Кафедра "Технологія машинобудування та металорізальні верстати"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/tmms

Кафедра "Технологія машинобудування та металорізальні верстати" заснована в 1934 році. Першим завідувачем кафедри був доцент Ф. К. Корольов – фахівець в області металорізальних верстатів, який беззмінно керував колективом до 1966 року і суттєво вплинув на розвиток кафедри.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 5 докторів технічних наук, 6 кандидатів технічних наук; 5 співробітників мають звання професора, 6 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 464
 • Документ
  Контактні характеристики при чистовому різанні загартованих сталей
  (Донбаська державна машинобудівна академія, 2023) Манохін, Андрій Сергійович; Клименко, Сергій Анатолійович; Клочко, Олександр Олександрович; Камчатна-Степанова, Катерина Валеріївна
 • Документ
  Процес моделювання контактної взаємодії при швидкісному зубофрезуванні великомодульних зубчастих коліс
  (Донбаська державна машинобудівна академія, 2023) Майборода, Віктор Станіславович; Охрименко, О. О.; Клочко, Олександр Олександрович; Гасанов, Магомедємін Ісамагомедович; Заковоротний, Олександр Юрійович; Федоренко, Віталій Сергійович; Сапон, С. П.; Манохін, Андрій Сергійович; Шаповалов, Максим Валерійович
 • Документ
  Способи підвищення зносостійкості зубчастих циліндричних передач з обліком некратного зубчатого зачеплення
  (Донбаська державна машинобудівна академія, 2023) Клочко, Олександр Олександрович; Камчатна-Степанова, Катерина Валеріївна; Пермяков, Єгор Олександрович; Антоненко, Яна Сергіївна; Мироненко, Олег Євгенович
 • Документ
  Перспективи розвитку модульних портативних верстатів в Україні
  (Сумський державний університет, 2024) Яковенко, Ігор Едуардович; Пермяков, Олександр Анатолійович; Біліченко, М. В.
 • Документ
  Автоматизація ділянки по виробництву деталей з полістеролу
  (Сумський державний університет, 2024) Яковенко, Ігор Едуардович; Ільїн, Д. О.; Гаврис, В. В.
 • Документ
  Технологічні основи машинобудування
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Яковенко, Ігор Едуардович; Пермяков, Олександр Анатолійович
  Розглянуто практичне застосування теоретичних знань, отриманих щодо дисципліни «Технологічні ос нови машинобудування». Розглянуто основні питання, пов’язані з технічною та технологічною підготовкою машинобудівного виробництва: проєктування технологічних операцій для різних методів обробки; налагодження верстатів та технологічного обладнання при виконанні технологічних операцій; виникнення та характер похибок при базуванні та закріпленні заготовок; забезпечення точності обробки та якості формованої поверхні деталі на підставі обліку параметрів обладнання, пристроїв, інструментів та заготовок; нормування окремих операцій та технологічного процесу в цілому. Призначено для студентів усіх форм навчання спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» та інших спеціальностей галузі знань 13 «Механічна інженерія».
 • Документ
  Технологічне прогнозування. Вступний курс
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Пермяков, Олександр Анатолійович; Яковенко, Ігор Едуардович
  Метою технологічного прогнозування є визначення на перспективу змін споживчих властивостей виробів, технологічних процесів і устаткування щодо їх виготовлення. Розглянуто основні питання, пов’язані з оцінкою технологій у машинобудуванні, що проводяться з метою виявлення їхнього потенціалу, які неможливі без розуміння еволюції технологічного обладнання для реалізації технологій у часі та прогнозування їх нових параметрів якості. Розглянуто методологію та методи прогнозування технологічних систем у машинобудуванні. Призначено для студентів усіх форм навчання спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузе-ве машинобудування» та інших спеціальностей галузі знань 13 «Механічна інженерія».
