2023 № 2 Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • Документ
  Аналіз особливостей дослідження товарознавчих характеристик в ресторанному бізнесі
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Бухкало, Світлана Іванівна
  У матеріалах статті розглянуті особливості дослідження та визначення товарознавчих характеристик за освітньою програмою Готельно-ресторанне господарство з метою розробки комплексних дисциплін Харчова хімія, Сучасні технології харчування, Товарознавство та управління закупівлями, Інноваційні ресторанні технології, для складових комплексних інноваційних проектів. При написанні cтатті використано аналіз досвіду викладання вищеозначених дисциплін в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» на кафедрі інтегрованих технологій, процесів і апаратів у 2002–2023 рр. Комплексні системи визначення складових дисципліни зумовили компетентності та якість матеріалу, а питання, що розглядаються пропущені через призму власного творчого сприйняття, що робить матеріал особливо цінним. Розробки проведені з застосуванням сучасних високоефективних науково-обґрунтованих технологій виробництва карамелі, наприклад, від різновидів аналізу класифікації-ідентифікації, загальних понять та вимог до різновидів методології визначення показників рівня якості та їх оцінки через вибір алгоритмів аналізу та розрахунків на різних стадіях виробництва та застосування отриманих товарів.
 • Документ
  The role of translation in cross-cultural communication
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Bukhkalo, S. I.; Ageicheva, A. O.; Shkil, S. O.; Bolotnikov, S. Yu.
  The processes of translation as a separate type of communication, and examines the types of linguistic competence in the communication process that are associated with the transfer of information is studied in the article. The obstacles that arise during translation are identified, and the translation process is revealed as a result and act of communication. Practical translation methods are identified. It enables maximum improvement of translation and minimization of all difficulties arising in the translation process. The use of various methods and techniques of active learning arouses students' interest in the educational and cognitive activity itself, which enables creating an atmosphere of motivated, creative learning and at the same time solving a whole range of educational, educational, developmental tasks. It is also appropriate to add that cross-cultural competence cannot be fully utilized without the ability to conduct business negotiations, express one's opinion clearly, and also without knowledge of the general provisions of business ethics.
 • Документ
  Аналіз основних підходів до оцінки стану обладнання ТЕС і АЕС
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Єфімов, Олександр Вячеславович; Тютюник, Лариса Іванівна; Гаркуша, Тетяна Анатоліївна; Сидоркін, Ігор Дмитрович; Васюнін, Дмитро Геннадійович
  У матеріалах статті аналізується нинішній стан енергетики в Україні та країнах світу та аналізуються шляхи підвищення ефективності ТЕС та АЕС. На елементи енергоблоку можуть впливати процеси старіння, що виникають з часом або в результаті тривалого використання. Негативний вплив старіння може привести до деградації елемента, а саме до погіршення його надійності і, як наслідок, безпеки енергоблоку в цілому. Розробка і впровадження заходів щодо уповільнення процесів старіння і щодо забезпечення надійної експлуатації елементів в період перепризначеного ресурсу є обов’язковим видом діяльності з управління старінням тепломеханічного обладнання і трубопроводів. Моніторинг технічного стану елементів виконується шляхом контролю встановлених параметрів і характеристик, що визначають технічний стан елементів, в період їх роботи, при проведенні випробувань, вимірювань, експлуатаційного контролю металу, ремонтів і техобслуговування елементів. Моніторинг повинен здійснюватися систематично впродовж усього терміну експлуатації енергоблоку. В свою чергу, технічна діагностика контролює поточний стан всіх елементів, виявляє аномальні стани, визначає причини їх появи, що дозволяє оцінити ситуацію і прийняти заходи по їх усуненню. Мета статті полягає в аналізі основних підходів до оцінки стану енергетичного обладнання теплових та атомних електричних станцій.
