Кафедра "Комп'ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/pmnk

Сучасна назва – кафедра "Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики", первісна назва – кафедра "Прилади і методи неруйнівного контролю".

Кафедру "Прилади і методи неруйнівного контролю" було створено 08 лютого 1995 року виключно з числа викладачів кафедри "Інформаційно-вимірювально техніка" та її випускників на базі факультету "Автоматика та приладобудування". Першим завідувачем кафедри став доктор технічних наук, професор Себко Вадим Пантелійович.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту комп'ютерного моделювання, прикладної фізики та математики Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". На кафедрі діє наукова школа за темою "Створення теорії і розробка електромагнітних методів та реалізуючих їх засобів для неруйнівного контролю фізичних параметрів матеріалів і виробів в магнітних полях різної орієнтації і структури".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 2 доктора технічних наук, 8 кандидатів технічних наук; 1 співробітник має звання професора, 6 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 227
 • Документ
  ITO/polyimide/Al2O3 thin films structure for capacitive transducers
  (2020) Zaitseva, Liliia V.; Vodoriz, Olga S.; Zaitsev, Roman V.
  It has been developed and approbated prototypes of thin-film capacitor transducers based on Al/ITO/polyimide/Al2O3 heterosystem for capacitive acoustic control in metal objects in the modes of simultaneous acoustic signal reception and generation by capacitive transducers and in certain modes of acoustic signal generating or receiving that can realize objects monitoring with sensitivity at the level of piezoelectric transducers. The developed prototype of thin film capacitive transducer for monitoring pipelines by longwave capacitive method allows increasing the maximum distance between the capacitive transducers up to 10 m. It has been engineered the thin film capacitive transducers which by using the polyamide film with 15 microns thickness of and alumina film with 1 micron thickness allow to increase the sensitivity of such method in 7-8 times. It is shown that using the magnetron sputtering technology, which provides high adhesion to polyimide substrate layers, made possible produce the capacitive transducers for objects with various shape. Proposed and patented: capacitor method for receiving acoustic signals in non-destructive control and transducer of ultrasonic acoustic wave’s excitation and receiving.
 • Документ
  Бесконтактное измерение механических напряжений
  (ФОП Мезіна В., 2017) Горкунов, Борис Митрофанович; Львов, Сергей Геннадьевич; Салиба, Абдель Нур; Опрышкин, А. С.
 • Документ
  Технічний й оперативно-технічний контроль в первинних мережах телекомунікаційних систем зв'язку
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2017) Смолін, Юрій Олександрович; Панасенко, Д. П.; Вяткін, В. С.
 • Документ
  Джерело струму для калібрувального соленоїду
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2017) Хомяк, Юрій Валентинович; Чернявський, А. С.
 • Документ
  Особливості визначення характеристик детекторів газоаналітичних приладів і систем
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2017) Сіренко, Микола Миколайович; Вербицький, М. Е.; Крутов, М. М.; Петруша, О. В.
 • Документ
  Використання перетворювача usb-to-comm PL2303 і середовища DELPHI 10 для організації протоколу обміну даних пристрій-комп'ютер
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2017) Плєснецов, Сергій Юрійович; Коваленко, А. С.; Крамаренко, Д. С.
 • Документ
  Аналіз методів обробки слабоконтрастних зображень отриманих за допомогою електронно-оптичних засобів дефектоскопії
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2017) Панасенко, Д. П.; Смолін, Юрій Олександрович; Нахмедов, С. Н.
 • Документ
  Разработка основ электромагнитно-акустического возбуждения крутильных волн в трубчатых металлоизделиях
  (Ліра, 2016) Сучков, Григорий Михайлович; Петрищев, Олег Николаевич; Плеснецов, Сергей Юрьевич
  Разработана физико-математическая модель возбуждения бегущих крутильных волн в ферромагнитной трубе. Установлена связь между геометрическими параметрами модели преобразователя и свойствами материала изделия с амплитудой возбуждаемых крутильных волн.
 • Документ
  Ультразвуковой контроль сварных соединений без удаления покрытия
  (ТЕСТ-ЗЛ, 2016) Сучков, Григорий Михайлович; Тараненко, Ю. К.; Ерощенков, В. Н.; Мищанчук, Э. В.
  Предложена методика ультрозвукового контроля сварных швов изделий с помощью контактных наклонных преобразователей без удаления защитного или декоративного покрытия.
 • Документ
  Моделювання поляризуючого магнітного поля електромагнітно-акустичного перетворювача електромагнітної енергії в ультразвукову
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Сучков, Григорій Михайлович; Салам, Буссі ЕП. Мішел Кассаблі
 • Документ
  Еlectromagnetic-acoustic transducers for ultrasonic measurements, control and diagnostic of metal products
  (Національний науковий центр "Інститут метрології", 2019) Salam, Bussi; Suchkov, G. M.; Mygushchenko, R. P.; Kropachek, O. Yu.; Plesnetsov, S. Yu.
