Кафедра "Системи інформації ім. В. О. Кравця"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/si

Від 3 червня 2019 року кафедра має назву "Системи інформації ім. В. О. Кравця", первісна назва – "Системи інформації".

Кафедра "Системи інформації" створена 30.06.1993 року у складі факультету автоматики та приладобудування. Від 2004 року входила до складу факультету "Комп’ютерні та інформаційні технології", від 2021 року – Навчально-наукового інженерно-фізичного інституту, від 2022 року – Навчально-наукового інституту комп'ютерного моделювання, прикладної фізики та математики Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

Кафедра перейменована на честь її засновника і першого завідувача (1993-2009), кандидата технічних наук, Почесного доктора Мішкольцького університету (Угорщина), академіка Української технологічної академії, Заслуженого працівника освіти України, засновника наукової школи "Інфокомунікаційні системи та технології", професора Кравця Валерія Олексійовича. Від 1989 року по 2014 рік Кравець В. О. плідно працював на посаді проректора з навчальної роботи та міжнародних зв’язків НТУ "ХПІ".

Від 2011 року при кафедрі створено мережеву академію CISCO. Кафедра є співзасновником Учбово-наукового виробничого комплексу (УНВК), що об’єднує понад 25 установ, які працюють в галузі телекомуникації

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 2 доктора технічних наук, 1 доктор фізико-математичних наук, 5 кандидатів технічних наук, 2 кандидата фізико-математичних наук; 3 співробітника мають звання професора, 5 – доцента, 1 – старшого наукового співробітника.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 331
 • Документ
  Features of the development of startups in the IT industry
  (ScientificWorld-NetAkhatAV, 2023) Kapiton, Alla; Skakalina, Olena; Sas, Nataliia; Mostova, Anastasiia; Sokol, Halyna
  The article is designed to analyze the problem of developing startups in the IT industry. As a result of the research, it was determined that during the constant growth of demand for modern software development, a large number of various startups are reg.
 • Документ
  Analysis of recursive estimation procedure
  (Primedia eLaunch, USA, 2020) Sokol, G.; Gerasymov, D.; Shuhailo, A.
 • Документ
  Особливості побудови моделі друкованої антени на основі генетичного алгоритму
  (Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2021) Сокол, Галина Вікторівна; Слюсар, В. І.; Слюсарь, І. І.; Телешун, Д. Ю.
 • Документ
  Аналіз розвитку мобільних мереж 5G в Україні
  (Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2022) Сокол, Галина Вікторівна
 • Документ
  Multidimensional signals compression algorithm development using wavelet transforms
  (Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая, 2021) Sokol, Halyna; Kulhavij, Artem; Tur, Serhii; Teleshun, Dmytro
  The paper considers algorithms for compressing multidimensional signals using wavelet transforms, aimed at increasing the degree of information compression, compared with existing compression methods. Software for compressing multidimensional signals has been developed and the general capabilities of a software product that allows image compression using wavelet transforms are presented.
 • Документ
  "Інтернет речей" – як перспектива розвитку мобільних систем
  (Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая, 2021) Сокол, Галина Вікторівна; Токар, Юлія; Воронець, Віталій; Мохамед, Махмуд Тарват Ібрахім
  Детерміновано необхідність покращення існуючих мобільних систем. Ідентифіковано провідні стандарти, що задовольняють вимоги суспільства та промисловості. Наведено дескрипції основних можливостей новітніх мобільних мереж (висока швидкість передачі даних, стабільність зв'язку). Обґрунтовано основні переваги Інтернету речей як стандарту. Серед цих переваг – покращення обслуговування промислових та побутових мобільних мереж, економічна ефективність, підвищення швидкості та якості передачі даних. За результатами аналітичних досліджень запропоновано здійснювати модернізацію обладнання та перехід до новітніх стандартів зв'язку.
 • Документ
  Information and analytical support of the education quality management system
  (Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, 2023) Baranenko, R.; Sokol, H.; Pustovoitov, P.; Zakharov, R.
  The article analyzes the problem of informational and analytical provision of the education quality management system. The purpose of the article is to determine the role of modern information technologies in the process of improvement and modernization of the educational system. The components of the information system of quality management, which is defined as a set of interconnected or interacting elements of the organization for the development of policies and goals, as well as processes for achieving goals in the field of education quality, have been studied. It is proven that the formalized information system of education quality management creates a basis for planning, implementation, monitoring and improvement of education quality management activities.
 • Документ
  Information system for quality assurance of education
  (Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, 2023) Baranenko, R.; Tyshсhenko, D.; Franchuk, T.; Sokol, H.
  The article analyzes the problem of developing and implementing an information system for quality assurance of higher education. The purpose of the article is to research modern methodological, technical and software tools used in the process of developing and implementing an information system for quality assurance of higher education. The peculiarities of the development of the announced information system were analyzed, on the basis of which the requirements for the design of the information system were determined, the possibilities of modification and development of the information system for ensuring the quality of education were investigated, and ways of its improvement were proposed.
