Кафедра "Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/tpm

Від 2013 року кафедра має назву "Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів", первісна назва – кафедра технології пластичних мас.

Кафедра технології пластичних мас заснована в 1959 році у складі факультету технології органічних речовин. У 1985 році увійшла до складу факультету інтегрованих технологій та хімічної техніки.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". За період свого існування кафедра підготувала понад 3000 спеціалістів за денною, вечірньою та заочною формами навчання.

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 6 кандидатів технічних наук, 1 кандидат хімічних наук, 1 доктор філософії; 1 співробітник має звання професора, 6 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 274
 • Документ
  Клеї-розплави для склеювання деталей одягу
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2016) Андрєєва, І. Ю.; Черкашина, Ганна Миколаївна
 • Документ
  The influence of different factors on exploitation properties of nonlinear optical polymeric materials based on an epoxy matrix doped with flavonoids
  (2020) Mishurov, Dmytro; Voronkin, Andrii; Nedilko, Olga; Zykina, Iryna
  The paper is devoted to investigations of exploitation properties of nonlinear-optical (NLO) polymer film materials based on an epoxy matrix doped with flavonoids. Adhesion of the polymer films to a glass substrate is investigated. Also, the influence of photoinduced destruction on functional properties of these polymer composites by UV–Vis spectroscopy method is studied. Effect of various microorganisms such as mold fungi of Aspergillus niger (A. niger) and Pinicillum chrysogenum (P. chrysogenum) species on the polymer NLO materials are analyzed by evaluation of the fungistatic effect and fungicidal resistance and using the FTIR spectroscopy. As a result it is established that the NLO polymer film materials based an epoxy matrix doped with flavonoids have a very good adhesion to the glass substrate, and they are stable to the photoinduced destruction. These materials do not have the fungistatic effect but they demonstrate some fungicidal resistance. This phenomenon is explained by the presence of flavonoids, which are natural antiseptics.
 • Документ
  Synthesis and nonlinear optical properties of polymers based on fisetin glycidyl ethers
  (Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2017) Voronkin, A. A.; Mishurov, D. O.; Roshal, A. D.
 • Документ
  Дослідження біодеградабельних плівок на основі етерів целюлози з бактерицидними властивостями
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Лебедєв, Володимир Володимирович; Мірошниченко, Денис Вікторович; Савченко, Дмитро Олександрович; Тихомирова, Тетяна Сергіївна; Забіяка, Наталія Анатоліївна
  У статті показані дослідження щодо розроблення новітніх біодеградабельних плівок з бактерицидними властивостями на основі гідроксипропілметилцелюлози, модифікованих гуміновими кислотами бурого вугілля. Гібридні біодеградабельні плівки з бактерицидними властивостями отримували методом поливу розчинів гідроксипропілметилцелюлози з концентрацією 2 % мас., до яких додавали різну кількість гумінової кислоти. При одержані біодеградабельних плівок з бактерицидними властивостями використовували гідроксипропілметилцелюлозу марки Walocel™ виробництва Dow Corning (США). Як гібридні модифікатори використовували гумінові кислоти, які отримували при екстракції бурого вугілля лужним розчином пірофосфату натрію з подальшою екстракцією 1 %-вим розчином гідроксиду натрію і осадженням мінеральної кислотою. Визначення водопоглинання зразків біодеградабельних плівок у холодній воді проводили згідно ISO 62:2008, міцностні властивості при розтягуванні біодеградабельних плівок визначали згідно ISO 527-2:2021, для вимірювання газопроникності біодеградабельних плівок по кисню використовували метод диференціального тиску та вакуумний тестер VAC-V1. Ефект гібридної модифікації гідроксипропілметилцелюлози гуміновими кислотами бурого вугілля з точки зору досліджених експлуатаційних характеристик збільшувався в напрямі типів гумінових кислот бурого вугілля №3>№2>№1. Показано, що гібридна модифікація за механізмом матричного синтезу біодеградабельних плівок з бактерицидними властивостями на основі гідроксипропілметилцелюлози гуміновими кислотами бурого вугілля дозволяє знизити їх водопоглинання, збільшити основні міцності характеристики та надати їм антибактеріальні властивості, що підтверджується даними за показником часу появи плісняви у плівках. Оптимальним з погляду міцностних та експлуатаційних характеристик є біодеградабельні плівки з бактерицидними властивостями при вмісті 10 % мас. гумінових кислот №3. Загалом встановлено, що гібридна модифікація гуміновими кислотами за механізмом матричного синтезу біодеградабельних плівок на основі гідроксипропілметилцелюлози дозволяє отримати міцні водорозчинні плівки з антибактеріальними властивостями для використання, як пакування для сухих харчових продуктів (хліб, крупи, горіхи та т.п.) з подовженим терміном зберігання.