 • Документ
  Технологічна оснастка. Конструкції. Перспективи
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Яковенко, Ігор Едуардович; Пермяков, Олександр Анатолійович
  Розглянуто основні типові конструкцій та принципи роботи технологічної оснастки машинобудівного виробництва: верстатних затискних пристроїв; інструментальних систем; пристроїв, які забезпечують додаткові технологічні можливості верстатних систем; технологічної оснастки контролю параметрів об’єктів обробки та складання машин. Окремо розглянути питання технологічної оснастки автоматизованого машинобудівного виробництва на базі багатофункціональних верстатів різноманітного компонування, та вдосконалення таких систем з урахуванням сучасних тенденцій CAD/CAM/CAE виробництва, «Індустрії 4.0», CALS technology та ін. Розглянуто перспективні напрямки розвитку технологічної оснастки провідних зарубіжних компаній у галузі верстатобудування та виробництва технологічної оснастки машинобудівних підприємств. Призначено для студентів усіх форм навчання спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» та інших спеціальностей галузі знань 13 «Механічна інженерія».
 • Документ
  Технологічна оснастка. Розрахунки. Проєктування
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Яковенко, Ігор Едуардович; Пермяков, Олександр Анатолійович
  Розглянуто призначення та класифікація технологічної оснастки, її основні принципи проєктування та необхідні розрахунки на стадії технологічної підготовки машинобудівного виробництва. Детально розглянуто етапи проєктування затискних пристроїв металорізальних верстатів. Наведено приклади найбільш типових схем базування заготовки та розрахункових схем зусиль, що потрібні для затиску заготовок, які найчастіше використовуються при проєктуванні затискних пристроїв, а також приклади розрахунків параметрів точності пристроїв в залежності вид схеми базування, базових і затискних елементів та ін. Розглянуто типові конструкції різноманітних приводів, які забезпечують затиск заготовки та розрахунки їх параметрів. Розібрано уніфіковані конструкції елементів пристроїв на вимоги до них. Призначено для студентів усіх форм навчання спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» та інших спеціальностей галузі знань 13 «Механічна інженерія».
 • Документ
  Формулювання закону зношування інструменту при різанні полімерних композитів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Хавін, Геннадій Львович
  Численні експериментальні дослідження в області механічної обробки композиційних матеріалів для окремих матеріалів та інструментів, дозволили сформулювати приватні моделі для опису зношування інструменту, зміни його мікрогеометрії в процесі роботи і прогнозування стійкості. Для вимірювання поточного зносу і перерахунку в математичних моделях існують значні складності так, як вони включають в себе велику кількість параметрів. Це не дозволяє створювати простий технічний контроль зносу ріжучої кромки і передбачення стійкості інструменту. Надане формулювання ізносоконтактної задачі взаємодії вершини інструменту і матеріалу при точінні армованих композиційних пластиків. Ґрунтуючись на відомих дослідженнях, прийнято, що зношування має місце по задній поверхні інструменту, і супроводжується несиметричним зносом його вершини. Розглядається модель абразивного зношування при ковзанні задньої поверхні вершини інструменту з матеріалом армування полімерного композиту і продуктами руйнування. Передбачається, що закон зношування носить спадковий характер і має місце лінійна залежність швидкості зношування від швидкості контактної взаємодії та контактного тиску. Напруги зрізу через контактний тиск і коефіцієнт тертя нелінійно залежать від часу роботи інструменту через зміну внаслідок зносу геометричної форми інструменту і технологічних параметрів обробки виробу з часом. Введений коефіцієнт об'ємного зносу є функцією часу роботи інструменту. Він відбиває той факт, що взаємодія пари «інструмент-заготовка» з часом повинна як би забувати про етап приробітки, який має високу швидкість зношування і той факт, що залежність зносу від навантаження (контактного тиску) характеризується наявністю післядії. Одержано спрощене співвідношення закону зносу в припущенні відсутності зміни коефіцієнта тертя, температури і контактного тиску в часі. В кінцевому підсумку для опису закону зношування і передбачення стійкості інструменту необхідне знання ряду емпіричних постійних, значення яких визначаються зміною мікрогеометрії вершини інструменту в процесі взаємодії при обробці різанням.