  An effective type of ultrasonic method is the electromagnetic-acoustic method, especially in determining the quality of ferromagnetic products. The main factor determining the efficiency of using electromagnetic-acoustic transducers is the magnitude of the induction of a polarizing magnetic field, which is determined by the source. The studies carried out in the framework of this activity were aimed at solving the problems of high-quality measuring testing of metal products from ferromagnetic materials by electromagnetic-acoustic transducers. The requirements are formulated for a pulsed source of a polarizing magnetic field, inductors, and core as part of electromagnetic-acoustic transducers. Taking into account the requirements, structural solutions have been proposed for constructing electromagnetic-acoustic transducers with a flat two-window inductor and a flat high-frequency inductor. Experimental studies aimed at improving ultrasonic electromagnetic-acoustic transducers with pulsed magnetic field sources have been performed. The possibility of providing the sensitivity of new transducers with thickness measurement, measuring control and diagnostics is shown. Technical solutions are proposed that reduce the effect on ultrasonic pulses of the received Barkhausen noise and coherent interference from the magnetostrictive conversion of electromagnetic energy into ultrasonic. The efficiency of using electromagnetic-acoustic transducers with a pulsed polarizing magnetic field is shown for measuring quality control of ferromagnetic products made by rolling, stamping and the like.
 • Документ
  Електромагнітно-акустичні перетворювачі з імпульсними джерелами поляризуючого магнітного поля для контролю якості феромагнітних виробів
  (Міжнародна Асоціація "Зварювання", 2020) Салам, Буссі ЕП. Мішел Кассаблі; Сучков, Григорий Михайлович; Плєснецов, Сергій Юрійович
  Виконано експериментальні дослідження, що направлені на розробку лектромагнітно-акустичних перетворювачів з малогабаритними імпульсними джерелами магнітного поля. Показано можливість створення перетворювачів з плоскими двовіконними котушками намагнічування, які забезпечують формування магнітного поля з індукцією до 1 Тл за час дії імпульсу намагнічування до 200 мкс струмом 600 А з малим часом включення та виключення. Електромагнітно-акустичні перетворювачі з новими котушками намагнічування забезпечують отримання донних імпульсів з амплітудою більше 20 дБ у порівнянні з амплітудою завад.
 • Документ
  Генератор потужних високочастотних пакетних імпульсів струму для живлення ультразвукових електромагнітно-акустичних перетворювачів
  (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2019) Салам, Буссі ЕП. Мішел Кассаблі; Сучков, Григорий Михайлович; Плєснецов, Сергій Юрійович; Мигущенко, Руслан Павлович; Кропачек, Ольга Юріївна; Плєснецов, Юрій Олександрович
  Підвищити чутливість електромагнітно – акустичних перетворювачів можливо трьома основними методами: збільшення індукції поляризуючого магнітного поля; збільшення сили високочастотного струму в котушці індуктивності перетворювача; використанням сучасних методів обробки збуджених та прийнятих з виробу інформаційних пакетних імпульсів. Збільшення індукції магнітного поля перетворювача обмежено можливостями сучасних потужних постійних магнітів. Окрім того виникають великі складнощі при контролі феромагнітних об’єктів контролю, обумовлених великою силою протягування та налипанням окалини до перетворювача. Використання сучасних методів обробки значно ускладнює і здорожчує прилад електромагнітно-акустичного контролю. З вибраних методів підвищення чутливості найбільш прийнятне шляхом збільшення потужності високочастотних генераторів струму живлення при умові збудження пакетних імпульсів. Процес живлення перетворювача виконується в два етапи. Збуджуються потужні високочастотніімпульси струму типу «меандр», що забезпечує роботу вихідних транзисторів в ключовому режимі. Виділення потужного синусоїдального високочастотного пакетного імпульсу струму виконується безпосередньо на електромагнітно – акустичному перетворювачі, елементи якого включені в резонансний контур з малою добротністю. На основі транзисторів, включених за двотактною схемою в ключовому режимі створена малогабаритна конструкція генератора, який збуджує в електромагнітно-акустичному перетворювачі піковий струм до 800 А та напругу на перетворювачі до 3 кВ в діапазоні частот 0,3…8 МГц. Експериментально встановлено, що нова конструкція ГЗІ дала можливість підвищити амплітуду імпульсів відбитих від плоскодонної моделі дефекту діаметром 2 мм по відношенню до амплітуди завад більше ніж в 2 рази.
 • Документ
  Measuring the amplitude-time characteristics of a pulsed high-intensity gamma radiation acceleratorVarian Clinac 600C aCdTe detector
  (STC "Institute for Single Crystals", 2019) Grigoryev, A. N.; Bilyk, Z. V.; Litvinov, Yu. V.; Cherniavskiy, I. Yu.; Polyansky, N. E.; Snarenky, V. P.; Samofalov, I. A.; Voronkin, E. F.; Sosnutska, O. O.; Petrukhin, S. Yu.; Suchkov, G. M.; Bilyk, N. G.; Indykov, S. N.; Matykin, V. B.; Pysariev, S. A.; Matykin, O. V.; Menshov, S. N.