 • Документ
  Вивчення особливостей гелеутворення та реологічних властивостей гідрогелей на основі агар-агару
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Лебедєва, Катерина Олександрівна; Черкашина, Ганна Миколаївна; Савченко, Дмитро Олександрович; Лебедєв, Володимир Володимирович
  У статті показані дослідження з вивчення кінетики гелеутворення та особливостей реологічних властивостей гідрогелей на основі агар-агару. Встановлено, що гідрогелі привернули значну увагу в останні 50 років завдяки своїй винятковій можливості застосування в широкому діапазоні. Вони володіють певним ступенем гнучкості, дуже схожі на натуральні тканини через великий вміст води. В рамках літературного огляду показано, що полімерні гідрогелі зазвичай отримують полімеризацією водорозчинних ненасичених сполук у присутності біфункційного агента перехресної зшивки або структуруванням попередньо приготованих реакційно-здатних преполімерів. Здатність полімерних гідрогелів до об’ємних переходів між набухлою та сколапсованою фазами під дією зовнішнього середовища є однією з найбільш важливих та універсальних властивостей цих матеріалів. Показано, що відомі полімерні гідрогелі, які використовуються як інертні матриці для контрольованого виділення попередньо абсорбованих біологічно-активних речовин. В цьому випадку швидкість виділення біологічно-активної речовини визначається природою та структурою полімерного каркаса гідрогелів. В статті проведено дослідження з вивчення кінетики гелеутворення та особливостей реологічних властивостей гідрогелей на основі агар-агару з метою отримання сучасних біосумісних матеріалів для медичної, косметологічної та фармацевтичної галузей. Показано, що у композиціях, які складаються виключно з агар-агару та води спостерігається найменший час втрати липкості та плівкоутворення. При цьому, при збільшенні вмісту агар-агару с 25 до 50 % можна побачити найбільш швидкі процеси втрати липкості та плівкоутворення. Визначені композиції з найбільшим часом втрати липкості та плівкоутворення, які містять 25% агар-агару та 50 % молока та меду, тому що саме для них буде характерний якнайдовший час дифузії активних речовин до організму людини. Наукова новизна дослідження пов’язана з вивченням ефективності гелеутворення в умовах висококонцентрованих розчинів агар-агару з різним вмістом полімерної частини та активних речовин на основі якого запропоновані склади композицій для отримання масок для обличчя та медичних тейпів.
 • Документ
  Нові технології 3D-друку високотемпературних інженерних пластиків
  (О. Зень, 2020) Лебедєв, Володимир Володимирович; Дрюк, Т. М.; Кротова, Г. М.
 • Документ
  Використання технології 3D-друку в індустрії моди
  (О. Зень, 2020) Лебедєв, Володимир Володимирович; Кувалдіна, К. О.; Лозовицький, А. О.; Литвиненко, Євгенія Ігорівна
 • Документ
  Дослідження процесів ротаційного формування виробів з фураноепоксидних композитів з дисперсним наповнювачем
  (ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016) Салига, А. О.; Крейдун, Павло Сергійович; Рассоха, Олексій Миколайович
 • Документ
  Дослідження сумісності компонетів ПКМ фотохімічного структуровання для стоматології
  (ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016) Канівець, А. В.; Авраменко, Вячеслав Леонідович; Семенов, О. А.
 • Документ
  Дослідження взуттєвих клеїв-розплавів
  (ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016) Воловик, О. В.; Черкашина, Ганна Миколаївна
 • Документ
  Розробка гібридних полімерних нанокомпозитних матеріалів на основі функціональної гібридної модифікації полілактиду гуміновими речовинами
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Сагалай, Дарина Володимирівна; Мірошниченко, Денис Вікторович; Лебедєв, Володимир Володимирович
  В даній роботі розроблені та дослідженні гібридні біодеградабельні нанокомпозитні матеріали на основі біополімеру полілактиду та гумінових речовин. Було досліджено процеси екстракції гумінових речовин з бурого вугілля за чотирма різними способами, встановлено, що для екстрагованих нанодисперсних часток гумінових речовин розмір становить від 52 до 380 нм. Встановлено, що наявність функціональних груп визначає здатність гумінових речовин виступати гібридним модифікатором по відношенню до полілактиду за рахунок конфірмаційних змін його вторинної структури та диполь-дипольної взаємодії у вигляді водневого зв’язку.
