Кафедра "Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/say

Кафедра "Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології" заснована в 1982 році.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Випускники кафедри працюють у провідних ІТ-компаніях: EPAM, CloudWorks, DataArt, MedeAnalytics, NIX Solutions, CodeIT, Ciklum та багатьох інших в Україні та за кордоном.

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 4 доктора технічних наук; 9 кандидатів наук: 8 – технічних , 1 – економічних; 4 співробітника мають звання професора, 9 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 665
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Встановлення платформи WordPress та створення сайту на основі статичних сторінок"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Кожин, Юрій Миколайович; Прокопенков, Володимир Пилипович
  WEB - розподілена система, що надає доступ до пов'язаних між собою документів, розташованих на різних комп'ютерах, підключених до Інтернету. Більшість ресурсів всесвітньої мережі є гіпертекстом. Гіпертекстові документи, що розміщуються у всесвітній мережі, називаються веб-сторінками. Декілька веб-сторінок, об'єднаних загальною темою, дизайном, а також пов'язаних між собою посиланнями і що зазвичай знаходяться на одному і тому ж веб-сервері, називаються веб-сайтом. Статичні сайти складаються з незмінних сторінок. При запиті такого сайту у браузері сервер відразу надає готовий HTML-документ в початковому виді, в якому він і був створений. Для полегшення створення, зберігання та відображення традиційно використовується мова HTML (Hypertext Markup Language), мова розмітки гіпертексту. Сучасні системи автоматизації розробки сайту дозволяють розробникові самому вибирати та настроювати ті компоненти сайту, які йому потрібні. Метою цих методичних вказівок є здобуття навичок при розробці Web-документів з використанням статичних сторінок за допомогою системи WordPress автоматизації розробки сайту, використання мови розмітки гіпертексту HTML, верстання сторінки з використанням таблиць, блокових елементів для розмітки WEB-сторінок.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Створення запитів з використанням режиму QBE"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Кащєєв, Леонід Борисович; Кожин, Юрій Миколайович
  Для маніпулювання даними у базах даних використовуються запити. Запит являє собою повідомлення кінцевого користувача або програми, що надсилається СУБД та активізує в базі даних дії: вибірка, вставка, видалення або оновлення вказаних у запиті даних. Запити описуються за допомогою мов запитів: QBE (Query By Example) – мова запитів за зразком та SQL (Structured Query Language) – структурована мова запитів. Мова QBE дозволяє створювати запити до БД шляхом заповнення запропонованої СУБД запитної форми. QBE є графічною мовою, де запити створюються за допомогою графічного представлення таблиць бази даних. Такий спосіб завдання запитів забезпечує високу наочність та не потребує знання мови програмування. Метою цих методичних вказівок є навчання процесу розробки запитів до реляційної бази даних на основі мови QBE.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Створення таблиць реляційної бази даних"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Кащєєв, Леонід Борисович; Кожин, Юрій Миколайович
  Структура сучасної інформаційної системи може бути представлена у вигляді трьох складових – інтерфейсу користувача, модуля обробки даних та інформаційного сховища. Інформаційне сховище проектується на основі баз даних. Це спрощує процес створення сховища, збору та зберігання даних. База даних (БД) – іменована сукупність даних, яка визначає стан об’єктів та їх відносин у аналізованої предметної області. База даних призначена задля забезпечення накопичення та багатоцільового використання даних. Система управління базами даних (СУБД) – сукупність програмних засобів, призначених для створення, ведення та використання БД. Сучасні СУБД переважно підтримують реляційну модель, яку відрізняє простота однаковість уявлення даних декількома найпростішими двовимірними таблицями. Метою цих методичних вказівок є навчання процесу розробки реляційної база даних та проектуванню структури таблиць.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Взаємодія електронної таблиці з застосунком роботи з базою даних"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Кащєєв, Леонід Борисович; Кожин, Юрій Миколайович
