Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/bapm

Від 2021 року кафедра має назву "Економіка бізнесу i міжнародні економічні відносини", попередня назва – "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин".

Кафедра заснована в 1950 році, первісна назва – кафедра "Економіка промисловості та організації підприємств", у подальшому перейменовувано на: кафедра "Економіка і організація хімічної і приладобудівної промисловості" (1984); кафедра "Організація виробництва та управління персоналом" (1997); кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"; кафедра "Економіка бізнесу i міжнародні економічні відносини" (2021).

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" . Міжнародні зв’язки кафедри збагачують навчальний процес досягненнями іноземних науковців.

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють : 6 докторів економічних наук, 19 кандидатів наук: 17 економічних, 2 – технічних; 7 співробітників мають звання професора, 16 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 4374
 • Документ
  Дослідження інноваційних змін в розвитку електронного бізнесу
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Шаульська, Лариса Володимирівна; Кобєлєва, Тетяна Олександрівна; Перерва, Петро Григорович
  В статті проведено наукове дослідження існуючих підходів та до трактування терміну «електронний бізнес» та близьких до нього понять «електронна комерція», «інтернет-торгівля». Запропоновано уточнення цих понять з позицій сучасного стану розвитку електронного бізнесу в світі в цілому і в Україні зокрема. Доведено, що електронний бізнес визначається як вид особливого підприємництва, що здійснюється з використанням інформаційних технологій для ефективного перетворення комерційних зв’язків даного підприємства зі своїми стейкхолдерами з метою покращення ефективності ведення бізнес-діяльності та розвитку бізнес-процесів різних видів. Сформовано сучасну структуру електронного бізнесу, яка включає в себе характерні для сьогодення складові, кожна з яких в певній мірі відтворює певні етапи розвитку електронного бізнесу. Визначено та обґрунтовано три основні етапи еволюції розвитку електронного бізнесу та його технологій. На першому етапі розвитку електронного бізнесу підприємства він повністю інтегрується інтернет-торгівлею, тим самим надаючи можливість інтерактивної взаємодії з споживачами. На другому етапі свого розвитку електронний бізнес інтегрує свої веб-сервери та внутрішні бізнес-системи для впровадження служб та послуг електронної комерції. У системах електронного бізнесу третього етапу розвитку фокус зміщується з постачальника на споживача. Запропонована структура стадій розвитку електронного бізнесу з моменту його започаткування до сучасності в повній мірі відтворює еволюцію цього виду бізнесу.
 • Документ
  Урахування ризиків на етапі маркетингового обґрунтування стратегії інноваційного розвитку
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Ілляшенко, Сергій Миколайович; Шипуліна, Юлія Сергіївна; Ілляшенко, Наталія Сергіївна
  Розроблено методичний підхід до аналізу і урахування ризиків організації-інноватора (підприємства чи установи) на етапі маркетингового обґрунтування її стратегії інноваційного розвитку. Він дозволяє урахувати маркетингові ризики спричинені міжнародним і національним бізнес-середовищем, а також ризики суб’єктивних управлінських рішень фахівців служби маркетингу організації-інноватора, що прийняті в умовах неповної визначеності як щодо предмету рішень, так і їх можливих наслідків. Окреслено рекомендації щодо вибору варіантів рішень в системі управління стратегіями інноваційного розвитку у залежності від визначеного рівня супутнього їм ризику. Їх урахування дозволяє підвищити рівень обґрунтованості, а також шанси на ринковий успіх зазначених стратегій.
 • Документ
  Засоби індивідуалізації як об'єкт інтелектуальної власності
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015) Задорожна, Ю. О.; Савченко, Ольга Ігорівна
 • Документ
  Аналіз ефективності використання інтелектуальної власності на підприємстві
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015) Хопшаносова, Д. А.; Борзенко, Володимир Іванович
 • Документ
  Формування стадій виведення на ринок інноваційних технологій
  (Український державний університет науки і технологій, 2024) Євсєєв, Андрій Сергійович; Перерва, Петро Григорович
  В доповіді доведено, що формування напрямків виведення на ринок інноваційних технологій є складним стратегічним завданням. Для успішного впровадження інноваційних технологій на ринок, підприємство повинно ретельно розробити стратегію, враховуючи різні аспекти, такі як технічна складність, конкурентне середовище, законодавчі вимоги та інші.
 • Документ
  Вибір пріоритетних напрямків досліджень і розробок для інноваційних проєктів
  (Український державний університет науки і технологій, 2024) Ткачова, А. М.; Перерва, Петро Григорович
  Розглянуто особливості формування інноваційних проєктів. Сформовано базові вимоги до інноваційних проєктів, які претендують на отримання статусу національних та бюджетного фінансування.
 • Документ
  Startup studio of innovative projects
  (Український державний університет науки і технологій, 2024) Shein, E. S.; Pererva, P. G.
  Methodological issues of startup studios, which currently have certain problems, are considered. Considering the youth of the innovation system, there are some problems that hinder its development. Such problems include a shortage of high-quality innovative projects at an early stage of development, as well as difficulties in the sphere of interaction between startups and corporations.
 • Документ
  Сучасні особливості та тенденції розвитку проєктного менеджменту