 • Документ
  Аналіз стану проблеми вдосконалення бронезахистних властивостей засобів індивідуального захисту: оглядове дослідження
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Добротворський, Сергій Семенович; Трубін, Дмитро Володимирович; Басова, Євгенія Володимирівна; Алексенко, Борис Олександрович; Добровольська, Людмила Георгіївна
  В роботі розглянуті питання сучасного напрямку сталого розвитку безпеки України у сфері її обороноздатності. Об’єктом дослідження є засіб персонального бронювання типу бронежелет, а предметом роботи є дослідження процесів руйнування цілосності засіб персонального бронювання типу бронежелет із метою пошуку шляхів покращення їх міцностних характеристик. Захисні бронежилети – це ключовий елемент захисту військових, правоохоронних органів та інших професій, пов'язаних з ризиком для життя. Сучасні матеріали та технології дозволяють виготовляти бронежилети найвищого рівня захисту, забезпечуючи не тільки захист від куль, але й від інших небезпек, таких як вибухи та осколки. Однак, системи повинні мати покращену балістичну ефективність, бути легкими, гнучкими та комфортними для ефективної роботи працівників. Загалом, ефективність захисного бронежилета зумовлена різними факторами, включаючи техніку конструювання бронежилета, тип матеріалів та обробку захисних панелей. В роботі наведено докладний огляд сучасного стану техніки конструювання панелей бронежилетів та різних матеріалів для виготовлення захисних пластин. Наведений докладний аналіз різних видів захисних бронежилетів та їх категорій. Далі будуть наведені різні методи конструювання панелей, їх проблеми та можливі рішення. На закінчення, будуть обговорені різні полімерні волокнисті та майбутні можливі продвинуті матеріали, включаючи вуглецеві нанотрубки (CNT), графен CNT та рідини з підвищеним згущенням (STF), для розробки панелей підсиленого захисту.
 • Документ
  Нейронные сети, учитывающие физические явления, сопровождающие процесс резания
  (National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", 2020) Равская, Н. С.; Клочко, Александр Александрович; Заковоротный, Александр Юрьевич; Корбут, Евгений Валентинович; Родин, Р. П.
  У статті розглядаються питання застосування штучних нейронних мереж для управління процесом різання. Розглянуто питання підвищення точності управління системи і необхідність створення ШНС на основі явищ, що супроводжують процес різання. Створення таких ШНС є актуальною проблемою і має велике практичне значення. У статті показано, що не дивлячись на те, що метод штучних нейронних мереж дозволяє вирішувати завдання класифікації образів, часто вже не формалізуються або важко формалізуються, але цей метод не застосуємо для отримання моделей процесу різання з метою прогнозування явищ його супроводжуючих і оптимізацію умов проведення його. Для вирішення подібних завдань доцільно застосовувати МГУА.
 • Документ
  Абразивні круги для імпульсного зубошліфування на органічних матрицях
  (Донбаська державна машинобудівна академія, 2019) Пермяков, Олександр Анатолійович; Гасанов, Магомедємін Ісамагомедович; Пермінов, Євген Віталійович; Стрелець, О. С.; Поварніцин, Д. А.
 • Документ
  Особливості проектування черв'ячних фрез для зубчастих коліс під подальше зубошліфування
  (Донбаська державна машинобудівна академія, 2019) Клочко, Олександр Олександрович; Охріменко, Олександр Анатолійович
 • Документ
  Створення та впровадження інноваційних технологій виготовлення крупногабаритних редукторів важкого машинобудування
  (Донбаська державна машинобудівна академія, 2019) Ковалев, Віктор Дмитрович; Клименко, Сергій Анатолійович; Антонюк, Віктор Степанович; Васильченко, Яна Василівна; Клочко, Олександр Олександрович; Рябченко, Сергій Васильович; Волошин, Олексій Іванович; Статкевич, О. В.; Іванов, С. О.
 • Документ
  Підвищення точності, якості та продуктивності обробки крупногабаритних евольвентних шліцьових поверхонь
  (Донбаська державна машинобудівна академія, 2019) Заковоротний, Олександр Юрійович; Клочко, Олександр Олександрович; Старченко, Е. П.; Камчатна-Степанова, Катерина Валеріївна; Анциферова, О. А.
 • Документ
  Эффективный метод повышения износостойкости зубчатых колес вследствие улучшения их демпфирующих свойств
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Ковалев, Виктор Дмитриевич; Заковоротный, Александр Юрьевич; Клочко, Александр Александрович; Анцыферова, Олеся Александровна; Черкашина, Галина Игоревна; Перминов, Евгений Витальевич
 • Документ
  Technological provision of tribological properties of the surface of stainless steel blades by means of structuring by high-speed milling and laser impact
  (2023) Kharchenko, Oleksandr
  The aim of this work is to develop technological support for the tribological properties of the surface of stainless steel blades, creating LIPSS structures on their surface by structuring the surface through high speed milling and laser influence.