  Інформаційні технології сьогодні успішно застосовують у різних видах діяльності. В даний час розроблено велику кількість програми для роботи з таблицями, базами даних, спеціалізованими програмними продуктами для управлінської, бухгалтерської, будівельної та іншої діяльності. У зв'язку з цим важливою є взаємодія різних програм для підвищення якості та скорочення термінів розробки. Інтегровані програмні пакети є набір кількох програмних продуктів, об'єднаних в єдиний зручний інструмент. Найбільш розвинені з них включають текстовий редактор, електронну таблицю, СУБД, засоби підтримки електронної пошти, програму створення презентаційної графіки та тощо. Одним із зручних програмних продуктів є електронна таблиця EXCEL. Електронна таблиця дозволяє виконувати різні математичні, статистичні та фінансові розрахунки, побудову діаграм, а також створювати бланки для виведення на друк. Метою цих методичних вказівок є вивчення методів обміну даними між програмним продуктом та електронною таблицею EXCEL для розширення можливостей програмного забезпечення роботи з базою даних.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання "Розробка інформаційної системи"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Кожин, Юрій Миколайович; Прокопенков, Володимир Пилипович
  Розподілена інформаційна система (РІС) – інформаційна система, яка дозволяє організувати взаємодію незалежних, пов'язаних мережею обчислювальних машин для зберігання та обробки даних. Структура сучасної інформаційної системи може бути представлена у вигляді трьох складових – інтерфейсу користувача, модуля обробки даних та інформаційного сховища. У розподілених інформаційних системах модулі обробки даних та інформаційні сховища можуть розміщуватися на різних обчислювальних машинах. Одним з варіантів організації інформаційної системи є використання комп'ютера-клієнта та комп'ютера-сервера. На серверах реалізуються сховище даних та здійснюється попередня обробка інформації. На робочих станціях (клієнтів) встановлюються програми-клієнти, які реалізують інтерфейс користувача та остаточну обробку даних. Інформаційне сховище проектується на основі сучасних реляційних базах даних. Це спрощує процес створення сховища, збору та зберігання даних. Розробка клієнтської частини РІС здійснюється з використанням мов програмування С ++, С #, JAVA. Метою цих методичних вказівок є навчання процесу розробки структури реляційної база даних методом ER діаграм та проектуванню програмного забезпечення для доступу до інформаційного сховища на основі системи програмування VISUAL STUDIO мовою С#.
 • Документ
  Методичні вказівки до лабораторної роботи "Основи об'єктно-орієнтованого програмування мовою Java"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Колбасін, Вячеслав Олександрович; Сидоренко, Ганна Юріївна
  Поява комп'ютерних мереж змінило стиль та методи сучасного програмування. Сучасні програми створюються так, щоб їх можна було виконувати на будь-якій платформі та швидко змінювати під конкретні вимоги замовника. Для досягнення цього були створені, так звані керовані мови програмування, до яких відносяться мова програмування Java та група мов, що поєднані використанням платформи .Net. Ці мови поєднує двостадійна компіляція: спочатку в тимчасовій байт-код, а потім – до машинного коду платформи, на якій виконується програма, за рахунок цього забезпечується кросплатформеність. Програми, які написані на мові програмування Java, можуть виконуватися на переважній більшості сучасних комп'ютерів та пристроїв, що переносяться, тому знання цієї мови дозволяє вирішувати велику кількість практичних задач. Але сама мова програмування не є дуже простою. У Java суттєво змінено модель об'єктно-орієнтованого програмування, що викликає певні складності при переході з мови програмування С++. Методичні вказівки містять опис принципів побудови мови програмування Java, головні відмінності між мовами С++ та Java, а також опис найбільш популярного інтегрованого середовища розробки Eclipse. Завдання на лабораторну роботу є наближеним до практики та відображає частину циклу розробки прикладного застосування. Метою роботи є ознайомлення з середовищем розробки Eclipse та створення програми, що реалізує контейнер об'єктів.
