Кафедра "Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/say

Кафедра "Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології" заснована в 1982 році.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Випускники кафедри працюють у провідних ІТ-компаніях: EPAM, CloudWorks, DataArt, MedeAnalytics, NIX Solutions, CodeIT, Ciklum та багатьох інших в Україні та за кордоном.

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 4 доктора технічних наук; 9 кандидатів наук: 8 – технічних , 1 – економічних; 4 співробітника мають звання професора, 9 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 585
 • Документ
  Совершенствование поверхностного теплообменного оборудования объектов энергетики, промышленности и коммунально-бытовой сферы
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2011) Ганжа, Антон Николаевич; Марченко, Наталья Андреевна; Подкопай, Виктория Николаевна
  Разработаны уточненные математические модели и методики для расчета сложных теплообменников с перекрестным и смешанным током с учетом распределения локальных интенсивностей теплообмена. Уточненные методы и средства позволяют повысить эффективность и ресурс аппаратов, проводить анализ их влияния на работу установок и систем и на их технико-экономические показатели, уменьшить расходы топливно-энергетических и материальных ресурсов, себестоимость энергоносителей, уменьшить негативное влияние на окружающую среду.
 • Документ
  Проблеми управління запасами в виробничій системі
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Сидоренко, Ганна Юріївна; Гаркуша, В. Ю.
 • Документ
  Статистика середньоквадратичного кута нахилу дотичної до випадкової марківської кривої
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Сидоренко, Ганна Юріївна; Мазманішвілі, О. С.; Реброва, А. О.
 • Документ
  The deferred solutions scheme for the problem of finding a Hamiltonian cycle solving
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Prokopenkov, V. P.; Kozhyn, Y. N.
 • Документ
  Кирилиця в LATEX. Проблеми. Успіхи. Практика
  (ТОВ "Друкарня Мадрид", 2023) Азаренков, Володимир Ілліч
  Порушено питання кирилізації LATEX. Показано проблеми та існуючі шляхи їх вирішення. Проведено аналіз найбільш популярних підходів до набору та верстки наукових текстів у кирилиці. З відкритих джерел зібрано, перекладено, сформовано та запропоновано посібник з підготовки текстів у LATEX із урахуванням національних правил верстки та видання наукової літератури.
 • Документ
  The impact on user experience through interface design
  (ГО “Наукова спільнота”, 2023) Azarenkov, Volodymyr Illich; Svintsova, Daria Oleksandrivna
 • Документ
  Development of advertising web pages of sites
  (ФО-П Шпак В. Б., 2023) Ugrimova, E. S.; Azarenkov, V. I.
 • Документ
  Методичні вказівки щодо вимог до структури та змісту пояснювальних записок дипломних робіт бакалаврів
  (2023) Дорофєєв, Юрій Іванович; Безменов, Микола Іванович; Малько, Максим Миколайович; Северин, Валерій Петрович
  Методичні вказівки містять опис вимог до обов’язкової структури та мінімального змісту пояснювальних записок дипломних робіт студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 124 «Системний аналіз» на освітній програмі «Системний аналіз та управління».
 • Документ
  Методичні вказівки щодо структури та змісту пояснювальних записок дипломних робіт бакалаврів
  (2023) Коваленко, Сергій Володимирович; Дорофєєв, Юрій Іванович; Безменов, Микола Іванович
  Методичні вказівки містять опис вимог до обов’язкової структури та мінімального змісту пояснювальних записок дипломних робіт студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» на освітній програмі «Інформаційні технології в медіаіндустрії».
 • Документ
  Основи візуального програмування мовою C#
  (ФОП Панов А. М., 2023) Безменов, Микола Іванович; Безменова, Ольга Миколаївна; Калінін, Денис Вікторович
  Описано можливості однієї з найпопулярніших мов програмування – C#. Наведено достатньо повний опис базових елементів C#, інтегрованого середовища розробника, а також основних компонентів. Подано стислу історію розвитку обчислювальної техніки та мов програмування. Викладання супроводжується великою кількістю прикладів програм, а також контрольними запитаннями й завданнями для практичного відпрацьовування матеріалу. Призначено для студентів навчально-наукового інституту комп’ютерних наук, зокрема, тих, що навчаються за спеціальністю «Видавництво та поліграфія». Посібник може використовуватися студентами вищих навчальних закладів, що навчаються на спеціальностях галузі знань «Інформаційні технології» та поріднених з нею.
