Кафедра "Комп'ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/pmnk

Сучасна назва – кафедра "Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики", первісна назва – кафедра "Прилади і методи неруйнівного контролю".

Кафедру "Прилади і методи неруйнівного контролю" було створено 08 лютого 1995 року виключно з числа викладачів кафедри "Інформаційно-вимірювально техніка" та її випускників на базі факультету "Автоматика та приладобудування". Першим завідувачем кафедри став доктор технічних наук, професор Себко Вадим Пантелійович.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту комп'ютерного моделювання, прикладної фізики та математики Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". На кафедрі діє наукова школа за темою "Створення теорії і розробка електромагнітних методів та реалізуючих їх засобів для неруйнівного контролю фізичних параметрів матеріалів і виробів в магнітних полях різної орієнтації і структури".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 2 доктора технічних наук, 8 кандидатів технічних наук; 1 співробітник має звання професора, 6 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 237
 • Документ
  Технічний контроль у машинобудуванні
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Плєснецов, Сергій Юрійович; Плєснецов, Юрій Олександрович
  Лабораторний практикум базується на лабораторних роботах по вимірювальному контролю, де розглянуті питання вибору засобів вимірювань, нормування точності і контролю лінійних розмірів деталей. У практикуму викладено метрологічні основи вимірювань, наведено основні універсальні засоби вимірювань і їх технічні характеристики. Лабораторний практикум призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» та 175 «Інформаційно-вимірювальні системи» в рамках бакалаврської освітньої програми «Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики» для вивчення теоретичних основ і отримання практичних навичок при вивченні дисципліни «Візуальний і вимірювальний контроль».
 • Документ
  Прогнозування виникнення дефектів металів та надійності машин
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Плєснецов, Сергій Юрійович; Плєснецов, Юрій Олександрович; Сучков, Григорій Михайлович
  У практикумі розглянуто основи теорії надійності, методи розрахунку показників експлуатаційної надійності та надійності програмного забезпечення. Практикум призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» та 175 «Інформаційно-вимірювальні системи» в рамках бакалаврської освітньої програми «Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики» для вивчення теоретичних основ і отримання практичних навичок при освоєнні дисципліни «Прогнозування виникнення дефектів».
 • Документ
  Система контролю технології виробництва крабових паличок з нечіткою логікою
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Григоренко, Ігор Володимирович; Григоренко, Світлана Миколаївна; Андренко, Дмитро Олександрович; Кубрик, Борис Іванович
  Запропоновано варіант побудови системи контролю технологічного процесу виготовлення крабових паличок для забезпечення потреб підприємств харчової промисловості, що спеціалізуються на виготовленні продуктів із риби та морепродуктів. Крабові палички є всесвітньо відомим харчовим продуктом, що широко використовують і як окремий продукт, так і у якості компоненту харчових страв. Крабові палички на початку виготовляли із м’яса «білої риби», так званої сурімі. Основним інгредієнтом є перемелений фарш з м’яса білих океанічних риб із північної частини Тихого океану. Для того, щоб отримати смак схожий з оригінальним смаком крабів, в палички додають харчові домішки і додаткові інгредієнти. Необхідність впровадження системи контролю пов’язана із тим, що автоматизація процесу виробництва крабових паличок дає можливість ретельно дотримуватись технології виробництва і підвищити якість кінцевого продукту. Поставлена задача вирішена шляхом розробки інформаційно-вимірювальної системи для підтримки основних технологічних параметрів у встановлених межах допуску. Запропонована система здатна отримувати інформацію від об’єкту контролю завдяки використанню сучасних високоточних датчиків. Додатковою перевагою запропонованої системи є реалізація у ній ситуаційної системи з нечіткою логікою для визначення впливу параметрів технологічного процесу виготовлення крабових паличок на їх якість. Системи з нечіткою логікою набувають все більшого поширення на виробництві разом із застосуванням нейронних мереж у зв’язку з їх практично безмежними можливостями у вирішенні задач контролю та керування процесами і обладнанням. Проведено комп’ютерне моделювання, яке підтвердило, що створення евристичного аналізатору для визначення якості крабових паличок доцільно та необхідно для того, щоб не допустити виробництво неякісної продукції. Впровадження системи дає можливість уникати аварійних ситуацій на технологічному процесі та забезпечувати високу якість продукції. Наведено структурну схему системи, визначено основні її елементи. Здійснено аналіз похибок, який підтвердив необхідну високу точність запропонованого варіанту побудови системи контролю.