 • Документ
  Методичні вказівки до розрахункового завдання "Аналіз польотів цивільної авіації"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Колбасін, Вячеслав Олександрович
  У сучасному цифровому світі обсяги даних невпинно зростають, а їх обробка та аналіз стає все більш важливою задачею для підприємств та організацій. Спростити роботу з даними та допомогти там, де сама робота з даними є проблемою, можна за допомогою технологій обробки великих обсягів даних (також їх називають технологіями інженерії даних та технологіями Big Data). Технології інженерії даних дозволяють багатьом підприємствам вивести на новий рівень прийняття рішень на основі даних, провести оптимізацію бізнес-процесів та зробити крок вперед в прогнозуванні та аналітиці. Для цього потрібні платформи обробки даних, на основі яких далі буде створене прикладне програмне забезпечення. На теперішній час таких платформ та технологій було створено доволі багато і здебільшого всі вони є розвитком базових відкритих платформ інженерії даних Apache Hadoop, Apache Hive та Apache Spark. Тому ці три технології є базовими у дисциплінах інженерії даних та мають використовуватись при виконанні розрахункового завдання. Розрахункове завдання «Аналіз польотів цивільної авіації» присвячене вирішенню типових задач аналізу даних за допомогою технологій Apache Hive та Apache Spark. В процесі виконання розрахункового завдання треба буде не тільки провести певний аналіз даних та отримати вірний результат, але і розібратися з тим, як ці дані завантажити, перетворити в зручний формат та оптимізувати виконання запитів. Практичні навички та наробки, отримані в ході виконання завдання можуть стати корисними у подальшій практичній діяльності інженера по роботі з даними. Мета: отримати практичні навички з обробки та аналізу великих обсягів даних за допомогою технологій Apache Hive та Apache Spark на платформі Apache Hadoop.
 • Документ
  Методичні вказівки до лабораторних робіт модуля "Статистичні методи стиснення інформації"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Колбасін, Вячеслав Олександрович; Сидоренко, Ганна Юріївна; Шахновський, Юрій Сергійович
  Статистичні методи стиснення даних відносяться до найбільш поширених класичних алгоритмів стиснення інформації, що використовуються майже повсюди. У тому числі вони застосовуються у видавництві, як самостійно – для стиснення текстової та бінарної інформації, так і у складі комплексних методів стиснення зображень та інших мультимедійних даних. Дані методи стиснення основані на усуненні надлишку інформації, яка міститься у вихідних даних, у сенсі інформаційної ентропії Шеннона. Тобто ці методи виконують заміну кодів символів таким чином, щоб символи, які зустрічаються часто, були закодовані кодами меншої довжини. При такому підході до кодування вихідне повідомлення може мати будь-який формат і будь-яке походження та бути відтвореним (декодованим) без спотворень.
 • Документ
  Методичні вказівки до розрахункового завдання "Теорія графів"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Марченко, Наталя Андріївна; Мельников, Олег Станіславович
  В методичних вказівках розглядаються основні поняття теорії графів. Надається опис найбільш поширених алгоритмів на графах - визначення кістякового дерева екстремальної ваги, пошуку найкоротшого шляху між вершинами графа, мережевого планування. Наводяться детальні рекомендації щодо виконання розрахункового завдання з теорії графів в рамках дисципліни "Дискретна математика". Для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз».
 • Документ
  Нормальні марковські процеси і поля: аналіз та алгоритми
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Мазманішвілі, Олександр Сергійович; Мельников, Олег Станіславович
  Викладено основні теоретичні положення про нормальні марковські процеси та поля, що розміщені в декартовій системі координат на осі, на площині та у просторі. Побудовані умовні та безумовні щільності розподілу ймовірностей станів аналізованих процесів і полів. Описана методика застосування теоретичних результатів для побудови алгоритмів генерації нормальних марковських процесів і полів. Представлено приклади програмної реалізації алгоритмів в обчи-слювальному середовищі Mathcad, які дозволяють візуалізувати аналізовані процеси і поля. Для студентів і аспірантів спеціальностей «Системний аналіз», «Комп’ютерні науки», «Прикладна математика», інженерів та науковців, які займаються моделюванням стохастичних процесів та систем.
 • Документ
  Управління квазістатичними процесами
  (ФОП Панов А. М., 2024) Куценко, Олександр Сергійович; Коваленко, Сергій Володимирович
  У монографії розглянуто питання математичного моделювання та аналітичного синтезу систем керування квазістатичними процесами. Отримано узагальнення першого та другого початків термодинаміки на багатовимірні квазістатичні процеси. Розглянуто конкретний приклад застосування отриманих результатів до розв’язання задачі аналітичного конструювання системи управління процесом згоряння в котельному агрегаті. Призначено для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів.
 • Документ
  Управління квазістатичними процесами
  (ФОП Панов А. М., 2024) Куценко, Олександр Сергійович; Коваленко, Сергій Володимирович
  У монографії розглянуто питання математичного моделювання та аналітичного синтезу систем керування квазістатичними процесами. Отримано узагальнення першого та другого початків термодинаміки на багатовимірні квазістатичні процеси. Розглянуто конкретний приклад застосування отриманих результатів до розв’язання задачі аналітичного конструювання системи управління процесом згоряння в котельному агрегаті. Призначено для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів.