 • Документ
  Лабораторний практикум із програмування
  (ТОВ "Друкарня Мадрид", 2015) Безменов, Микола Іванович; Безменова, Ольга Миколаївна; Калінін, Денис Вікторович
  Містить зібрання лабораторних робіт із програмування мовами Сі/С++ з орієнтацією на середовище програмування Microsoft Visual Studio 2013. Охоплює основні аспекти програмування на початковому рівні. У кожному розділі посібника наведено необхідний теоретичний матеріал, приклади розв’язання задач, задачі для програмування та контрольні запитання. Призначено для студентів, що навчаються за напрямами підготовки 6.040302 «Інформатика», 6.040303 «Системний аналіз», 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа».
 • Документ
  Збірник задач із програмування
  (ФОП Ільїнська А. О., 2014) Безменов, Микола Іванович
  Запропоновано задачі з основних розділів програмування. Наприкінці розділів посібника подано програми, які ілюструють методику розв’язання деяких задач, що стосуються до відповідного розділу. У заключному розділі наведено умови завдань практичного туру ІІ (заключного) етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Інформатика» 2005–2013 років. Призначено для студентів, що навчаються на технічних та економічних спеціальностях. Може бути рекомендовано учням випускних класів.
 • Документ
  Вступ до інформатики
  (ФОП Ільїнська А. О., 2014) Безменов, Микола Іванович
  Наведено опис технічних та технологічних складових інформатики як самостійної галузі науки. Розглянуто історичні аспекти розвитку окремих складових інформатики, їх вміст та деякі напрямки подальшого розвитку. Показано вплив інформатики на інші галузі сучасної науки й людську діяльність у цілому. Крім того, вміщено відомості, що стосуються подання результатів навчальної та наукової діяльності у вигляді звітів і наукових статей. Окремим додатком наведено список літератури з розглянутих складових інформатики. Призначено для студентів, що навчаються за напрямом 6.040302 «Інформатика». Можливе використання як навчальний посібник при вивченні дисципліни «Інформатика» на інших напрямах підготовки. Може бути рекомендовано учням випускних класів.
 • Документ
  Вступ до Mathcad
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2019) Безменов, Микола Іванович; Безменова, Ольга Миколаївна
  Посібник призначений для самостійного опанування роботи в пакеті Mathcad із орієнтацією на його 15-ту версію. Розглянуто загальні відомості про середовище Mathcad 15, типи даних, робота з масивами та файлами, питання, що зв’язані з написанням програм і функцій у цьому математичному пакеті, а також засоби для статистичного аналізу даних. Призначено для студентів, що навчаються на спеціальностях 122 – Комп’ютерні науки, 124 – Системний аналіз, 186 – Видавництво та поліграфія.
 • Документ
  Психологія кольору як елемент кінематографічної мови
  (ТОВ "Друкарня Мадрид", 2023) Хижняк, Ю. Р.; Азаренков, Володимир Ілліч
  Розглядається психологічний вплив кольору на створення образів персонажів та атмосфери серіалу «Венсдей» (2022). Колір є однією з найважливіших складових візуального сприйняття людини, тому, на прикладі серіалу, ми розберемо, як саме він впливає на нашу підсвідомість.
 • Документ
  Способи захисту поліграфічной продукції
  (ТОВ "Друкарня Мадрид", 2023) Азаренков, Володимир Ілліч; Следюк, І. А.
  У цій роботі досліджуються можливості захисту поліграфічної продукції, види захисту з використанням графічних та неграфічних способів: водяні знаки, мікротекст, грильош, гравюра, орлівський друк та інші.
 • Документ
  Reduce operational development time advertising web pages of websites of selling companies
  (ТОВ "Друкарня Мадрид", 2023) Azarenkov, V. I.; Ugrimova, E. S.
 • Документ
  Analysis of trends in UI/UX interface development and their impact on future user experience
  (ТОВ "Друкарня Мадрид", 2023) Azarenkov, V. I.; Svintsova, D. O.
 • Документ
  Development of templates for text documents of the educational process in the publishing system LATEX
  (ТОВ "Друкарня Мадрид", 2023) Azarenkov, V. I.; Paziura, K. S.