Кафедра "Інформатика та інтелектуальна власність"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/iip

Кафедра "Інформатика та інтелектуальна власність" створена 12 травня 1999 року на факультеті "Комп'ютерні та інформаційні технології".

Саме в НТУ “ХПІ” на спеціальному факультеті патентознавства Міжгалузевого інституту післядипломної освіти, у той час – підвищення кваліфікації, у 1992 році було розпочато перепідготовку спеціалістів відповідної кваліфікації, що стало початком створення національної системи підготовки кадрів для сфери інтелектуальної власності України.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

Від 2019 року НТУ "ХПІ" та Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України створтли на кафедрі "Інформатика та інтелектуальна власність" спільний Науково-освітній центр "Цифрова інтелектуальна власність".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 1 доктор технічних наук, 6 кандидатів технічних наук, 1 – історичних, 1 – юридичних; 1 співробітник має звання професора, 7 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 156
 • Документ
  Патентний тролінг
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015) Живогляд, І. А.; Капінос, Маріанна Миколаївна
 • Документ
  Соціальні та економіко-правові аспекти інтелектуальної власності
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015) Живогляд, І. А.; Капінос, Маріанна Миколаївна
 • Документ
  Актуальні технології підтримки прийняття рішення в області розробки програмного забезпечення
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015) Колосов, С. О.; Пугачов, Роман Володимирович
 • Документ
  Технології четвертої промислової революції
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Громаковський, А. Г.; Капінос, Маріанна Миколаївна
 • Документ
  Патентні війни і патентний тролінг
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Герман, Д. С.; Лерантович, Еліна Томашівна
 • Документ
  Застосування геоінформаційних систем у військовій справі
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2016) Лисенко, Д. В.; Пугачов, Роман Володимирович
 • Документ
  Дослідження проблем охорони прав інтелектуальної власності на комп'ютерні програми
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2016) Бєдай, Д. Ю.; Капінос, Маріанна Миколаївна
 • Документ
  Разработка методов удаления дефектов на изображениях энергообъектов, полученных в процессе дистанционного мониторинга с помощью БПЛА
  (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2018) Ивашко, Андрей Васильевич; Зуев, Андрей Александрович
  Метою статті є розробка та експериментальне дослідження методів видалення дефектів на зображеннях, отриманих в результаті дистанційного моніторингу об'єктів енергетичної інфраструктури за допомогою БПЛА, викликаного порядковим переносом зображення з матриці камери в пристрій зберігання. За час зйомки кадру об'єкт встигає змінити місце розташування, що обумовлено характером руху БПЛА, і в результаті ділянки одного кадру відображають різні моменти часу. Таке запізнення отримання даних з матриці щодо руху в кадрі призводить до появи добре помітних геометричних спотворень об'єктів. Камери з порядковим переносом, мають невисоку вартість, таким чином, їх застосування дозволяє істотно знизити вартість системи моніторингу, але вимагає розробки методів обробки отриманих зображень, які б мінімізували геометричні спотворення. При проведенні досліджень використовувалися методи кореляційного оцінювання відносного зсуву послідовностей що представляють собою рядки зображення, методи цифрової нелінійної фільтрації. Було проведено математичне моделювання в пакеті Scilab. Запропоновані і програмно реалізовані методи придушення ефекту порядкового перенесення, які не потребують аналізу послідовності кадрів і дозволяють усувати спотворення, викликані як нахилом відеокамери, так і її вібрацією. При цьому не потрібне проведення оцінки частоти коливань камери або виділення певних областей на зображенні. Використання запропонова них методів дозволяє створити програмне забезпечення для бортового комп'ютера БПЛА, яке може усувати артефакти на зображеннях, отриманих в процесі моніторингу в реальному масштабі часу. Що дозволяє спростити автоматичне виділення контурів і об'єктів на зображенні, а також визначення кількісних і якісних характеристик об'єктів за результатами фото- і відео-зйомки. Отримано розрахункові співвідношення, що дозволяють визначити передбачувані значення зсуву рядків зображення, викликаного ефектом порядкового перенесення. Крім зображень у видимому спе ктрі, запропоновані методи можуть бути використані для обробки термограм. Проаналізовано методи видалення спотворень на зображеннях та показано, що запропоновані методи дозволяють практично повністю усунути артефакти на зображенні, викликані ефектом порядкового перенесення.