 • Документ
  Nanotechnology in aviation and general machine building industry
  ("Planeta-Print" Ltd, 2020) Kostyk, G. I.; Popov, V. V.
  On the basis of the analysis of the results of processing critical and complex parts of aggregates, difficult-to-process materials and the most commonly used types of processing have been selected: turning and milling with cutting tools with interchangeable inserts hardened by various methods. The second section is devoted to the theory of hardening of radiation sources and parts by plasma -ion processing, where all the main sources and sinks of heat are taken into account. In addition, the crystallization energy and the influence of quantum- mechanical effects were taken into account in the theoretical determination of the thermophysical and thermomechanical characteristics of materials, as well as different speeds of heat propagation (from the speed of light to the speed of sound). Taking into account these effects, the boundaries of the adequacy of certain methods for finding the technological parameters for producing nanostructures are found. A similar study was carried out for the case of the action of conventional pulsed lasers (operating time 10-7 - 10-4 s) and femtosecond pulsed lasers, where problems with different speeds of heat propagation from speeds equal to the speed of light to the speed of sound are also considered, the energy nanograin formation, and quantum-mechanical effects in the theoretical determination of the values of the thermophysical and thermomechanical characteristics of the X-ray material and parts. The adequacy of the model in determining the grain size is shown. For the combined technology (Section 4) based on plasma-ion, ion-beam, electron-beam and laser processing, the possibility of implementing such a technology to obtain unique operability and efficiency of a cutting tool and resource of parts by creating hardened layers up to 1-2 mm is shown. A computational model of the performance of this technology is given, which also allows you to get the performance of each of the technologies considered. Experimental studies of the physicomechanical characteristics of coatings and materials with coatings and nanostructured layers have been carried out The decisive influence of grain size on them is shown. The characteristics of the cutting tools were investigated: the efficiency of the forming of the part (the removed volume of material during the durability period), the resistance of radiation sources, and the processing productivity (Section 6). A significant effect of grain size in the coating and RI material on these values was found. The seventh section is devoted to the creation of the concept and principles of designing the chemical composition and type of hardening in order to obtain maximum erformance and efficiency of shaping the surface of parts. It was experimentally shown that to obtain the most effective composition of the hard alloy, its hardening and taking into account the adhesive interaction of the material RI, coating and the processed material. For milling, successful types of modification of the RI material were obtained, and for turning based on the results of other authors, agreement with the theory was obtained. In conclusion, practical recommendations on the use of materials from the monograph are given. In applications for plasma-ion, ion-beam, and laser technologies, the results on the production of nanostructures on various X-ray materials (tool steels, high-speed steels, hard alloys, and polycrystalline superhard materials) are presented, which make it possible to evaluate the technological parameters of their formation.
 • Документ
  Наукові основи визначення залежностей теорії різання в алгоритмах при реалізації нейронних мереж процесів формоутворення
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Равська, Наталія Сергіївна; Парненко, Валерія Сергіївна; Гасанов, Магомедємін Ісамагомедович; Заковоротний, Олександр Юрійович; Клочко, Олександр Олександрович
  Наукові основи визначення залежностей теорії різання є складною структурною системою яка супроводжувається безліччю різних фізичних явищ. До них відносяться такі як пластичні деформації, тертя, вібрації, теплові, хімічні та ін, які визначаються, в основному верстатом, інструментом, оброблюваним матеріалом. Великою мірою ефективність процесу різання залежить від управління цим процесом. Останнім часом для управління технологічними процесами використовуються штучні нейронні мережі (ШНМ) і являють математичну модель з її програмним або апаратним втіленням. Ці моделі не що інше як залежність між досліджуваними вхідними факторами та вихідними параметрами. Вони придатні лише управління процесами в аналізованому діапазоні змінних і розкриває сутності «чорного ящика» тобто. явищ їх супроводжуючих. Створення нейронних мереж на основі явищ, що супроводжують аналізований технологічний процес, відкриває широкі можливості оптимального управління його параметрами з подальшою корекцією системи. Такий підхід значно підвищить точність управління, скоротить витрати на навчання та реалізацію управління. Створення таких ШНМ на прикладі процесу різання є актуальною проблемою та її вирішення має велике практичне значення.