 • Документ
  3D modeling of complex spatial forms by cognitive programming technology method
  (Sp. z o.o. "Nauka i studia", 2020) Sokol, G. V.; Lytovchenko, А. P.; Kirakosyan, A. A.; Shut, V. V.; Shugailo, A. O.
  This article examines the problem of harmonization of 3D modeling and 3D prototyping of complex spatial forms within the framework of cognitive programming technology. The ways of its solution is offer on the example of the 3D Studio MAX environment. An analysis of the strategic trend of the development of digital programmable technology, from the mathematical modeling of physical, biological and other natural processes when the production-element basis of the nano-level has been reached, has led to the creation of a technology for the direct reproduction of three-dimensional spatial objects of complex forms. Informatics is not only an ontology of projects, but also its spatial materialization. Biological objects are artificially reproduced based on cognitive programming technology. Now in the world in all areas of knowledge there is a burst of digital modeling: through computer engineering and digital modeling is practically any new product. At Japanese exhibitions, a demonstration of the bulk copy process is already underway: digital input of objects is performed at the input, then processing in the 3D modeling environment - and as a result you can print a copy of the prototype. A printer that prints parts for itself, an electric battery with a variable battery, gadgets communicate with each other and are responsible for the comfort of the owner - the reality of the new digital world, which is formed now. With regard to the programmable technology of info communication, not the bandwidth of the channel, but the transformation of the properties of the communication of physical nature in the properties of biological nature and social needs is important.
 • Документ
  Prospects for the use of MIMO based on IEEE 802.11ac in IoT technologies
  (Національний університет "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка", 2020) Sokol, G.; Podhornyi, P.; Mishenko, A.; Piskovyi, R.; Herasymov, D.
  Over time, the requirements on the network and the level of Internet traffic become more demanding. From standard cable connection with a speed of 100 Mbps to the use of Wi-Fi at speeds up to 2.3 Gbps per channel 160 MHz (802.11ac2) with simultaneous provision of multiple input mode - multiple output with multiple users (Multi User Multiple Input Multiple Output, MU-MIMO). In addition, the introduction of 5G mobile communication systems has significantly increased the level of mobile internet traffic. The development of the next generation of 6G with speeds from 100 Gbps to 1 Tbit / s has already begun in the world when controlling the artificial intelligence network, which is planned for 2026-30. In its perspective, the expansion of the range of services based on cloud computing has given a significant impetus to the development of new areas of Internet use. As a result, various concepts based on the Internet of Things (IoT) are being rapidly implemented. As you know, this approach allows you to connect to the Internet any object equipped with sensors or sensors that can receive, transmit and process information, as well as apply different actions depending on the information received. The quality of examples can include "smart home", "smart city" and others. Implementation of communication between objects of opportunities via the Internet using Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee, etc. Another, quite new direction is the concept of the Internet of BioNanoThings (IoBNT). As you know, a living cell is already a kind of nanomachine that is controlled by a genetic program. The cell's nucleus is the processor and memory, the mitochondria are the batteries, and the receptor proteins on the cell's surface are sensors that can receive signals, and their slit contacts with other cells can send signals. It only remains to reprogram them for your needs. At the same time, it is necessary to organize communication not only between the cells themselves, but also with the Internet. The cell can transmit bitwise information depending on the state, but at a very low speed. One of the options for implementing communications may be MIMO.
 • Документ
  Характеристики сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць
  (Національний університет "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка", 2020) Москаленко, А. О.; Сокол, Галина Вікторівна; Коротун, Т. М.; Угляниця, А. Г.; Шугайло, А. О.
  За результатами досліджень встановлено, що важливою характеристикою систем радіозв'язку спеціального призначення є перешкодозахищеність. Перешкодозахищеність включає скритність системи та її перешкодостійкість. Перешкодостійкість, структурна та енергетична скритність системи радіозв'язку спеціального призначення визначаються характеристиками використовуваних сигналів. В роботі представлено результати дослідження характеристик сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць, а саме структурної та енергетичної скритності. За результатами проведених досліджень встановлено, що використання сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць замість М-послідовностей дозволить підвищити структурну скритність радіосистем спеціального призначення. Структурна скритність сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць більша за структурну скритність М-послідовностей, до того ж, при збільшенні довжини кодової послідовності, структурна скритність сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць зростає стрімкіше. Енергетична скритність сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць ідентична енергетичній скритності сигналів М-ічної ортогональної модуляції. Напрямком подальших досліджень є дослідження перешкодостійкості сигналів з адаптацією по швидкості передачі інформації на основі досконалих двійкових матриць в умовах багатопроменевого розповсюдження радіохвиль.