 • Документ
  Usage of Mask R-CNN for automatic license plate recognition
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Podorozhniak, A. O.; Liubchenko, N. Yu.; Sobol, Maksym; Onishchenko, D. P.
  The subject of study is the creation process of an artificial intelligence system for automatic license plate detection. The goal is to achieve high license plate recognition accuracy on large camera angles with character extraction. The tasks are to study existing license plate recognition technics and to create an artificial intelligence system that works on big shooting camera angles with the help of modern machine learning solution – deep learning. As part of the research, both hardware and software-based solutions were studied and developed. For testing purposes, different datasets and competing systems were used. Main research methods are experiment, literature analysis and case study for hardware systems. As a result of analysis of modern methods, Mask R-CNN algorithm was chosen due to high accuracy. Conclusions. Problem statement was declared; solution methods were listed and characterized; main algorithm was chosen and mathematical background was presented. As part of the development procedure, accurate automatic license plate system was presented and implemented in different hardware environments. Comparison of the network with existing competitive systems was made. Different object detection characteristics, such as Recall, Precision and F1-Score, were calculated. The acquired results show that developed system on Mask R-CNN algorithm process images with high accuracy on large camera shooting angles.
 • Документ
  The Input Material Flow Model of the Transport Conveyor
  (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2022) Pihnastyi, O. M.; Sobol, Maksym
  This paper discusses the problem of forming a data set for training a neural network used to build a model of a multi-section conveyor. The analysis of the models, which are used by designing the flow parameters control system of the transport system, is given. The conditions of applying a neural network in the transport conveyer model are justified and determined. Methods for generating a data set for training a neural network are discussed. As the main approach, the use of production data obtained from functioning transport conveyors is considered. Statistically processed data can be used to build generators of stochastic processes that model the incoming material flow for the transport system. The development of these generators to form the input flow of the material of the transport system opens up the possibility of analyzing and monitoring conveyor models in various modes of its configuration. A statistical analysis of the incoming material flow of the transport system was carried out and its number characteristics were determined. The correlation function characterizing the input flow of material for the transport system is considered. The introduction of dimensionless parameters to describe the input material flow made it possible to scale the results of work for a wide class of conveyor-type transport systems.
 • Документ
  Канал вимірювання похилої дальності до літальних апаратів з можливістю їх пошуку, формування і обробки зображення та кібернетичним захистом отриманої інформації
  (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2022) Коломійцев, Олексій Володимирович; Заковоротний, Олександр Юрійович; Кучук, Георгій Анатолійович; Єльчанінов, Дмитро Борисович; Івашко, Андрій Васильович; Куцак, Віктор Анатолійович; Лебедєв, Валентин Олегович; Носик, Андрій Михайлович; Петрукович, Дмитро Євгенович; Пугачов, Роман Володимирович; Соболь, Максим Олегович; Фастовський, Едуард Георгійович
  Канал вимірювання похилої дальності до літальних апаратів з можливістю їх пошуку, формування і обробки зображення та кібернетичним захистом отриманої інформації містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод з багаточастотним розділенням каналів, призми для частоти міжмодових биттів Δνм, модифікований блок дефлекторів, перемикач для частот міжмодових биттів Δνм і 2Δνм, передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектори, широкосмуговий підсилювач, модифікований інформаційний блок, резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, формувач імпульсів, схему "і", фільтр із заданою смугою пропускання, диференційований ланцюжок, випрямляч, тригер, детектор, диференційовану оптику, підсилювач, фільтр та лічильник. Як електронну обчислювальну машину (ЕОМ) введено спеціалізовану ЕОМ та додатково введено радіолокаційний модуль, який містить антену, приймально-передавальну апаратуру і апаратуру захисту від завад.