 • Документ
  Контроль довкілля в умовах хімічного виробництва
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Тосхопаран, В. В.; Сучков, Григорій Михайлович
 • Документ
  Безконтактне розбракування матеріалу металевих пластин однієї марки сталі за їх електромагнітними параметрами
  (ВКФ "Фавор ЛТД", 2020) Горкунов, Борис Митрофанович; Львов, Сергій Геннадійович; Борисенко, Євген Анатолійович; Жаббар, Аббасі
  Розроблено метод і пристрій на основі диференціального трансформаторного електромагнітного перетворювача для розбраковування матеріалу плоских мет алевих виробів. Показано, що використання диференціального методу для визначення магнітної проникності і електропровідності плоских металевих виробів дозволяє, разом з підвищенням роздільної здатності істотно спростити процедури проведення як вимірювальних, так і розрахункових операцій. Показано, що зі зростанням числових значень електромагнітних параметрів виробу чисельні значення похибок їх визначення збільшуються.
 • Документ
  Improving metrological characteristics of measuring instruments by discrete wavelet noise filtering using the recursion method
  (Національний науковий центр "Інститут метрології", 2022) Onufrienko, D.; Taranenko, Yu.; Suchkov, G. M.
  The method of recursive discrete wavelet noise filtering for improving metrological characteristics of measuring instruments was investigated for the first time. Methods with a common threshold for all decomposition levels, methods without threshold with a simple zeroing of detail coefficients until the minimum mean square (RMS) error is reached, and methods with universal threshold for detail coefficients at each decomposition level were studied. Twenty different types of measurement signals from the popular PyWavelets library were analyzed. The functions of filtering methods with a common threshold were determined, for which the use of recursion reduces the filtering error from 10 to 50%. For methods without threshold and with universal threshold, the recursion does not reduces the error by multiple filtering of measurement signals. To apply the recursion to the method with a common threshold for all decomposition levels, a mathematical model based on the fundamental equations of wavelet filtering was constructed. The character of distribution of the filtering RMS error depending on the number of reversible cycles is investigated. It was summarized that for the measurement signal models under consideration, the maximum error reduction occurs between the zero cycle, in which the initial measurement signal is filtered, and the first level of recursion. Further reduction of the filtering error with increasing number of recursion cycles occurs according to the law close to hyperbolic.
 • Документ
  Розподіл електромагнітного поля поверхневого дефекта в металевому виборі
  (ФОП Мезіна В., 2017) Хомяк, Юрій Валентинович; Гонтар, Владислав Юрійович
 • Документ
  Разбраковка металлических пластин с помощью накладного вихретокового преобразователя
  (ФОП Мезіна В., 2017) Горкунов, Борис Митрофанович; Львов, Сергей Геннадьевич; Тищенко, Анна Анатольевна; Аббасі, Жаббар
 • Документ
  Бесконтактное измерение параметров проводящих цилиндрических изделий
  (ФОП Мезіна В., 2017) Горкунов, Борис Митрофанович; Львов, Сергей Геннадьевич; Тищенко, А. А.; Шибан, Тамер
 • Документ
  ITO/polyimide/Al2O3 thin films structure for capacitive transducers
  (2020) Zaitseva, Liliia V.; Vodoriz, Olga S.; Zaitsev, Roman V.
  It has been developed and approbated prototypes of thin-film capacitor transducers based on Al/ITO/polyimide/Al2O3 heterosystem for capacitive acoustic control in metal objects in the modes of simultaneous acoustic signal reception and generation by capacitive transducers and in certain modes of acoustic signal generating or receiving that can realize objects monitoring with sensitivity at the level of piezoelectric transducers. The developed prototype of thin film capacitive transducer for monitoring pipelines by longwave capacitive method allows increasing the maximum distance between the capacitive transducers up to 10 m. It has been engineered the thin film capacitive transducers which by using the polyamide film with 15 microns thickness of and alumina film with 1 micron thickness allow to increase the sensitivity of such method in 7-8 times. It is shown that using the magnetron sputtering technology, which provides high adhesion to polyimide substrate layers, made possible produce the capacitive transducers for objects with various shape. Proposed and patented: capacitor method for receiving acoustic signals in non-destructive control and transducer of ultrasonic acoustic wave’s excitation and receiving.