 • Документ
  Математична модель формування сигналів з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць
  (Національний університет "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка", 2020) Москаленко, А. О.; Сокол, Галина Вікторівна; Глуховець, Ю. В.; Варич, В. В.
  Предметом дослідження є методи та моделі формування сигналів адаптивних видів модуляції. Мета: забезпечення високої пропускної здатності та спектральної ефективності, для даних умов розповсюдження радіохвиль, шляхом використання запропонованої моделі формування сигналів з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць. Результати досліджень. В роботі представлено результати аналізу напрямів розвитку та основних властивостей безпроводових мереж передачі даних. Встановлено, що лише у разі забезпечення комплексу розглянутих властивостей, безпроводова мережа може виконувати своє функціональне призначення – забезпечувати доставляння повідомлень у необхідному обсязі й із заданою якістю. Розглянуто принципи реалізації методів адаптивної модуляції в перспективних засобах бездротового зв’язку. Використання адаптивної модуляції дозволяє забезпечити найкращу пропускну здатність для даних умов розповсюдження радіохвиль, розглянута в роботі схема адаптивної модуляції дозволить звести ймовірність виникнення помилки в передачі до мінімуму. Запропоновано математичну модель формування сигналів з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць. Розглянуто основні принципи функціонування пристрою управління моделі формування сигналів з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць. Висновки та область застосування результатів досліджень. Запропонована математична модель формування сигналів з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць. Використання запропонованих сигналів з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць дозволить забезпечити високу пропускну здатність та спектральну ефективність, для даних умов розповсюдження радіохвиль, перспективних радіоінтерфейсів.
 • Документ
  Control systems structure in telecommunication networks
  (2019) Shuhailo, A.; Sokol, G.
 • Документ
  Сервіс створення тестів на основі штучного інтелекту
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Попович, Богдан Романович; Заволодько, Ганна Едвардівна
  У сучасному освітньому середовищі, що динамічно розвивається, нагальною стає потреба у розробці та впровадженні інноваційних інформаційних систем для створення тестів, які забезпечують високу адаптивність та персоналізацію навчального процесу. Підкреслено значення розвитку таких систем, звертаючи увагу на аналіз і порівняльний огляд вже існуючих платформ, як-от EasyTestMaker, Google Forms та Quizlet. Зроблений огляд дозволяє ідентифікувати ключові переваги та обмеження кожної з платформ, виходячи з їх функціоналу, зручності використання, та можливостей інтеграції з іншими освітніми інструментами. Основним фокусом дослідження є розробка сервісу TestHUB, що використовує потенціал штучного інтелекту для оптимізації процесу генерації тестових питань. Використання штучного інтелекту не лише сприяє автоматизації створення питань, але й забезпечує їх високу якість, адаптивність до потреб учнів, та можливість ефективної персоналізації тестів. Детально розглянуто технічні аспекти інтеграції штучного інтелекту в процес створення тестів, описуючи розроблені алгоритми автоматичного формування питань на основі заданих критеріїв і вимог. Проект TestHUB відкриває нові перспективи для освіти, пропонуючи викладачам та освітнім інституціям інструмент для створення тестів вищої якості з мінімальними часовими витратами. Реалізація такої системи має потенціал значно підвищити рівень освітнього процесу, роблячи навчання більш доступним, ефективним та відповідним до динамічних вимог сучасного освітнього середовища. ефективним, відповідаючи вимогам сучасного динамічного світу. Завдяки TestHUB, освіта стає інноваційною, прогресивною, і надзвичайно адаптивною, відкриваючи широкі можливості для ефективного навчання. Створення якісних тестів з TestHUB - ключ до успіху в сучасній освіті.
 • Документ
  Розробка системи синхронізації структури бази даних
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015) Кримов, І. О.; Бреславець, Віталій Сергійович
 • Документ
  Дослідження мережевого трафіку для виявлення властивості самоподібності
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Назаренко, В. М.; Компанієць, Володимир Олександрович
 • Документ
  Методика забезпечення PQoS абонентів радіомережі
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Марусенко, М. М.; Дженюк, Наталія Володимирівна
 • Документ
  Оптимізація навчального процесу через віртуальні лабораторні практики
  (ВСП Надвірнянський фаховий коледж НТУ, 2023) Заволодько, Ганна Едвардівна; Татаринцева (Курбатова), Юлія Леонідівна; Заволодько, Валерій Васильович
 • Документ
  Метод підвищення якості обслуговування користувачів шляхом використання електронних ресурсів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Коврига, О. О.; Кравець, Валерій Олексійович
 • Документ
  Методи дослідження самоподібного трафіку у телекомунікаційних мережах
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Воробйов, О. С.; Компанієць, Володимир Олександрович