 • Документ
  Канал вимірювання кутових швидкостей літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів та кібернетичним захистом отриманої інформації
  (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2022) Коломійцев, Олексій Володимирович; Альошин, Геннадій Васильович; Жилін, Володимир Анатолійович; Козіна, Ольга Андріївна; Єльчанінов, Дмитро Борисович; Куцак, Віктор Анатолійович; Кучеренко, Юрій Федорович; Пашнєв, Андрій Анатолійович; Пустоваров, Володимир Володимирович; Пугачов, Роман Володимирович; Соболь, Максим Олегович; Фастовський, Едуард Георгійович
  Канал вимірювання кутових швидкостей літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів та кібернетичним захистом отриманої інформації містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод з багаточастотним розділенням каналів, модифікований блок дефлекторів, передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, багатофункціональний інформаційний блок з б-введенням сигналу від каналу вимірювання кутових швидкостей літального апарата, резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, формувачі імпульсів, тригери, реверсивні лічильники, схеми „і", схеми порівняння та Δvм оп-введення опорних сигналів з частотами міжмодових биттів (Δvм оп, 2Δvм оп, 3Δvм оп, 6Δvм оп) від передавального лазера, електронну обчислювальну машину (ЕОМ). Як електронну обчислювальну машину (ЕОМ) введено спеціалізовану ЕОМ та додатково введено радіолокаційний модуль, який складений з антени, приймально-передавальної апаратури і апаратури захисту від завад.
 • Документ
  Канал вимірювання радіальної швидкості літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів та кібернетичним захистом отриманої інформації
  (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2022) Коломійцев, Олексій Володимирович; Альошин, Геннадій Васильович; Жилін, Володимир Анатолійович; Панченко, Володимир Іванович; Єльчанінов, Дмитро Борисович; Куцак, Віктор Анатолійович; Нікуліна, Олена Миколаївна; Пашнєв, Андрій Анатолійович; Пустоваров, Володимир Володимирович; Пугачов, Роман Володимирович; Соболь, Максим Олегович; Фастовський, Едуард Георгійович
  Канал вимірювання радіальної швидкості літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів та кібернетичним захистом отриманої інформації містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою (Лн), селектор подовжніх мод з багаточастотним розділенням каналів (СПМ БРК), модифікований блок дефлекторів, передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, багатофункціональний інформаційний блок з б-введенням сигналу від каналу вимірювання кутових швидкостей літального апарату, резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, змішувачі, фільтри, фазову автопідстройку частоти на частоті міжмодових биттів, керуючий генератор, опорний генератор з частотою підставки Δvп, формувач імпульсів, схему "і", формувач мірних імпульсів, лічильник, дешифратор та 6Δvм- введення опорної частоти (6Δvм оп) від передавального лазера (Лн+СПМ БРК), електронну обчислювальну машину (ЕОМ). Як електронну обчислювальну машину (ЕОМ) введено спеціалізовану ЕОМ та додатково введено радіолокаційний модуль, який складений з антени, приймально-передавальної апаратури і апаратури захисту від завад.
 • Документ
  Канал вимірювання похилої дальності до літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів та кібернетичним захистом отриманої інформації
  (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2022) Коломійцев, Олексій Володимирович; Альошин, Геннадій Васильович; Жилін, Володимир Анатолійович; Панченко, Володимир Іванович; Єльчанінов, Дмитро Борисович; Куцак, Віктор Анатолійович; Кузнєцов, Олександр Леонідович; Пашнєв, Андрій Анатолійович; Пустоваров, Володимир Володимирович; Пугачов, Роман Володимирович; Соболь, Максим Олегович; Фастовський, Едуард Георгійович
  Канал вимірювання похилої дальності до літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів та кібернетичним захистом отриманої інформації, який містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод з багаточастотним розділенням каналів, призми для частоти міжмодових биттів Δvм, модифікований блок дефлекторів, перемикач для частот міжмодових биттів Δvм і 2Δvм, передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектори, широкосмуговий підсилювач, багатофункціональний інформаційний блок з б-введенням сигналу від каналу вимірювання кутових швидкостей літального апарата, резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, формувач імпульсів, схему "і", фільтр із заданою смугою пропускання, диференційований ланцюжок, випрямляч, тригер, детектор, диференційовану оптику, підсилювач, фільтр та лічильник. Як електронну обчислювальну машину (ЕОМ) введено спеціалізовану ЕОМ та додатково введено радіолокаційний модуль, який складений з антени, приймально-передавальної апаратури і апаратури захисту від завад.