 • Документ
  Методи дослідження товарознавчих товарів в ресторанному бізнесі
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Бухкало, Світлана Іванівна; Якименко-Терещенко, Наталія Василівна
  У матеріалах статті розглянуті приклади можливостей для визначення цілей навчання студентів ВНЗ за освітньою програмою Готельно-ресторанне господарство з метою розробки комплексних дисциплін Харчова хімія, Сучасні технології харчування, Товарознавство та управління закупівлями, Інноваційні ресторанні технології, для складових комплексних інноваційних проектів. При написанні cтатті використано досвід викладання дисциплін Загальні технології харчових виробництв, Харчова хімія, Сучасні технології харчування, Товарознавство та управління закупівлями, Основи проектування обладнання в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» на кафедрі інтегрованих технологій, процесів і апаратів у 2002–2023 рр. Комплексні системи визначення складових дисципліни зумовили компетентності та якість матеріалу, а питання, що розглядаються пропущені через призму власного творчого сприйняття, що робить матеріал особливо цінним. Розробки проведені з застосуванням сучасних високоефективних науково-обґрунтованих технологій виробництва карамелі, наприклад, від різновидів аналізу класифікації-ідентифікації, загальних понять та вимог до різновидів методології визначення показників рівня якості та їх оцінки через вибір алгоритмів аналізу та розрахунків на різних стадіях виробництва та застосування отриманих товарів.
 • Документ
  Дослідження процесів мінералізації питної води керамічними мінералізаторами для систем очищення побутової води
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Фесенко, Олексій Ігорович; Масальський, Юрій Вікторович; Бардакова, Ксенія Володимирівна; Зайцева, Інна Сергіївна; Панайотова, Тетяна Дмитрівна
  Розглянута роль прісної води у формування держави та визначено, що належне управління водними ресурсами є критично важливим компонентом зростання рівня життя населення усіх країн світу, як з точки зору розвитку промислового комплексу держави, так і забезпечення здоров’я нації. Проте, зростаючий рівень забруднення водних об’єктів, суттєвий знос водної інфраструктури міст та подекуди е можливість її відновлення через активні бойові дії призводять до суттєвого зниження якості питної води в Україні. Ефективним рішенням цієї проблеми є використання побутових фільтраційних систем. Серед їх значного різноманіття найбільшого поширення набули системи зворотного осмосу, здатні ефективно очищати воду від важких металів, розчинних солей вірусів та мікроорганізмів. Головним їх недоліком є вкрай низький солевміст 15/20 мг/л, що потребує домінералізації до 200 мг/мл. Існуючі системи домінералізації питної води характеризуються перевищенням граничних меж солевмісту (сольові) чи нестабільністю рівня мінералізації (мінеральні). Саме тому актуальним завданням є розробка інноваційних мінералізаторів питної води пролонгованої дії на основі невартісної вітчизняної сировини та дослідження процесів мінералізації. Одержані дані солевмісту розчинів після витримки із мінералізаторами дозволили підтвердити припущення про значний вплив співвідношення площі поверхні мінералізатора до об’єму води на швидкість процесу вилуговування. При співвідношенні 0,4 см2/мл мінімально рекомендований рівень солевмісту досягається через 7 годин витримки при стабільному рівні рН (8,15/8,70). Дослідження впливу циклічної заміни води на рівень солевмісту вказує на незначні зміни його значень при витримці впродовж однієї (71,1–79,0 мг/л) та трьох (136,9–140,3 мг/л) годин, що може бути свідченням пролонгованої дії мінералізатора. Загальна жорсткість води після 24-х годин витримки із мінералізатором складає 1,55 ммоль/л, концентрація Са²⁺ – 19 мг/л та Mg²⁺ – 7,2 мг/л, що відповідає вимогам нормативних документів.
