Сучасні технології переробки пальних копалин. 2023

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 49
 • Документ
  Плазмохімічна конверсія сірководню у контексті розвитку водневої енергетики
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Знак, Зеновій Орестович
  Виконано дослідження плазмохімічного розкладу сірководню на установках різних типів та різної номінальної потужності. Установлено питомі енергетичні витрати на отримання водню як цільового продукту плазмолізу сірководню. Показано, що економічна ефективність процесу може бути суттєво збільшена за рахунок отримання разом із воднем додаткового продукту – сірки, зокрема такої її цінної модифікації, як полімерна.
 • Документ
  Характеристика нафтошламів, утворених на нафтопереробних заводах
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Знак, Юрій Зеновійович; Гринишин, Олег Богданович; Червінський, Тарас Ігорович
  Вивчено склад нафтового шламу, одержаного під час переробки нафти на нафтопереробному заводі. Досліджено проби свіжих нафтошламів та нафтошламів тривалого зберігання, відібраних на різних глибинах ставка-накопичувача.
 • Документ
  Застосування корундових мікропорошків як присадок до вугільних шихт
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Зеленський, Олег Іванович; Григоров, Андрій Борисович
  Запропоновано використовувати мікропорошок електрокорунду в якості об'ємно-модифікуючої присадки для отримання коксу покращеної якості. Встановлено, що додавання до вугільної шихти 0,5 % електрокорунду нормального, дозволяє отримати кокс з підвищеною реакційною здатністю та міцністю.
 • Документ
  Дослідження впливу зовнішніх факторів на вміст заліза в промислових і водопровідній водах
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Збиковський, Євген Іванович; Швець, Ірина Борисівна
  Розглянуто основні причини виникнення виділень коксу при його завантаженні в камеру установки сухого гасіння коксу (СУГК). Формування розподілу частинок коксу різного розміру по висоті та перерізу камери гасіння починається вже при вивантаженні коксу в форкамеру ДКВ і визначається процесами сегрегації. У камері гасіння утворюються зони з коксом різного фракційного складу і з різним гідравлічним опором, що в кінцевому результаті призводить до різної кінцевої температури гасіння коксу і, як правило, до необхідності збільшення витрати теплоносій. Показано, що сегрегація коксу вже утворюється, коли він вивантажується з камери коксування в коксоносій, а потім передається в передкамеру DCQU. Методи придушення сегрегації коксу, що відбувається в коксоносії при завантаженні у форкамеру, перевірені на масштабній моделі DCQU.
 • Документ
  Дослідження енергетичних параметрів парафінових автономних обігріваючих пристроїв (окопних свічок)
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Зайченко, Стефан Володимирович; Жукова, Наталія Іванівна; Стратіла, Богдан Валерійович
  Представлено загальну концепцію створення парафінових автономних обігріваючих пристроїв. Встановлено головні закономірності теплового випромінювання парафінових автономних обігріваючих пристроїв з врахуванням особливостей взаємодії складових елементів, що дозволить встановити взаємні впливи різних частин об’єкту дослідження на його стан. Вперше експериментально досліджено процес горіння парафінової свічки різної потужності. Визначено питомі показники потужності горіння, передачі тепла і ККД парафінової свічки. Встановлено рекомендації, що до оптимізації конструкції парафінових автономних обігріваючих пристроїв, що дозволить знизити витрати парафіну. Розроблена нова конструкція багатофункціонального ПАОП, що суміщає в собі декілька функцій: джерело тепла для приміщення; джерело світла; акумулятор тепла.
 • Документ
  Технологія переробки суміші важких високов'язких нафт східного регіону України
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Ярмола, Тетяна Володимирівна; Романчук, Вікторія Володимирівна; Топільницький, Петро Іванович
  Досліджено нафти Яблунівського родовища Полтавської області України. Встановлено, що одержані продукти з досліджуваних нафт можуть використовуватись, як сировина для виробництва товарних бензинів та дизельних палив, а залишок процесу слугує сировиною для виробництва дорожніх бітумів. Розроблено основи технології переробки суміші важких високов’язкісних нафт Яблунівського родовища зокрема, запропоновано технологічну схему.