 • Документ
  Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з можливістю їх пошуку, формування і обробки зображення та кібернетичним захистом отриманої інформації
  (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2022) Коломійцев, Олексій Володимирович; Заковоротний, Олександр Юрійович; Кучук, Георгій Анатолійович; Єльчанінов, Дмитро Борисович; Івашко, Андрій Васильович; Корольова, Яна Юріївна; Носик, Андрій Михайлович; Петрукович, Дмитро Євгенович; Пугачов, Роман Володимирович; Соболь, Максим Олегович; Усик, Вікторія Валеріївна; Фастовський, Едуард Георгійович
  Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з можливістю їх пошуку, формування і обробки зображення та кібернетичним захистом отриманої інформації містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод з багаточастотним розділенням каналів, модифікований блок дефлекторів, передавальну оптику, радіолокаційний модуль, який складений з антени, приймально-передавальної апаратури і апаратури захисту від поміх, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, модифікований інформаційний блок, резонансні підсилювачі настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, детектори, фільтри, формувачі імпульсів, тригери (ʺ1ʺ|ʺ0ʺ), схеми ʺіʺ, лінії затримки, лічильники, цифро-аналогові перетворювачі, фільтри нижніх частот, підсилювачі (фільтри) сигналу похибки, виконавчі механізми, спеціалізовану електронну обчислювальну машину та а - введення опорного сигналу з частотою Δνм від передавального лазера, б - введення сигналу від каналу вимірювання кутових швидкостей літального апарата.
 • Документ
  Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з використанням частот міжмодових биттів та кібернетичним захистом отриманої інформаці
  (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2022) Коломійцев, Олексій Володимирович; Альошин, Геннадій Васильович; Жилін, Володимир Анатолійович; Козіна, Ольга Андріївна; Єльчанінов, Дмитро Борисович; Івашко, Андрій Васильович; Кучеренко, Юрій Федорович; Петрукович, Дмитро Євгенович; Пустоваров, Володимир Володимирович; Пугачов, Роман Володимирович; Соболь, Максим Олегович; Фастовський, Едуард Георгійович
  Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з використанням частот міжмодових биттів та кібернетичним захистом отриманої інформації, який містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод з багаточастотним розділенням каналів, модифікований блок дефлекторів, передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, багатофункціональний інформаційний блок, резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, детектори, фільтри, формувачі імпульсів, тригери ("1"|"0"), схеми "і", лінії затримки, лічильники, цифро-аналогові перетворювачі, фільтри нижніх частот, підсилювачі (фільтри) сигналу похибки, виконавчі механізми та а - введення опорного сигналу з частотою Δνм від передавального лазера, б - введення сигналу від каналу вимірювання кутових швидкостей літального апарата, електронну спеціалізовану обчислювальну машину (СЕОМ). Додатково введено радіолокаційний модуль, який склскладений з антени, приймально-передавальної апаратури і апаратури захисту від завад.
 • Документ
  Канал вимірювання радіальної швидкості літальних апаратів з можливістю їх пошуку, формування і обробки зображення та кібернетичним захистом отриманої інформації
  (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2022) Коломійцев, Олексій Володимирович; Заковоротний, Олександр Юрійович; Кучук, Георгій Анатолійович; Жилін, Володимир Анатолійович; Єльчанінов, Дмитро Борисович; Івашко, Андрій Васильович; Куцак, Віктор Анатолійович; Носик, Андрій Михайлович; Петрукович, Дмитро Євгенович; Порошин, Сергій Михайлович; Пугачов, Роман Володимирович; Соболь, Максим Олегович; Фастовський, Едуард Георгійович
  Канал вимірювання радіальної швидкості літальних апаратів з можливістю їх пошуку, формування і обробки зображення та кібернетичним захистом отриманої інформації містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою (Лн), селектор подовжніх мод з багаточастотним розділенням каналів (СПМ БРК), модифікований блок дефлекторів, передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, модифікований інформаційний блок, резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, змішувачі, фільтри, фазову автопідстройку частоти на частоті міжмодових биттів, керуючий генератор, опорний генератор з частотою підставки Δνп, формувач імпульсів, схему ʺіʺ, формувач мірних імпульсів, лічильник, дешифратор, електронну обчислювальну машину (ЕОМ) та 6Δνм - введення опорної частоти (6Δνм оп) від передавального лазера (Лн+СПМ БРК). Як електронну обчислювальну машину (ЕОМ) введено спеціалізовану ЕОМ та додатково введено радіолокаційний модуль, який складений з антени, приймально-передавальної апаратури і апаратури захисту від завад.