 • Документ
  Окисно-відновний механізм видалення Fe(III) оксиду з монтморилоніту
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Гуріна, Галина Іванівна; Кот, Антоніна; Капліна, Катерина Володимирівна; Владико, Олександра Олександрівна
  У статті запропоновано окисно-відновний механізм вибілення бентонітової комової червоної глини та одержані наповнювачі для лакофарбових матеріалів білого кольору.. Інтеркаляційним методом синтезовано органомодифікований бентоніт при застосуванні у якості інтеркалянту алкілбензилдиетиламоній хлориду. Одержані наноструктури різних типів: інтеркаляційних з’єднань, деламінованих нанокомпозитів та нанокомпозитів змішаного типу. Методами ІЧ-спектроскопії, РФ- аналізу, лазерної дифракції, ДТА аналізу досліджені зразки синтезованого органомодифікованого бентоніту та встановлено факт інтеркаляції молекул алкілбензилдиетиламоній хлориду та диметилди-н-октадециламониій хлориду в між шарові галереї кристалічної неорганічної матриці монтморилоніту. Представлено принципову технологічну схему виробництва бентонітових наповнювачів та органобентоніту. Одержані нанокомпозиційні гібридні лакофарбові матеріали за участі нових наповнювачів і органобентоніту та встановлені фізико-механічниі властивостей нових матеріалів та покриттів.
 • Документ
  Прикладні аспекти використання спрощеної моделі факторного впливу на однорідність помелу зерна кави
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Опришкін, Олександр Сергійович
  У статті розглянуто результати експериментального визначення значень часу помелу кави, швидкості обертання валу двигуна та температури на статорі двигуна за допомогою спроектованої інформаційно-вимірювальної системи на основі платформи Arduino Nano 3.0. Для помелу зерна кави була використана кавомолка Mahlkönig EK 43. Представлено структурно-функціональну схему та схему електричного з’єднання елементів вимірювальної системи. Запропонована спрощена модель факторного впливу на однорідність помелу зерна кави. На підставі проведеного дисперсійного аналізу спрощеної моделі факторного впливу отримані значення кількості інформації по кожному з параметрів, що впливають на однорідність помелу при урахуванні їх взаємного впливу. Встановлено, що час помелу дає найбільшу кількість інформації і є головним фактором, який суттєво впливає на однорідність помелу.
 • Документ
  Математичні моделі хімічних процесів зі змінними характеристиками
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Іглін, Сергій Петрович
  Розглядається побудова математичних моделей складних хімічних процесів, коли в різні моменти часу на результат хімічної реакції діють різні чинники. Використовується метод найменших квадратів. Цей матеріал може бути використаний для навчання студентів ЗВО в дисциплінах Математична статистика, Чисельні методи, Загальні технології харчових виробництв, Харчова хімія та ін. Приклади з аналізу експериментальних моделей дослідження лабораторних випробувань нових кислотних компонентів для карбонатного колектора можуть бути застосовані у навчанні студентів за ОП Хімічна інженерія.
 • Документ
  Аналіз результатів моделей лабораторних випробувань нових кислотних складів для карбонатних колекторів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Агейчева, Олександра Олександрівна
  У статті розглянуто результати лабораторних випробувань нових кислотних компонентів для карбонатного колектора. У статті описано методи моделювання кислотної обробки. Доведено, що використання різних методів спрощує це завдання, оскільки дає правильні результати швидко та легко. Проаналізовано важливість вибору методів експлуатації свердловин. Доведено доцільність ефективність використання розробленого кислотного складу. У статті розглянуто результати комп’ютерного моделювання процесу закачування кислотної системи в продуктивний пласт. Досліджено зміну в’язкості кислотної системи при контакті з карбонатною породою отриманої шляхом моделювання процесу виходу емульсії з насосно-компресорних труб. Результати цієї роботи є дуже важливими та необхідними для подальших досліджень та аналізу видобутку свердловин. Приклади з аналізу експериментальних моделей дослідження лабораторних випробувань нових кислотних компонентів для карбонатного колектора можуть бути застосовані у навчанні студентів за ОП Хімічна інженерія.
 • Документ
  Innovative approaches to teaching foreign languages at higher educational institutions
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Bukhkalo, S. I.; Ageicheva, A. O.; Belyanskiy, O. M.; Rozhenko, I. V.; Abakumov, A. A.
