Вісник № 09

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 37
 • Документ
  Геоінформаційне моделювання в задачах відновлювальної енергетики
  (НТУ "ХПІ", 2018) Зацерковний, Віталій Іванович; Оберемок, Наталія Василівна; Пузик, А. А.
  Надані об’єктивні фактори, що обумовлюють необхідність розвитку нетрадиційних відновлюваних джерел енергії та передумови для її розвитку в Україні, енергетичний потенціал відновлюваних джерел енергії. Запропоновано технології застосування геоінформаційного моделювання, орієнтовані на використання картографічної інформації для розв’язку завдань з планування, ухвалення управлінських рішень та розвитку енергетичної галузі. Практична реалізація запропонованого підходу перебачає розробку комплексу картографічних творів для потреб відновлюваної енергетики, укладання карт різної функціональної спрямованості (інвентаризаційних, оцінювальних, рекомендаційних, прогнозних), що відображають різні аспекти (ресурси, об’єкти, умови, фактори, стан та перспективи розвитку галузі) та охоплюють різні напрямки відновлюваної енергетики (вітроенергетику, геліоенергетику, біоенергетику, гідроенергетику та геотермальну енергетику).
 • Документ
  Моделі управління проектами в електронному проектному менеджменті
  (НТУ "ХПІ", 2018) Єгорченкова, Наталія Юріївна
  Запропоновано розглянути різні моделі управління проектами створення та надання інформаційних ресурсів в електронному проектному менеджменті. Визначено, що управлінський клас проекту − це множина підкласів проектів, які формуються наведеними ознаками і для яких застосовуються однотипні методи та засоби управління. Розглянуті такі моделі управління як − ієрархічна, алгоритмічна, ітераційна та лінійна моделі. Формалізовано визначення кожної моделі, а також характеристики її застосування. Показано розрахунок термінів виконання проектів для кожної моделі управління. Зазначено, що напрямком для подальших досліджень виступає розробка методу встановлення зв'язок між описом такого проекту та моделями управління.
 • Документ
  Онтологічний підхід до оперативного планування
  (НТУ "ХПІ", 2018) Тихонов, Юрій Леонтійович; Лахно, Валерій Анатолійович
  У даній роботі пропонується онтологізований опис об'єктів, що потребують планування заходів. Це дозволяє згрупувати і об'єднати всі необхідні дані в одному документі для вирішення різних завдань, зокрема для планування оперативних дій. Підхід відрізняється застосуванням КО, що забезпечують систематизацію концептів, врахування їх взаємозв'язку та дає можливість створення інструментарію планування дій. Подібний підхід можна використовувати в різних галузях. В роботи наведені приклади застосування для планування заходів щодо захисту даних та планування випуску електронних курсів.
 • Документ
  Біотехнологічні аспекти отримання йогуртної основи для виробництва низьколактозного морозива
  (НТУ "ХПІ", 2018) Трубнікова, Анастасія Анатоліївна; Шарахматова, Тетяна Євгеніївна; Мамінтова, Карина Олександрівна; Цупра, Ольга Cергіївна
  У роботі обґрунтовано вибір закваски для виробництва йогуртної основи як компонента низьколактозного морозива, представлені дослідження технологічних властивостей йогуртної основи для виробництва низьколактозного морозива. Проаналізовані інформаційні джерела щодо використання мікроорганізмів, які найактивніше продукують фермент лактазу при виробництві йогуртної основи, і обґрунтований вибір композиції мікробіологічних культур за β-галактозидазною активністю та кислотоутворенням. Вивчена можливість використання маслянки з підвищеною масовою часткою сухих речовин в якості основного компоненту для виробництва суміші морозива. Встановлена раціональна концентрація сухого знежиреного безлактозного молока, що входить до рецептури йогуртної основи (5,0 % від її маси). Досліджено процес ферментації молочної основи DVS культурами (YF-903+La-5) та DVS закваскою "Йогурт" VIVO. Зразки сквашеної йогуртної основи із застосуванням закваски DVS "Йогурт" VIVO мають більш щільний згусток та кращі технологічні показники- піноутворювальну здатність та стійкість піни. Визначені показники (смак, запах, консистенція), які будуть впливати на якість морозива. Визначені основні фізико-хімічні показники отриманої йогуртної основи (масова частка лактози та масова частка білків), що забезпечують раціональний вміст у готовому низьколактозному морозиві основних компонентів хімічного складу (збільшений вміст білків (5,41 %), цукрів: глюкози та галактози (3,47 %) та знижений вміст лактози (3,01 %). Отримані зразки йогуртної основи характеризувались високим вмістом корисної мікрофлори (біфідо- та лактобактерій). Найбільш вірогідне число лактобактерій – 2,5·10⁸ КУО/см³, біфідобактерій – 3,0·10⁹ КУО/см³. Отримана йогуртна основа проявляє пробіотичну дію. Наведена технологічна схема виробництва пробіотичної йогуртної основи з маслянки.