 • Документ
  Канал вимірювання кутових швидкостей літальних апаратів з можливістю їх пошуку, формування і обробки зображення та кібернетичним захистом отриманої інформації
  (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2022) Коломійцев, Олексій Володимирович; Заковоротний, Олександр Юрійович; Кучук, Георгій Анатолійович; Єльчанінов, Дмитро Борисович; Івашко, Андрій Васильович; Лебедєв, Валентин Олегович; Носик, Андрій Михайлович; Петрукович, Дмитро Євгенович; Пугачов, Роман Володимирович; Соболь, Максим Олегович; Усик, Вікторія Валеріївна; Фастовський, Едуард Георгійович
  Канал вимірювання кутових швидкостей літальних апаратів з можливістю їх пошуку, формування і обробки зображення та кібернетичним захистом отриманої інформації містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод з багаточастотним розділенням каналів, модифікований блок дефлекторів, передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, модифікований інформаційний блок, резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, формувачі імпульсів, тригери, реверсивні лічильники, схеми "і", схеми порівняння, електронну обчислювальну машину (ЕОМ) та Δνм оп - введення опорних сигналів з частотами міжмодових биттів (Δνм оп, 2Δνм оп, 3Δνм оп та 6Δνм оп) від передавального лазера. Як електронну обчислювальну машину (ЕОМ) введено спеціалізовану ЕОМ та додатково введено радіолокаційний модуль, який складений з антени, приймально-передавальної апаратури і апаратури захисту від завад.
 • Документ
  Use of analytical model for synthesis of algorithms for control of transport conveyor parameters
  (Khmelnytskyi national university, 2022) Pihnastyi, O. M.; Sobol, Maksym
  This study presents a methodology for synthesizing optimal control algorithms for the flow parameters of a conveyor-type transport system with a variable transport delay. A multi-section transport conveyor is a complex dynamic system with a variable transport delay. The transport conveyor is an important element of the production system, used to synchronize technological operations and move material. The Analytical PiKh-model of the conveyor section was used as a model for designing a control system for flow parameters. The characteristic dimensionless parameters of the conveyor section are introduced and the similarity criteria for the conveyor sections are determined. The model of a conveyor section in a dimensionless form is used to develop a methodology for synthesizing algorithms for optimal control of the flow parameters of a transport conveyor section. The dependencies between the value of the input and output material flow of the section are determined, taking into account the initial distribution of the material along the conveyor section, variable transport delay, restrictions on the specific density of the material, and restrictions on the speed of the belt. The dependencies between the value of the input and output material flow for the case of a constant transport delay are analyzed. A technique for synthesizing algorithms for optimal belt speed control based on the PiKh-model of a conveyor section is presented. As a simplification, a two-stage belt speed control is considered. Particular attention is paid to the methodology for synthesizing optimal control algorithms based on the energy management methodology (TOU-Tariffs). The criteria of control quality are introduced and problems of optimal control of flow parameters of the transport system are formulated. Taking into account differential connections and restrictions on phase variables and admissible controls, which are typical for the conveyor section, the Pontryagin function and the adjoint system of equations are written. As examples demonstrating the design of optimal control, algorithms for optimal control of the flow parameters of the transport system are synthesized and analysis of optimal controls is performed.
 • Документ
  Структурное представление знаний в системах принятия решений
  (Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України, 2003) Паржин, Юрий Владимирович
  Целью данной статьи является формулировка альтернативного способа представления структуры объектов знаний совокупностью параметрических субъектов представления, получаемых системой представления в результате восприятия (детектирования) данных объектов.