 • Документ
  Кінцева температура коксування, необхідна для отримання коксу із заданою величиною питомого електричного опору
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Владимиренко, Владислава Віталіївна; Шульга, Ігор
  Необхідною умовою забезпечення високої якості коксу є його готовність, що в кінцевому підсумку визначається ступенем впорядкованості макромолекулярної структури у вигляді графітоподібних блоків. Кокс при цьому набуває властивостей напівпровідника. Згідно із зонною теорією твердих тіл залежність питомого електричного опору коксу від кінцевої температури його отримання має експоненціальний вигляд. Перед-експоненціальний множник характеризує властивості вихідного вугілля, зокрема його спікливість, вміст мінеральних домішок та їх здатність до утворення вільних носіїв струму (електронів або дірок). Коефіцієнт в показнику ступеня є швидкістю спадання логарифму опору зі збільшенням температури. Ці дві величини можна визначити експериментально. Для кожного складу шихти вони визначають кінцеву температуру коксування, потрібну для формування належної готовності коксу з урахуванням напрямку його використання.
 • Документ
  Прогнозування агрегації асфальтенів у нафтових дисперсних системах
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Тертишна, Олена Вікторівна; Замікула, Костянтин Олександрович; Роєнко, Катерина Володимирівна; Ведь, Віктор Вікторович
  Встановлено закономірності агрегації асфальтенів, виділених з нафти типу BLEND, методом вимірювання оптичної густини при довжинах хвиль 700 нм, 720 нм та 750нм. Проведено оцінювання складу сольватних оболонок середньостатистичних агрегатів асфальтенів при визначеній концентрації в модельних нафтових системах в момент втрати агрегативної стійкості. Запропоновано математичну модель розподілу компонентів розчинника в сольватних оболонках асфальтенів в початковій стадії випадання асфальтенів. Визначені критичні значення відносного числа молекул осадника в сольватних оболонках асфальтенових агрегатів при втраті ними агрегативної стійкості.
 • Документ
  Основні переваги та недоліки використання альтернативних видів палива
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Соркіна, Діана Костянтинівна; Баранова, Антоніна Олегівна
  Визначено переваги та недоліки альтернативного палива такого, як: метан, водневе паливо, гібридне паливо. Було порівняно вартість метану як пального серед класичних видів пального. Було винесено припущення, що з перелічених видів палива найбільш доцільним є водневе паливо.
 • Документ
  Перспективи комплексного освоєння родовищ бурого вугілля України з метою отримання буровугільного воску
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Шустов, Олександр Олександрович; Бєлов, Олександр Павлович; Адамчук, Андрій Андрійович
  Проаналізовано якісні характеристики бурого вугілля України. Представлені технологічні рішення щодо гірничого хіміко-технологічного комплексу підприємств з отримання буровугільного воску. Наведені пропозиції щодо комплексного освоєння бурого вугілля та перспективи відновлення його видобування відкритим способом. Виконано попередню техніко-економічну оцінку привабливості проєкту з комплексного використання буровугільних ресурсів на основі порівняння отримання монтан-воску за етапами розвитку технологій непаливного використання бурого вугілля.
 • Документ
  Вплив ступеню однорідності вугільної шихти та міцність коксу
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Шмельцер, Катерина Олегівна; Кормер, Марина Віталіївна; Мірошниченко, Денис Вікторович ; Дигас, Наталія Валеріївна
  Встановлено, що підвищення гомогенності шихти обумовлює збільшення механічної міцності коксу за показником дробимості М25 на 2-4%, при цьому стиранність за М10 зменшується на 0,5%. Рекомендовано здійснювати організоване змішування вугільної шихти за допомогою змішувальних машин.
 • Документ
  Вплив метилових естерів жирних кислот на еластомери
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Шевченко, Олена Борисівна; Попитайленко, Дарина Володимирівна
  Метилові естери жирних кислот відіграють важливу роль у захисті глобального навколишнього середовища. Однак однією з основних проблем, пов’язаних з їх використанням є несумісність з матеріалами паливної системи. Досліджено стійкість еластомерів до агресивного впливу МЕЖК.
 • Документ
  Дослідження властивостей виділених гумінових кислот з бурого вугілля
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Савченко, Віталій Володимирович
  Було отримано гумінові кислоти з бурого вугілля, методом золь-гель. На основі гумінових кислот були деемульгуючі композиції. Було проведено етерифікацію гумінових кислот з подальшим створенням з них деемульгуючих композицій.
