Сучасні технології переробки пальних копалин. 2019

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • Документ
  Температурний коефіцієнт ефективної в'язкості рециклінгових пластичних мастил
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Григоров, Андрій Борисович
  Визначено температурний коефіцієнт в'язкості пластичних мастил, отриманих на базі відпрацьованих змащувальних олив різного функціонального призначення. Результати досліджень показали, що у діапазоні температур від 0 °С до 40 °С, найліпші в’язкістно-температурні властивості спостерігаються у мастила на базі оливи HLP-46, найгірші – у мастила на базі оливи SAE85W-90 GL-5.
 • Документ
  Експрес-метод визначення підготовленості нафти до технологічної переробки
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Сатер, Набіль Абдель; Григоров, Андрій Борисович; Тульська, Альона Геннадіївна; Чернявський, Андрій Володимирович
  Запропоновано експрес-метод визначення підготовленості нафти до її переробки, по величіні параметру діелектричної проникності. Впровадження цього методу у нафтопереробній промисловості дозволить, спростити процедуру, скоротити час та зменшити витрати на проведення аналізу.
 • Документ
  Отримання бітумів з нафтових шламів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Мардупенко, Олексій Олександрович; Троценко, Олександр Володимирович
  Розглядається одержання бітуму з нафтошламових залишків в лабораторних умовах. Отриманий дослідний зразок бітумної композиції та досліджені де які його фізико-хімічні властивості.
 • Документ
  Особливості визначення реологічних властивостей нафти та нафтопродуктів методом ротаційної віскозиметрії
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Демідов, Д. В.; Саєнко, Л. В.
  Представлено результати експериментів по визначенню особливостей реологічних властивостей нафти та нафтопродуктів за допомогою ротаційного віскозиметра. Наведено методики визначення в'язко-пружних і тиксотропних властивостей. Отримані результати реологічних властивостей нафти та нафтопродуктів методом ротаційної віскозиметрії свідчать про те, що нафта являє собою складну реологічну систему, що має тиксотропні та в'язко-пружні властивості.
 • Документ
  Визначення товарних якостей газових конденсатів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Богоявленська, Олена Володимирівна; Троценко, Олександр Володимирович; Кулебякін, А. А.
  Досліджено фізико-хімічні характеристики та фракційний склад газових конденсатів різних родовищ. За отриманими результатами проведено типізацію та оцінку товарних властивостей конденсатів.
 • Документ
  Питомий електричний опір як показник готовності коксу
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Шульга, Ігор Володимирович; Владимиренко, Владислава Віталіївна
 • Документ
  Кінетика сушіння гранул відходів флотації вугілля
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Скрипник, Є. О.
  На базі лабораторних досліджень кінетики сушіння гранул відходів флотації вугілля розроблена математична модель кінетики сушіння. В якості контрольованих змінних прийняті: температура, швидкість подачі сушильного агента, вихідна вологість формовок, питома вага псевдозрідженого шару, діаметр формовок. Продуктивність сушарки по випареній воді лінійно зростає від 600 до 1100 кг/(м², год.) при одночасному зниженні витрат сушильного агента від 30 м³/(кг води ) до 7 м³/(кг води) із збільшенням температури сушильного агента від 200 °С до 500 °С.
 • Документ
  Електрохімічне очищення стічних вод від сірководню на коксохімічних підприємствах
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Сінкевич, Ірина Валеріївна
  Розглядається проблема очищення та утилізації сірководневих вод електрохімічним окисненням сірководню.
 • Документ
  Сульфовугілля як каталізатори одержання оксигенатів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Назаров, Валерій Миколайович; Мірошниченко, Денис Вікторович; Буй Ван Мінь
  Виконано пошукові роботи з синтезу нових оксигенатів за наявності каталізатора СК-1. Одержано ефіри з задовільним виходом.
 • Документ
  Теплота згорання доменного коксу. Фактори впливу
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Мірошниченко, Денис Вікторович; Мирошниченко, Ігор Володимирович; Шульга, Ігор Володимирович; Балаєва, Яна Сергіївна; Терещенко, О. О.
  Визначено, що виробництво чавуну в своєму розпорядженні має найбільший потенціал енергозбереження в чорній металургії, а процеси в доменних печах і в коксовому виробництві відрізняється найбільшими енергоємністю і споживанням вуглецю.
 • Документ
  Вплив добавок вугілля на піропластичні властивості високоглиноземистих льоточних мас для доменних печей
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Логвінков, Сергій Михайлович; Остапенко, Ігор Анатолійович; Шумейко, Віта Миколаївна; Борисенко, О. М.; Малік, Іван Костянтинович
  Демонструються шляхи досягнення збалансованого співвідношення вуглецевмісна добавка/антиоксидант, у тому числі із застосуванням у складі коксівного вугілля, сприяючого збереженню піропластичного стану маси при підвищених температурах і що дозволяють розв’язати проблему преміксів і відмовитися від дорогих імпортних смол різного типу. Показано переваги льоточних мас ТОВ “Дружківський вогнетривкий завод” в порівнянні з аналогічними масами інших фірм.
 • Документ
  Очищення води за допомогою гуматів від іонів тяжких металів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Кузьміних, А. О.; Карножицкий, Павло Володимирович
  Визначено ефективність використання гуматів, отриманих з торфів Волинської області та з бурого вугілля Олександрійського родовища. Досліджувалася можливість очищення води від іонів двовалентної міді, яка знаходиться у воді. Доведено, що в результаті взаємодії гуматів з іонами міді, із подальшою фільтрацією, ступінь очищення досягла 96 – 99 %.
 • Документ
  Получение графеновых структур из коксовой пыли
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Зеленский, Олег Иванович; Шмалько, В. М.; Костенко, Р. И.
  Приведены результаты исследований по получению графеновых структур из коксовой пыли. Показано, что коксовая пыль и отсевы мелких классов коксовой мелочи являются перспективным сырьем для получения графена.
 • Документ
  Дослідження зміни фактичної маси вугільної сировини при її розморожуванні
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Дроздник, І. Д.; Мірошниченко, Денис Вікторович; Шмельцер, Катерина Олегівна; Кормер, Марина Віталіївна
  Авторами виконані дослідження впливу різних чинників (температура навколишнього середовища, вихідна вологість вугільних концентратів і їх гранулометричний склад, тривалість перебування вугілля в гаражі розморожування) на зміну фактичної маси вугільних концентратів в ході їх розморожування, які є актуальними для зниження витрат на розігрів вугілля, яке змерзлося, та дозволять оптимізувати роботу вуглепідготовчих цехів.
 • Документ
  Пошук нового способу утилізації коксохімічних відходів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Білець, Дар'я Юріївна
  Проведено аналіз причин утворення побічних продуктів та відходів коксохімічного виробництва. Наведена характеристика існуючих методів їх переробки та утилізації. Пропонується новий спосіб переробки коксохімічних відходів з отриманням генераторного газу.
 • Документ
  Формування якості кам'яновугільної смоли. Вплив газового вугілля
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Балаєва, Яна Сергіївна; Мірошниченко, Денис Вікторович; Фатенко, Сергій Валентинович; Сяобінь, Чжан
  Внаслідок умов добутку та багатьох завантажувальних та розвантажувальних операцій імпортного вугілля має місце підвищення вмісту пилоподібних класів у вугільних шихтах одночасно зі зниженням в них загальної вологи.