 • Документ
  Исследование информационной значимости параметров плана медико-биологического эксперимента
  (НТУ "ХПИ", 2018) Томашевский, Роман Сергеевич
  В работе проведено исследование влияния параметров плана на количество ожидаемой информации базовых моделей медико-биологических экспериментов. Приведены базовые модели планирования медико-биологических экспериментов, полученные на основе классической информационной теории. С использованием разложения Тейлора получены модели, позволяющие независимо оценивать влияние абсолютного и относительного изменения каждого из параметров плана на общее информационное содержание эксперимента. По результатам исследований получены количественные и качественные оценки каждого из параметров плана на количество ожидаемой информации для параметрической, компонент дисперсий и регрессионной моделей планирования эксперимента.
 • Документ
  Особливості функціонування релейного захисту в розподілених системах тягового електропостачання
  (НТУ "ХПІ", 2018) Сиченко, Віктор Григорович; Косарєв, Євген Миколайович; Данилов, Олексій Анатолійович; Губський, Петро Вячеславович; Зубенко, Василь Анатолійович; Пулін, Микола Миколайович
  Впровадження альтернативних джерел електричної енергії у систему тягового електропостачання розподіленого типу підвищує енергетичну ефективність та надійність функціонування, але при цьому змінюється характер протікання енергообмінних процесів, що обумовлює необхідність врахування виникаючих змін струморозподілу для налаштування уставок релейного захисту. Така необхідність викликається збільшенням струмів короткого замикання в розподіленій системі живлення електрорухомого складу за рахунок появи в системі додаткових джерел енергії. Для виключення хибних спрацьовувань та забезпечення селективності необхідно застосовувати мікропроцесорні комплекси релейного захисту, які дозволяють більш точно встановлювати уставки спрацьовування швидкодіючих вимикачів.
 • Документ
  Особливості застосування накопичувачів електричної енергії в системі електропостачання залізниці
  (НТУ "ХПІ", 2018) Стисло, Богдан Олександрович
  Пульсуючий характер потужності, що споживається в мережі електропостачання залізниці є причиною появи пульсацій напруги в контактній мережі. Це призводить до зниження ефективності енергосистеми. Для компенсації пульсацій потужності в мережі електропостачання залізниці пропонується використання гібридних накопичувачів електричної енергії. Запропоновано застосування двоканальних підсилюють пунктів з відповідною системою управління. В основу математичної моделі покладені дані реальних вимірів.