  (Український державний університет науки і технологій, 2024) Шаповал, Віктор Станіславович; Глізнуца, Марина Юріївна
  В доповіді розглядаються питання особливостей і тенденцій при управлінню проєктами, які характерні для сьогодення. Їх врахування дозволить промисловим підприємством з більшою ефективністю формувати зміст проєктів та методологію управління ними.
 • Документ
  Формування складових інформаційного потеніалу промислового підприємства
  (Український державний університет науки і технологій, 2024) Нестеров, Дмитро Олександрович; Перерва, Петро Григорович
  Визначено сутність інформаційного потенціалу та розглянуто роль інформації в сучасному науково-технічному прогресі. Сформовані основні складові інформаційного потенціалу промислового підприємства та надано їм економічну характеристику.
 • Документ
  Economic problems of creating innovations
  (Український державний університет науки і технологій, 2024) Necheporenko, D. A.; Pererva, P. G.
  As a result of the study, the main economic problems in the field of innovation were identified: financing; long time cycle for return on investment; market imperfections; lack of compatibility of standards; intellectual property risks; limited access to resources; high implementation costs; resistance to change; inability to adapt.
 • Документ
  Дослідження методичних підходів до формування цін на інтелектуальну власність
  (Український державний університет науки і технологій, 2024) Мирошник, Т. В.; Кобєлєва, Тетяна Олександрівна
  Для виведення концепції бренду університету проаналізовано різні підходи до розуміння бренду: фізіологічний, психологічний та маркетинговий. Процес формування бренду університету пропонується здійснювати в кілька етапів, які детально описано в доповіді.
 • Документ
  Формування процесів управління інтелектуальної власністю
  (Український державний університет науки і технологій, 2024) Маслак, Марія Володимирівна
  Надано пропозиції по формуванню процесів управління інтелектуальною власністю на промисловому підприємстві. Визначено їх зміст та особливості, надано пропозиції по підвищенню ефективності створення та використання об’єктів інтелектуальної власності.
 • Документ
  Формування складу стейкхолдерів в управлінні проєктами
  (Український державний університет науки і технологій, 2024) Лопатюк, А. Ю.; Перерва, Петро Григорович
  Розглянуто основні види стейкхолдерів проєкту. Визначено їх комерційні та професійні інтереси та можливості їх використання для підвищення ефективності процесу управління проєктами.
 • Документ
  Обгрунтування функцій управління проектами
  (Український державний університет науки і технологій, 2024) Лепетень, Д. А.; Перерва, Петро Григорович
  Визначено та обґрунтовано зміст основних функцій в управлінні проєктами. Це дозволяє розробникам проектів більш точно та більш достовірно планувати свою виробничу діяльність при управлінні проєктною діяльністю.
 • Документ
  Формування робочих груп в системі управління проєктами
  (Український державний університет науки і технологій, 2024) Кулакова, С. О.; Перерва, Петро Григорович
  Розглянуто особливості формування робочих груп в системі управління проєктами. Сформовано базові вимоги до їх складу та функцій, які вони повинні виконувати.
 • Документ
  Особливості реєстрації інноваційних проєктів
  (Український державний університет науки і технологій, 2024) Косенко, Р. А.; Перерва, Петро Григорович
  Розглянуто особливості інноваційних проєктів та визначено їх структурних частин при підготовці до реєстрації. Особлива увага приділена питанням формування та вибору джерел фінансування інноваційних проєктів.
 • Документ
  Класифікація дослідницьких проєктів та їх зміст
  (Український державний університет науки і технологій, 2024) Косенко, С. А.; Побережний, Роман Олегович
  Проведено класифікацію дослідницьких проєктів як одну з форм інноваційних проєктів. Визначено зміст кожного з видів дослідницьких проєктів та надано їх характеристику.
 • Документ
  Prospects for the development of the information technology market in Ukraine
  (Український державний університет науки і технологій, 2024) Kopytsia, A. O.; Kobielieva, T. O.
  The analysis of the main modern trends in the development of the IT sphere was carried out, and it was determined that the IT industry in Ukraine is one of the most promising, dynamic and innovative industries of the modern economy of Ukraine. The level of its development is one of the key aspects that determine the overall level of development of the country. The main problem of the industry is the imbalance of the market: on the one hand, there is a shortage of professionals, on the other hand, there is a surplus of specialists with an insufficient level of qualification.
 • Документ
  Оцінка комерційного потенціалу інтелектуальної власності
  (Український державний університет науки і технологій, 2024) Кобєлєва, Анна Валеріївна
  Надано пропозиції по формуванню процесів управління інтелектуальною власністю на промисловому підприємстві. Визначено їх зміст та особливості, надано пропозиції по підвищенню ефективності створення та використання об’єктів інтелектуальної власності.
 • Документ
  Дослідження методичних підходів до формування цін на інтелектуальну власність
  (Український державний університет науки і технологій, 2024) Климентова, Марія Віталіївна; Кобєлєва, Тетяна Олександрівна
  В доповіді описані принципи визначення величини грошової вартості внеску об'єкта інтелектуальної власності до статутного капіталу в даний час мають значне значення у зв'язку з актуалізацією комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності в рамках корпоративних правочинів.