  The importance of teaching students foreign languages at higher educational institutions by innovating study methods is discussed. Main innovative approaches were studied. The usage of cases and projects in classes are unified. It is discussed that innovative approaches promotes the development of language skills, the second purpose of working with innovative methodology is a communicative practice. Possible innovative approaches are described in the article. Innovative approaches to foreign language teaching skills is described in the article. It was determined that the systematic usage of the innovative approaches improves language competence and formats necessary skills. The use of various methods and techniques of active learning arouses students' interest in the educational and cognitive activity itself, which enables creating an atmosphere of motivated, creative learning and at the same time solving a whole range of educational, educational, developmental tasks.
 • Документ
  Математичне моделювання нестаціонарних теплових процесів в ґрунтовій теплонасосній системі
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Денисова, Алла Євсіївна; Іванов, Павло Олександрович
  В роботі виконано аналітичне дослідження ефективності роботи теплових насосів з використанням енергії ґрунту для систем теплопостачання з урахуванням кліматичних умов регіону експлуатації, що відповідає завданням енергозбереження і дозволяє зменшити викиди шкідливих речовин у навколишнє середовище. Основна увага приділяється підвищенню ефективності утилізації технічного потенціалу ґрунтового джерела енергії теплонасосною системою з використанням вертикальних ґрунтових теплообмінників. Запропоновано методику, яка базується на використанні апарату математичного моделювання як науково обґрунтованого інструментарію розрахунку нестаціонарних теплових процесів, здатного забезпечити стабільність і надійність роботи ґрунтової теплонасосної системи у короткостроковій і довгостроковій перспективі. Розроблений інструментарій розрахунку та аналізу процесів теплообміну дозволяє визначати потужність теплового потоку, що відводиться від ґрунту, з урахуванням зміни кліматичних факторів, розподілу температур у ґрунті навколо ґрунтової трубки і по її довжині протягом часу, схемно-конструктивних особливостей ґрунтових трубок для подальшої оптимізації параметрів теплонасосної системи. Встановлено, що потужність теплового потоку, який поступає до випарника теплового насосу від вертикальних ґрунтових трубок, залежить від ряду впливових факторів: режиму течії робочого тіла, що циркулює в ґрунтовому контурі; фізичних властивостей робочого тіла; кількості ґрунтових теплообмінників; розподілу температур в ґрунті навколо ґрунтової трубки во всій її довжині, що суттєво змінюється при довготривалій експлуатації системи, впливаючи на перебіг процесів теплообміну в елементах системи. Запропонована методика дозволяє виконувати числове моделювання теплових процесів в елементах теплового насосу, визначати енергетичну ефективність ґрунтової теплонасосної системи, яка здатна надійно забезпечувати споживачів теплотою протягом довготривалого періоду роботи.
 • Документ
  Основні аспекти імплементації закону про управління відходами до європейського законодавства
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Брусенцева, Тетяна Володимирівна; Корольова, Наталiя Сергіївна; Німець, Наталя Миколаївна; Цапко, Наталія Сергіївна
  У матеріалах статті розглянуті основні аспекти імплементації прийнятого 9 липня 2023 року Закону України «Про управління відходами», який запускає реформу управління відходами та наближає українське законодавство до законодавства ЄС. Наведено перелік ключових новацій цього закону. Проаналізовано впровадження та застосування прийнятих цим законом переліку відходів (List of Waste) і Порядку класифікації відходів. Наведено перелік нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію положень рамкового Закону «Про управління відходами». У статті наведені приклади ієрархії структури світових сміттєвих відходів та класифікації-ідентифікації поводження з відходами у деяких країнах світу та Україні. Закон України «Про управління відходами» наближає наше законодавство до законодавства ЄС, а також запускає реформу управління відходами. Рамковий закон «Про управління відходами» імплементує в наше законодавство базові принципи управління відходами в контексті євроінтеграційного руху України, але не може вирішити всіх нагальних питань одночасно.