 • Документ
  Розробка гібридних полімерних нанокомпозитних матеріалів на основі функціональної гібридної модифікації полілактиду гуміновими речовинами
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Сагалай, Дарина Володимирівна; Мірошниченко, Денис Вікторович; Лебедєв, Володимир Володимирович
  В даній роботі розроблені та дослідженні гібридні біодеградабельні нанокомпозитні матеріали на основі біополімеру полілактиду та гумінових речовин. Було досліджено процеси екстракції гумінових речовин з бурого вугілля за чотирма різними способами, встановлено, що для екстрагованих нанодисперсних часток гумінових речовин розмір становить від 52 до 380 нм. Встановлено, що наявність функціональних груп визначає здатність гумінових речовин виступати гібридним модифікатором по відношенню до полілактиду за рахунок конфірмаційних змін його вторинної структури та диполь-дипольної взаємодії у вигляді водневого зв’язку.
 • Документ
  Альтернативні палива. Біоетанол. Переваги і недоліки
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Приходько, Алевтина Максимівна
  Визначено переваги та недоліки розвитку виробництва біоетанолу як альтернативного виду палива. Приведено порівняння за характеристиками для бензину та біоетанолу. Біоетанол має переваги за багатьма показниками, окрім теплотворної здатності. Біоетанол виготовляються з відновлювальної сировини, рослинної.
 • Документ
  Регенерація відпрацьованих напівсинетичних моторних олив кристалічним карбамідом
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Прокоп, Роман Іванович; Гринишин, Олег Богданович; Червінський, Тарас Ігорович
  У роботі описано результати з вивчення процесу регенерації відпрацьованих напівсинтетичних моторних олив у присутності кристалічного карбаміду. Вивчено вплив основних чинників керування процесом (кількості основного реагента, тривалості й температури) на зміну експлуатаційних властивостей очищених моторних олив. За встановлених оптимальних умов очищено відпрацьовані напівсинтетичні моторні оливи для бензинових та дизельних двигунів.
 • Документ
  Study of technological parameters of acid tar processing
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Pochapska, I. Ya.; Khlibyshyn, Yu. Ya.; Hrynyshyn, O. B.
  The studies undertaken have established the effect of the ratio of acid tar coupled with straight-run petroleum tars introduced into the process. The influence temperature of the process, of final heating temperature of the bitumen mass in the reactor, of stirring intensity of the reaction mixture in the reactor on the quality are installed. The possibility of directional regulation of process parameters to obtain bitumen with appropriate properties showed.
 • Документ
  Технологія комплексної переробки низькосортного вугілля і відходів вуглезбагачення
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Пінчук, Валерія Олександрівна; Тутова, Олена Валеріївна; Пінчук, Софія Андріївна
  Для реалізації технології комплексного використання низькосортного вугілля і відходів вуглезбагачення запропоновано енерготехнологічний комплекс, що забезпечує повну утилізацію побічних і вторинних енергетичних ресурсів у власному виробництві. Технологія використання генераторного газу реалізується на базі парогазової установки з внутрішньоцикловою газифікацією. Проведена оцінка ефективності запропонованої технології переробки вугілля та основних показників роботи комплексу.
 • Документ
  Коксування трамбованих вугільних шихт. Вихід хімічних продуктів
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Мукіна, Наталія Володимирівна; Мірошниченко, Денис Вікторович
  Враховуючи можливе окислення вугільної сировини, а також неможливість прогнозувати вихід аміаку та сірководню за величиною виходу летких речовин, були розроблені математичні залежності, що описують вихід усіх основних хімічних продуктів коксування за даними елементного складу вихідних трамбованих вугільних шихт. Встановлено, що з підвищенням вмісту газового вугілля (виходу летких речовин) у трамбованих вугільних шихтах знижується вихід коксу, а також підвищується вихід смоли, бензолу, вуглекислого газу, пірогенетичної вологи та коксового газу.
 • Документ
  Визначення теплоти згоряння рослинної сировини та деревинного вугілля
  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023) Мірошниченко, Денис Вікторович; Малік, Іван Костянтинович
  Метою роботи стало встановлення взаємозв'язку даних експрес-аналізу (вологість, зольність, вихід летких речовин, вміст нелеткого вуглецю) та елементного (вміст вуглецю, водню, азоту, сірки, кисню) складу різних видів рослинної сировини та деревинного вугілля з їхньою вищою теплотою згоряння, а також вплив зміни показників технічного та елементного аналізів на величину вищої теплоти згоряння (Qs daf) досліджуваних зразків. Розроблено математичні залежності для прогнозування вищої теплотворної здатності рослинної сировини та деревинного вугілля з високою точністю (коефіцієнти кореляції перевищують величину ) на основі вмісту вуглецю та кисню, атомних співвідношень між вуглецем та киснем.