первинної схемою. Приймати в експлуатацію нові пристрої захисту, автоматики й вимірювань. Вести облік роботи пристроїв захисту й автоматики, аналізувати їх дію. Проводить розрахунки, необхідні для правильного настроювання пристроїв захисту та ін. Наукові і методичні основи експлуатації пристроїв релейного захисту енергосистем закладені в самій суті великих енергетичних систем, головною особливістю яких є неперервність технологічного процесу виробництва, передачі, розподілу та споживання електроенергії. Самостійна робота студентів призначена для посилення знань з теорії та практиці експлуатації захистів елементів електроенергетичних систем в обсязі відповідей на контрольні питання та виконання контрольної роботи з дисципліни "Експлуатація пристроїв релейного захисту енергетичних систем".