 • Документ
  Бесконтактное измерение механических напряжений
  (ФОП Мезіна В., 2017) Горкунов, Борис Митрофанович; Львов, Сергей Геннадьевич; Салиба, Абдель Нур; Опрышкин, А. С.
 • Документ
  Технічний й оперативно-технічний контроль в первинних мережах телекомунікаційних систем зв'язку
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2017) Смолін, Юрій Олександрович; Панасенко, Д. П.; Вяткін, В. С.
 • Документ
  Джерело струму для калібрувального соленоїду
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2017) Хомяк, Юрій Валентинович; Чернявський, А. С.
 • Документ
  Особливості визначення характеристик детекторів газоаналітичних приладів і систем
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2017) Сіренко, Микола Миколайович; Вербицький, М. Е.; Крутов, М. М.; Петруша, О. В.
 • Документ
  Використання перетворювача usb-to-comm PL2303 і середовища DELPHI 10 для організації протоколу обміну даних пристрій-комп'ютер
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2017) Плєснецов, Сергій Юрійович; Коваленко, А. С.; Крамаренко, Д. С.
 • Документ
  Аналіз методів обробки слабоконтрастних зображень отриманих за допомогою електронно-оптичних засобів дефектоскопії
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2017) Панасенко, Д. П.; Смолін, Юрій Олександрович; Нахмедов, С. Н.
 • Документ
  Разработка основ электромагнитно-акустического возбуждения крутильных волн в трубчатых металлоизделиях
  (Ліра, 2016) Сучков, Григорий Михайлович; Петрищев, Олег Николаевич; Плеснецов, Сергей Юрьевич
  Разработана физико-математическая модель возбуждения бегущих крутильных волн в ферромагнитной трубе. Установлена связь между геометрическими параметрами модели преобразователя и свойствами материала изделия с амплитудой возбуждаемых крутильных волн.
 • Документ
  Ультразвуковой контроль сварных соединений без удаления покрытия
  (ТЕСТ-ЗЛ, 2016) Сучков, Григорий Михайлович; Тараненко, Ю. К.; Ерощенков, В. Н.; Мищанчук, Э. В.
  Предложена методика ультрозвукового контроля сварных швов изделий с помощью контактных наклонных преобразователей без удаления защитного или декоративного покрытия.
 • Документ
  Моделювання поляризуючого магнітного поля електромагнітно-акустичного перетворювача електромагнітної енергії в ультразвукову
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Сучков, Григорій Михайлович; Салам, Буссі ЕП. Мішел Кассаблі
 • Документ
  Еlectromagnetic-acoustic transducers for ultrasonic measurements, control and diagnostic of metal products
  (Національний науковий центр "Інститут метрології", 2019) Salam, Bussi; Suchkov, G. M.; Mygushchenko, R. P.; Kropachek, O. Yu.; Plesnetsov, S. Yu.
  An effective type of ultrasonic method is the electromagnetic-acoustic method, especially in determining the quality of ferromagnetic products. The main factor determining the efficiency of using electromagnetic-acoustic transducers is the magnitude of the induction of a polarizing magnetic field, which is determined by the source. The studies carried out in the framework of this activity were aimed at solving the problems of high-quality measuring testing of metal products from ferromagnetic materials by electromagnetic-acoustic transducers. The requirements are formulated for a pulsed source of a polarizing magnetic field, inductors, and core as part of electromagnetic-acoustic transducers. Taking into account the requirements, structural solutions have been proposed for constructing electromagnetic-acoustic transducers with a flat two-window inductor and a flat high-frequency inductor. Experimental studies aimed at improving ultrasonic electromagnetic-acoustic transducers with pulsed magnetic field sources have been performed. The possibility of providing the sensitivity of new transducers with thickness measurement, measuring control and diagnostics is shown. Technical solutions are proposed that reduce the effect on ultrasonic pulses of the received Barkhausen noise and coherent interference from the magnetostrictive conversion of electromagnetic energy into ultrasonic. The efficiency of using electromagnetic-acoustic transducers with a pulsed polarizing magnetic field is shown for measuring quality control of ferromagnetic products made by rolling, stamping and the like.