 • Документ
  Дослідження смарт біологічно активних полімерних гідрогелевих трансдермальних матеріалів, модифікованих гуміновими кислотами
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Лебедєва, Катерина Олександрівна; Черкашина, Ганна Миколаївна; Воронкін, Андрій Анатолійович; Савченко, Дмитро Олександрович
  В даній роботі освітлені структура, властивості та окремі застосування гідрогелів у косметиці. Також наведено докладні приклади з наукової літератури. Детально представлені найбільш поширені біополімери, які використовуються в косметиці, а також питання, пов’язані з доглядом за шкірою та кондиціонуванням волосся. Охарактеризовано гідрогелі на основі колагену, хітозану, гіалуронової кислоти та інших полісахаридів. Показано нові напрямки отримання гідрогелів на основі біополімерних сумішей, а також бігелів. Крім того, згадується використання біополімерних гідрогелів для капсулювання. Було виготовлено полімерні трансдермальні гідрогелеві патчі, використовуючи техніку мікроформування, де 3D-принтер SLA використовувався для друку майстер-форми. Виконано моделювання форми у Autodesk Fusion 360. Показано, що застосування нових смарт біологічно активних полімерних гідрогелевих трансдермальних матеріалів на основі желатину, гідроксипропілметилцелюлози та альгінату натрію, модифікованих гуміновими кислотами, дозволяє поліпшити волого-ліпідний баланс шкіри.
 • Документ
  Дослідження хімічно-фізичних особливостей похідних бурого вугілля для оцінки потенціалу їх гібридної функціональності
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Лебедєв, Володимир Володимирович; Мірошниченко, Денис Вікторович; Савченко, Дмитро Олександрович; Литвиненко, Євгенія Ігорівна
  В даному досліджені проведено аналіз бурого вугілля та його похідних у вигляді гумінових кислот в аспекті їх використання для гібридної модифікації різнофункціональних матеріалів. Тематика дослідження пов’язана з неенергетичним та непаливним напрямом використання копалин вугілля, який відноситься до найбільш перспективних напрямів промисловості, яка дозволяє отримувати товарну продукцію, що користується підвищеним попитом, вартість якої значно перевищує вартість вихідної сировини. В рамках проведених якісних, кількісних та спектроскопічних аналізів гумінових кислот різних типів бурого вугілля доведено, що за рахунок наявністю великої кількості різних функціональних груп в їх складі, таки гумінові похідні бурого вугілля мають значну гібридну функціональність. Показано, що серед найбільш характерних функціональних груп гумінових кислот бурого вугілля є фенольні гідроксильні −OH групи, карбоксильні COO–, NH₂ деформаційні групи, фенольні та аліфатичні CO групи. За рахунок наявність такої кількості різних функціональних груп визначає здатність гумінових кислот бурого вугілля виступати гібридним модифікатором по відношенню до широкого кола речовин за рахунок таких механізмів: хімічної взаємодії, диполь-дипольної взаємодії у вигляді систем водневих зв’язків, конфірмаційних змін структури різних матеріалів та речовин.
 • Документ
  Визначення критичного числа обертів при переході роторного апарату в кавітаційний режим при обробці нафтових дистилятів
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Лаврова, Інна Олегівна; Копилов, Сергій Олександрович; Черкашина, Ганна Миколаївна
  Теоретично розраховано і експериментально визначено критичну частоту обертання ротора в залежності від гідродинамічних факторів та характеристик оброблюваного середовища. Визначені параметри переходу апарату від режиму емульгації до кавітаційного режиму при обробці Перещепинської нафти та дистилятів, отриманих з неї, у суміші з альтернативним пальним.
 • Документ
  Дослідження адгезійних властивостей модифікованого дорожнього нафтового бітуму
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Черкашина, Ганна Миколаївна; Лаврова, Інна Олегівна; Лебедєв, Володимир Володимирович; Вінник, Андрій Михайлович; Реука, Юрій Вікторович; М'ягкохліб, Ілля Іванович
  В даній роботі на підставі вивчення адгезійних властивостей дорожнього бітуму марки БНД 60/90, а також проведених досліджень, показано, що додавання окисненого фосфатидного концентрату підвищує адгезійні властивості бітуму марки БНД 60/90. Концентрат фосфатидний окиснений може бути рекомендований як економічна альтернатива досить дорогим синтетичним катіонним ПАР, які зараз широко використовуються в якості адгезійних добавок до дорожніх бітумів.
 • Документ
  Дослідження властивостей акрилових, епоксидних та епоксиакрилових композицій, структурованих методами конвекційного нагріву та нагріву у полі струму високої частоти
  (Український державний хіміко-технологічний університет, 2021) Авраменко, Вячеслав Леонідович; Черкашина, Ганна Миколаївна; Підгорна, Лідія Пилипівна
  Дана робота присвячена розробці та вивченню процесів прискореного структурування полімерних композиційних матеріалів у полі струму високої частоти (поле НВЧ), які використовуються в електронній та приладобудівній промисловості тощо. Комплекс властивостей і досліджено особливості структурування епоксидних, акрилових та епоксидно-акрилових полімерних композиційних матеріалів у полі НВЧ. У порівнянні з традиційним методом структурування та полімеризації (конвекційний нагрів) структурування в мікрохвильовому полі однаково впливає на властивості досліджуваних полімерних композиційних матеріалів, незалежно від хімічної природи олігомеру. Дія мікрохвильового поля для всіх досліджуваних полімерних композиційних матеріалів зумовлює підвищення ступеня перетворення зв’язуючих та зменшення вмісту залишкового мономеру (метилметакрилату) у термопластичних акрилових полімерних композиційних матеріалах. Крім того, мікрохвильова обробка забезпечує повноту хімічних і фізико-хімічних процесів формування раціональної структури полімерних композиційних матеріалів зі стабільними властивостями. Проведені дослідження дозволяють рекомендувати різні режими структурування досліджуваних полімерних композиційних матеріалів з урахуванням умов експлуатації. Ці режими забезпечують скорочення тривалості структуроутворення та забезпечують високий рівень механічних та експлуатаційних властивостей.