  Measurements of the amplitude-time characteristics of a high-intensity pulsed gamma radiation accelerator Varian Clinac 600C with photon energy from 1 to 6 MeV on the equipment using a CdTe detector in both current and pulse modes have been carried out. It is shown that the operation of the CdTe detector in the current mode allows one to control the frequency of the accelerator pulses, and the operation of the CdTe detector in the pulse mode allows for determining the dose in each pulse with an error of 0.06 %. Monitoring the operation of the accelerator Varian Clinac 600 C shows that the pulses come in batches; within the batch, the pulse repetition period corresponds to a specified frequency at the accelerator, while the repetition period of the batches differs from the specified frequency. Dose control in the pulses showed its 5 % excess over the average value during the first 2.5 s of the accelerator operation, whereas during the last 2 s, the dose reduction by 1.8 % was observed.
 • Документ
  Виявлення корозійних пошкоджень металовиробів безконтактним експрес-методом
  (Центр учбової літератури, 2019) Сучков, Григорий Михайлович; Петрищев, Олег Миколайович; Плєснецов, Сергій Юрійович
  Запропоновано спосіб ультразвукового електромагнітно-акустичного контролю, який включає операції збудження і прийому пакетних зсувних ультразвукових імпульсів в металовироби, фільтрацію перешкод в сукупності прийнятих сигналів, детектування прийнятих імпульсів, кореляційний обробку сигналів, обчислення спектра сумарного прийнятого сигналу, порівняння отриманого спектра зі спектром донних сигналів на бездефектної ділянці, прийняття рішення про наявність дефектної ділянки. Остаточне рішення про якість металовироби визначають додатково стандартними методами. Ефективність розробленого способу підтверджена експериментально. Спосіб може бути застосований для безконтактного неруйнівного контролю великих обсягів металовиробів без спеціальної підготовки поверхні ультразвуковими пакетними імпульсами.
 • Документ
  Чувствительность ультразвукового контроля ЭМА способом при выявлении естественных внутренних дефектов металлоизделий. Возможности ЭМА толщинометрии. (Обзор ч. 3)
  (Міжнародна Асоціація "Зварювання", 2019) Сучков, Григорий Михайлович; Петрищев, Олег Николаевич; Плеснецов, Сергей Юрьевич
  Выполнен анализ информационных источников, в которых приведены данные о чувствительности ультразвукового неразрушающего контроля при обнаружении естественных внутренних дефектов металлоизделий приборами и установками с электромагнитно-акустическими преобразователями. Установлено, что электромагнитно-акустические устройства выгодно отличаются от традиционных тем, что они обеспечивают эффективное выявление дефектов не дающие отраженных сигналов, имеющих малые размеры и неблагоприятную ориентацию относительно направления распространения ультразвуковых импульсов. Новые электромагнитно-акустические преобразователи обеспечивают толщинометрию с воздушными зазорами или диэлектрическими покрытиями величиной до 10 мм.
 • Документ
  О чувствительности ультразвукового контроля поверхностными волнами, возбуждаемыми и принимаемыми электромагнитно-акустическими преобразователями. (Обзор, ч. 2)
  (Міжнародна Асоціація "Зварювання", 2019) Сучков, Григорий Михайлович; Петрищев, Олег Николаевич; Плеснецов, Сергей Юрьевич
  Выполнен анализ информационных источников, в которых приведены данные о чувствительности ультразвукового неразрушающего контроля поверхностными волнами металлоизделий приборами и установками с электромагнитно-акустическими преобразователями. Установлено, что по сравнению с традиционным контактным методом контроля в своей области применения: контроль металлов без специальной подготовки поверхности, автоматический и автоматизированный контроль с высокой производительностью, электромагнитно-акустический контроль имеет заметные преимущества. Во многих случаях чувствительность дефектоскопии с применением электромагнитно-акустических преобразователей не уступает традиционному контактному методу, а в некоторых случаях даже превышает его.
 • Документ
  Чувствительность контроля электромагнитно-акустическими преобразователями. (Обзор, ч. 1)
  (Міжнародна Асоціація "Зварювання", 2018) Сучков, Григорий Михайлович; Плеснецов, Сергей Юрьевич
  Выполнен анализ информационных источников в области чувствительности ультразвукового неразрушающего контроля металлоизделий приборами и установками с электромагнитно-акустическими преобразователями. Установлено, что по сравнению с традиционным контактным методом контроля в своей области применения: контроль металлов без специальной подготовки поверхности, автоматический и автоматизированный контроль с высокой производительностью, электромагнитно-акустический контроль имеет заметные преимущества. Во многих случаях чувствительность дефектоскопии с применением электромагнитно-акустических преобразователей не уступает традиционному контактному методу, а в некоторых случаях даже превышает его.
 • Документ
  Разработка методик проверки работоспособности приборов и оборудования для ультразвукового контроля
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Стогний, В. С.; Хорло, Н. Ф.; Сучков, Григорий Михайлович
 • Документ
  Математическое моделирование регистрирующих электромеханических преобразователей для контроля элементов электротехнических устройств
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Сучков, Григорий Михайлович; Плеснецов, Сергей Юрьевич; Корж, А. И.; Суворова, Мария Денисовна