 • Документ
  Управління інтелектуальними ризиками в проектах транспортування великогабаритних вантажів за допомогою теорії ігор
  (НТУ "ХПІ", 2018) Становська, Іраїда Іванівна; Кошулян, Сергій Вікторович; Торопенко, Олексій Вікторович; Дадерко, Олеся Ігорівна
  Показано, що транспортування великогабаритних вантажів є проектом, в якому команда останнього постійно стикається із інтелектуальними ризиками протидії оточуючого середовища у вигляді субпідрядників (шляховиків, електриків, автоінспекції, тощо) виконанню окремих етапів проекту. Управління цими ризиками містить різні форми співпраці із субпідрядниками, – від об’єднання (SCRUM-технології) до конкурентної гри із "супротивником". Запропоновано адаптивну комплексну структуру технології проектної діяльності з перевезення великогабаритного багажу, яка передбачає на початку кожного етапу виявлення форми співпраці із субпідрядником та гнучку технологію роботи із ним.
 • Документ
  Застосування інформаційної морфологічної моделі для планування ремонтів хімічного обладнання
  (НТУ "ХПІ", 2018) Савєльєва, Оксана Степанівна; Торопенко, Олексій Вікторович; Торопенко, Алла Володимирiвна
  Розглянута можливість застосування інформаційної структурної технології визначення показника структурної відмовостійкості для підвищення ефективності планування технічного обслуговування і ремонтів технічних об’єктів. Технологія базується на побудові морфологічної моделі об’єкта та дозволяє отримувати значення величини ймовірності безвідмовної роботи системи при структурній подобі її моделі нейроподібній мережі Запропоновано механічним аналогом повторного навчання мережі вважати ремонт технічних об’єктів.
 • Документ
  Моделирование процесса визуализации гомеостаза человека
  (НТУ "ХПИ", 2018) Розоринов, Георгий Николаевич; Чичикало, Нина Ивановна; Ларина, Екатерина Юрьевна; Труш, Мария Сергеевна
  Показано, что нормальному состоянию человека соответствует распределение температуры по его телу, при котором температура в контрольных точках не выходит за пределы установленных норм. Любые отклонения от этих норм свидетельствуют о необходимости принятия решений по устранению причин этих отклонений. Отображение температурного поля человека позволяет установить предварительный диагноз состояния организма. Используя знания эксперта при определении заболеваний по их первым признакам, не сложно обеспечить лечение в домашних условиях или оказать первую доврачебную помощь, путем восстановления нормального распределения температуры по поверхности тела человека. О нормальном состоянии процесса жизнедеятельности человека можно судить по отсутствию асимметрии в отображении его температурного поля.
 • Документ
  Зниження впливу золошлаконакопичувача сумської тец на гідросферу
  (НТУ "ХПІ", 2018) Пляцук, Леонід Дмитрович; М'якаєва, Ганна Миколаївна; М'якаєв, Олександр Володимирович
  Представлені дослідження впливу золошлаконакопичувача Сумської ТЕЦ на підземні води. За результатами моніторингу встановлено, що в підземних водах першого від поверхні водоносного комплексу спостерігається зміна хімічного складу за рахунок фільтрації вод із золовідвалу. Ознаками цього є підвищений вміст у воді із спостережних свердловин хлоридів, сульфатів, натрію, заліза. Для запобігання забрудненню підземних і поверхневих вод запропоновано створення техногенного геохімічного бар'єру. З метою вибору матеріалу для екрану досліджувались природні глини Сумської області. Встановлена присутність в глинистих матеріалах Сумського району смектитових мінералів, які забезпечують високу сорбційну здатність до іонів важких металів. Проведені дослідження показали, що іони важких металів входять структуру глин та не вимиваються з них опадами, що дозволяє рекомендувати глини Сумського району для створення протифільтраційного екрану золошлаконакопичувача Сумської ТЕЦ.