 • Документ
  Методичні вказівки щодо вимог до структури та змісту пояснювальних записок дипломних робіт магістрів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Безменов, Микола Іванович; Северин, Валерій Петрович; Дорофєєв, Юрій Іванович
  Методичні вказівки містять опис вимог до обов’язкової структури та мінімального змісту пояснювальних записок дипломних робіт студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 124 «Системний аналіз» на освітній програмі «Системний аналіз і управління».
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Використання класу vector у програмах мовою C++"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Безменов, Микола Іванович
  Велика кількість задач передбачає обробку масивів, одно- або двовимірних, а в багатьох випадках багатовимірних. Засоби мов C і C++ дозволяють писати програми обробки масивів, у тому числі з використанням динамічної пам’яті для розміщення масивів. При цьому функції обробки масивів є загальними функціями, призначеними для загального їх використання. У C++, крім звичайних динамічних масивів, є можливість використання векторів, що є об’єктами класу vector, який дозволяє не тільки створювати аналоги динамічних масивів, але й має у своєму визначенні сукупність функції для створення і обробки таких об’єктів. Мета роботи – освоєння методики використання об’єктів класу vector у програмах мовою C++.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Тип string у програмах мовою C++"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Безменов, Микола Іванович
  Необхідність у використанні і обробці текстових даних виникає при виконанні програм, написаних будь-якою мовою програмування. Найпростішим випадком використання текстових даних є виведення підказок для забезпечення більш-менш комфортного введення даних. У загальному ж випадку задачі можуть бути просто орієнтовані на обробку текстової інформації. Мова C++ дозволяє для подання текстових рядків використовувати символьні масиви, як це здійснюється в мові C. При цьому в мові C++ визначений спеціальний тип даних, орієнтований на зберігання текстових рядків, який базується на концепції класів, – тип string. Цей тип простіший у використанні, хоча б тому, що він у значній мірі знімає обмеження мови C, яке проявляється в необхідності наявності інформації про довжину оброблюваних рядків. Для опрацювання таких рядків розроблена спеціальна бібліотека функцій, які в значній мірі є безпечнішими аналогічних функцій мови C і простішими у використанні. Мета роботи – освоєння методики подання і обробки текстових рядків, поданих з використанням типу string.
 • Документ
  Development of a Method for Generating Material Input Flow for Transport Conveyor Using Experimental Data
  (CEUR Workshop Proceedings, 2023) Pihnastyi, Oleh; Sobol, Maksym; Burduk, Anna
  This work is devoted to the development of a method for generating values of the input material flow of a transport conveyor based on experimental data. The experimental data are represented by a single realization of the material flow for a sufficiently large observation time interval. The statistical characteristics of the implementation of the input material flow are studied. To determine the values of the correlation function, the numerical integration method was used. To analyze statistical characteristics, dimensionless parameters are introduced that can be used to construct similarity criteria for input material flows. When constructing the generator of the input material flow, the canonical expansion of the random process in orthogonal functions is used. This decomposition allows transformations to be carried out over a stochastic input flow of material. It is assumed that the implementation of the input material flow is formed for the steady state of material extraction. As a zero approximation when constructing generators of the input material flow values, it is stipulated that random measurements in the canonical expansion have a normal distribution law. Orthogonal functions are represented by a normalized Fourier series. It is shown that centered random variables of the canonical expansion have dispersion values that are defined as expansion coefficients of the correlation function in a Fourier series. Analysis of the generated material flow realization shows that its values have a distribution close to the normal distribution. An example of realization using a random value generator for the input material flow is presented. The accuracy of the realization is determined by the number of terms in the Fourier series expansion and the accuracy of the numerical integration method.
 • Документ
  Захист та передача інформації за допомогою стеганографічних методів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Яг'я, В. С.; Кащеєв, Леонід Борисович
 • Документ
  Разработка системы распознавания эмоционального состояния человека
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Ульянко, А. Л.; Коваленко, Сергей Владимирович
 • Документ
  Розробка системи розпізнавання штрихових кодів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Ткаченко, А. О.; Коваленко, Сергій Володимирович
 • Документ
  Разработка алгоритма и программная реализация метода деформированного многогранника для оптимизации функции многих переменных
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Сотникова, В. В.; Северин, Валерий Петрович