 • Документ
  Structuring of acrylic compounds in the field of HDTV
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Cherkashina, G. M.; Malykhina, A. V.; Derius, D. V.; Rassokha, A. N.
 • Документ
  Вивчення особливостей отримання гелів на основі агар-агару для косметології та медицини з антибактеріальними властивостями
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Лебедєв, Володимир Володимирович; Мірошниченко, Денис Вікторович; Лєндич, Є. С.; Борисенко, Л. М.; Савченко, Дмитро Олександрович; Мазченко, М. В.; Тихомирова, Тетяна Сергіївна; Литвиненко, Євгенія Ігорівна; Ворожбіян, Роман Михайлович
  У сучасному світі особлива увага приділяється матеріалам із контрольованими характеристиками. У цьому аспекті полімери та матеріали на їх основі мають ряд специфічних властивостей для ефективного використання в медицині та косметології. Гумінові речовини задовольняють більшість цих особливостей, тому їх використання є дуже актуальним. Вивчення особливостей процесів гелеутворення в полімерних системах типу агар-агар, якій має досить універсальні властивості, дозволяють використовувати його як основу для гелів та полімерних носіїв, а також в процесах отримання медичних та косметологічних матеріалів з різними властивостями , що може мати важливе значення при вирішенні ряду актуальних питань. Зокрема це легкі і дешеві в виробництві антисептичні гелі, пов’язки на ранах з абсорбційними та захисними властивостями, всіляка косметика. В статті проведено дослідження з вивчення процесів гелеутворення та особливостей реологічних властивостей гідрогелів на основі агар-агару з метою отримання сучасних гідрогелів з антибактеріальним ефектом. Встановлено, що введення до складу полімерних гідрогелів гумінових кислот вповільнює процеси структуроутворення, що призводить до зменшення в'язкості всіх досліджуваних композицій. введення до складу полімерних гідрогелів гумінових кислот вповільнює процеси структуроутворення, що призводить до зменшення в'язкості всіх досліджуваних композицій. Також зниження температури топлення студню гідрогелів при збільшенні вмісту гумінових кислот в них свідчить про знижений рівень гелеутворення, що призводить також до збільшення часу втрати липкості полімерних гідрогелів. Показано, що гумінові кислоти у полімерних гідрогелях мають високу антибактеріальну активність, повністю зупиняють процеси утворення в них плісняви. Встановлено, що найбільш ефективними з точки зору отримання гідрогелів з антибактеріальним ефектом є композиції агар-агару зі вмістом гумінових кислот 15%. Таким чином, були розроблені косметологічні полімерні гідрогелі з антибактеріальним ефектом, які можуть бути використані при обробці рук, обличчя та інших відкритих та контактних для людини ділянок шкіри за для боротьби з короновірусними бактеріями.
 • Документ
  Спосіб застосування гумінових кислот вугілля низького ступеня метаморфізму для виробництва гідрогелів
  (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2021) Лебедєв, Володимир Володимирович; Мірошниченко, Денис Вікторович; Чжан, Сяобінь; Пиш'єв, Сергій Вікторович; Савченко, Дмитро Олексійович
  Спосіб застосування гумінових кислот вугілля низького ступеня метаморфізму для виробництва гідрогелів включає послідовну обробку вугілля лужним розчином пірофосфату натрію, розчином гідроксиду натрію, осадження гумінових кислот надлишком мінеральної кислоти. Гумінові кислоти у подальшому застосовують для виробництва гідрогелів, при наступному співвідношенні компонентів суміші, % мас.: 10 %-ний розчин желатину 95,0-85,0; гумінові кислоти 5,0-15,0, а змішування здійснюється при 90-100 °C.
 • Документ
  Дослідження впливу гумінових кислот на процеси структуроутворення розчинів ПВС для отримання пакувальних плівок, здатних до біодеградації
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Лебедєв, Володимир Володимирович; Мірошниченко, Денис Вікторович; Савченко, Дмитро Олександрович; Мазченко, М. В.; Лєндич, Є. С.; Борісенко, Л. М.