 • Документ
  Оцінка екологічного стану територій автозаправних станцій, розташованих поблизу автомагістралей
  (НТУ "ХПІ", 2018) Рабош, Ірина Олександрівна; Кофанова, Олена Вікторівна; Підгорний, Андрій Вадимович
  Актуальність роботи визначається збільшенням техногенного навантаження на навколишнє середовище внаслідок зростання потоків автотранспортних засобів на автомагістралях міста, що призводить до забруднення міських територій, посилення рівня небезпеки здоров’ю населення й природним екосистемам. У роботі проаналізовано вплив автотранспортного комплексу на навколишнє природне середовище, досліджено хімічний склад снігового покриву територій автозаправних станцій, розташованих поблизу автомагістралей. Виявлено стійкий високий ступінь забруднення за рівнем кислотності (рН) та вмістом зважених часток (РМ). Проаналізовано добове навантаження досліджуваних територій за РМ, визначено вміст катіонів і аніонів у сніговому покриві та основні гідрохімічні показники відібраних зразків. Зроблено висновок щодо необхідності застосування комплексного екологічного аналізу ґрунтів та методів біоіндикації для подальших оцінок рівня забруднення територій.
 • Документ
  Применение нанобиотехнологических форм куркумина
  (НТУ "ХПИ", 2018) Пилипенко, Дарья Михайловна; Безрукавый, Дмитрий Сергеевич; Краснопольский, Юрий Михайлович
  В обзоре рассмотрены фармакологические аспекты использования природного гидрофобного соединения диферулоилметана – куркумина. Показана возможность применения куркумина для ингибирования канцерогенеза при ряде опухолевых заболеваний, а также в качестве антиоксидантного и противовоспалительного средства. Рассмотрен механизм влияния куркумина на ферментную систему и различные биологические факторы. Установлена высокая фармакологическая активность куркумина как при приеме per os, так и при инъекционных способах введения. Приведенные данные подтверждают возможность использования куркумина как в наноэмульсиях, так и в липосомальной форме.
 • Документ
  Особливості застосування хмарних технологій в навчальному процесі
  (НТУ "ХПІ", 2018) Переверзєв, Антон Миколайович; Скляренко, Олена Вікторівна
  Розглянуто можливості, переваги та недоліки застосування хмарних технологій в начальному процесі вищих навчальних закладів. Проведено короткий огляд основних постачальників сучасних освітніх платформ на основі використання хмарних технологій. Представлено сучасні програмні рішення та їх можливості, що можуть бути використані в організації навчального процесу.
 • Документ
  Методика трибологических испытаний углеродных материалов под воздействием ионизирующего излучения и окислительной среды
  (НТУ "ХПИ", 2018) Одейчук, Николай Петрович; Яковлев, Вадим Константинович; Комир, Антон Игоревич; Одейчук, Андрей Николаевич
  В виду недостаточной изученности проблемы истирания ядерного графита, используемого в атомной энергетике в качестве конструкционного материала, эта работа призвана дополнить существующую проблему по этому вопросу. Цель работы - описание методики трибологических испытаний углеродных материалов в условиях окислительной среды и при воздействии ионизирующего излучения. Этот метод позволяет исследовать явление пылеобразования и изучить изменение микроструктуры ядерного графита в процессе истирания. В исследованиях в качестве истираемого тела использовался параллелепипед с линейными размерами 2x3x40 мм, а в качестве контр-тела - цилиндр с дополнительными углублениями для исследовательского оборудования. Такие геометрические размеры обусловлены глубиной проникновения электронов используемой энергии. При энергии электронов 3 МэВ глубина проникновения составляет до 9,5 мм. Трибологические испытания углеродных материалов выполнялись при нагрузке 29,4 Н. Скорость вращения контр-тела составляла 30 об./мин (47,1 мм/с пройденного пути). Разработанная методика позволяет проводить экспресс-анализ трибологических свойств углеродных материалов под воздействием ионизирующего излучения и окислительной среды. Экспериментальные исследования влияния высоких температур, излучения и кислорода на коррозионные и трибологические характеристики графита и углерод-углеродного композиционного материала при температурах 400-600 °C позволяют утверждать, что этот метод комплексно учитывает основные факторы, комплексно влияющиена процесс истирания.
