Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів

Постійне посилання на фонд

Офіційний сайт http://idnrs.khpi.edu.ua/

У збірнику статті, що стосуються розробки технологій комплексного інноваційного навчання і науково-технічного творчості студентів; безперервного розвитку бази фундаментальних і професійних знань, а також організаційних навичок в процесі інноваційного проектування і розробки технологічних об’єктів різного рівня складності.

Рік заснування: 2009. Періодичність: 2 рази на рік. ISSN 2220-4784 (print) та ISSN 2663-8738 (online)

Новини

Журнал "Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів" внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Переглянути

Зібрання у цьому фонді

Зараз показуємо 1 - 2 з 2