 • Документ
  Визначення міцності зв’язку між шарами та еластичності склеєних кишкових плівок
  (НТУ "ХПІ", 2018) Михайлов, Валерій Михайлович; Онищенко, В’ячеслав Миколайович
  Проаналізовано методи визначення міцності зв’язку між шарами склеєних матеріалів, запропоновано їх технічне спрощення та зменшення собівартості з метою застосування у випробуванні склеєних кишкових плівок. Встановлено характеристики міцності зв’язку між шарами та еластичності склеєних кишкових плівок, виготовлених зі свинячих черев за відомим способом та із застосуванням дублення таніном, як заходу зі зниження їх гідрофільності та оберненості процесу склеювання-розшарування. Визначено товщину сухих склеєних двошарових кишкових плівок.
 • Документ
  Определение зависимости напряжения пробоя разрядной камеры генератора озона от внешних факторов и конструкции разрядной камеры
  (НТУ "ХПИ", 2018) Махонин, Николай Витальевич
  В статье приводятся параметры разрядной камеры генератора озона, а также параметры газа, которые оказывают влияние на производительность генератора озона. Приведена типичная конструкция разрядной камеры, показано влияние напряжения горения разряда на производительность. Проведены исследования влияния параметров газа, а также величины зазора между пластинами на величину напряжения горения разряда в газовом промежутке. Получены результаты и определены параметры, оказывающие наиболее значительное влияние.
 • Документ
  Використання добавок регуляторів структури безглютенового тіста та готових виробів
  (НТУ "ХПІ", 2018) Лобачова, Надія Леонідівна
  У статті проаналізовано застосування ферменту трансглютаміназа, який здатний змінювати протеїни через утворення додаткових поперечних зв'язків, у якості коректора структури безглютенових хлібобулочних виробів. Враховуючи, що цей фермент має різну реакційну здатність із різними білками, для забезпечення найвищої реакційної здатності обрано білки, отримані шляхом переробки вторинної м’ясної сировини. Рекомендовано за основу борошняної сировини застосовувати борошняні суміші з базовим компонентом у кількості не менше 50% для запобігання погіршення кольору м’якушки, послаблення забарвлення скоринки та ін.
 • Документ
  Дослідження властивостей фосфорильованого сорбенту при вилученні іонів Cu(II) в присутності солей жорсткості
  (НТУ "ХПІ", 2018) Хохотва, Олександр Петрович; Лиштва, Павло Валерійович
  Отримано фосфоровмісний вуглецевий сорбент карбонізацією соснової тирси, просякнутої розчинами (NH₄)₃PO₄ або сумішшю (NH₄)₃PO₄ і карбаміду. Кінетика сорбції найкраще описується рівнянням псевдо-другого порядку. Ізотерми сорбції, отримані для фосфоровмісного сорбенту в Н⁺- і Na⁺-формах, а також необробленої соснової тирси, описуються рівнянням Ленгмюра. Сорбент у Na⁺-формі мав значення сорбційної ємності 20,6 мг/г – найвище серед досліджених сорбентів, найнижче – у необробленої тирси – 7,7 мг/г. Досліджено ефективність отриманих матеріалів при вилученні іонів міді з однокомпонентних розчинів та у присутності іонів кальцію.
 • Документ
  Теоретичні основи проектно-технологічно-виробничого забезпечення тактико-технічних характеристик бойових броньованих машин
  (НТУ "ХПІ", 2018) Хлань, Олександр Володимирович; Ткачук, Микола Анатолійович; Грабовський, Андрій Володимирович
  У роботі наведено удосконалення методу узагальненого параметричного моделювання та виготовленні бойових броньованих машин на основі доповнення параметричного простору технологічно-виробничими чинниками. Проведено формування задачі та узагальнення критеріїв при обґрунтуванні технічних рішень для елементів бойових броньованих машин, а також технологічних систем для їх виготовлення. Прийнято до уваги режими бойового застосування та характеристики засобів ураження. Створено узагальнені параметричні моделі досліджуваних елементів бойових броньованих машин. Визначено алгоритм обґрунтування раціанальних технічних рішень на етапах їх проектування, технологічної підготовки виробництва і виготовлення.