Кафедра "Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів"

Постійне посилання зібрання

Увага! Від 1 травня 2023 року колекція не поповнюється!

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/sopromat

На основі кафедр "Механіки суцільного середовища і опору матеріалів" (первісна назва – кафедра "Опір матеріалів") та "Теоретичної механіки" створено нову кафедру "Теоретичної механіки та опору матеріалів" відповідно до наказу № 552 ОД від 26 листопада 2021 року.

Кафедра "Опір матеріалів" пройшла еволюцію досліджень від експериментальної та будівельної до обчислювальної та комп’ютерної механіки.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 300
 • Документ
  Статичний аналіз багатоопорних ступінчатих шпіндельних валів на нелінійно пружніх опорах
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Хавін, Валерій Львович; Киркач, Олексій Борисович; Киркач, Борис Миколайович
  Точність та якість обробки деталей на металообробних верстатах визначається взаємним положенням ріжучого інструменту та заготовки в процесі обробки і в першу чергу залежить від величини їх пружних деформацій. Суттєвим фактором, який впливає на якість обробленої поверхні деталі, є також нелінійна податливість підшипників шпиндельного вала верстата. Тому, разом з вдосконаленням відповідних експериментальних методів, актуальною є задача розробки теоретичних деформаційних моделей для розрахунків статики шпиндельних валів метало ріжучих верстатів і визначення пружних деформацій інструмента та заготовки. В даній роботі запропонована математична модель і побудована на її основі методика для статичного аналізу багатоопорних ступінчатих шпиндельних валів на нелінійно пружних опорах. На основі диференційного рівняння зігнутої осі балки Тимошенко і метода початкових параметрів отримана кінцева система рівнянь, яка враховує крім нелінійної залежності жорсткості підшипників від діючих на них зусиль, ступінчату геометрію частин шпиндельного вала. Запропоновано метод вирішення задачі і програмне забезпечення для статичного аналізу ступінчатих багатоопорних шпиндельних валів на нелінійно пружних опорах в середовищі MATLAB. Зроблені тестові розрахунки, які показали гарний збіг результатів з існуючими аналітичними рішеннями і рішеннями МСЕ. Розроблена методика була використана для розрахунку реального шпиндельного вала фрезерного верстата.
 • Документ
  Оптимізація рами ґрунтообробного агрегату Ліра-9М в двох конфігураціях для основних експлуатаційних режимів
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Сімсон, Едуард Альфредович; Панов, О. В.
 • Документ
  Експериментальне дослідження механічних характеристик пластика PLA для 3D друку
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Тишковець, Олена Вячеславівна; Потопальська, Ксенія Євгенівна; Бельорін-Еррера, Олександра Михайлівна; Приходько, Н. П.
 • Документ
  Цифрові двійники – передові технології підвищення обороноздатності: огляд
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Назаренко, Сергій Олександрович; Ткачук, Микола Анатолійович; Марусенко, Світлана Іванівна; Бісик, Сергій Петрович
 • Документ
  Цифрове проєктування та моделювання – важливі технології Індустрії 4.0
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Марусенко, Світлана Іванівна; Ткачук, Микола Анатолійович; Назаренко, Сергій Олександрович
 • Документ
  Огляд деяких проблем оптимізації інноваційних складних конструкцій
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Назаренко, Сергій Олександрович; Ткачук, Микола Анатолійович; Марусенко, Світлана Іванівна
 • Документ
  Підвищення захищеності об'єктів бронетанкової техніки на основі розробки нелінійних моделей та дослідження міцності, деформування та руйнування захисних конструкцій
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Грабовський, Андрій Володимирович; Ткачук, Микола Миколайович; Клочков, Ілля Євгенович; Волошина, Ірина Олександрівна; Ткачук, Микола Анатолійович; Куценко, Сергій Володимирович; Веретельник, Олег Вікторович; Назаренко, Сергій Олександрович
 • Документ
  Розгляд деяких проблем при оптимальному проектуванні інноваційних транспортних машин
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Назаренко, Сергій Олександрович; Ткачук, Микола Анатолійович; Марусенко, Світлана Іванівна
 • Документ
  Еволюція у 20 столітті деяких основних напрямків досліджень вчених ХПІ та їх учнів у галузі озброєння і військової техніки
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Назаренко, Сергій Олександрович; Ткачук, Микола Анатолійович; Марусенко, Світлана Іванівна
 • Документ
  Розрахунок оболонок обертання на міцність при складному навантаженні
  (2021) Погорілов, Сергій Юрійович; Хавін, Валерій Львович; Шергін, Сергій Юрійович; Кравцова, Наталія Вікторівна
  Посібник містить розрахунки оболонок обертання на міцність по безмоментной теорії при складному навантаженні. Розглянуто аналіз напружено-деформованого стану в точці при складному напруженому стані і проведена оцінка міцності для небезпечної точки циліндричної оболонки, що дозволяє вирішувати різні практичні завдання. Призначено для студентів спеціальностей "Прикладна механіка" і "Галузеве машинобудування".
 • Документ
  Оценка допустимых амплитуд внешнего воздействия на бесплатформенные инерционные навигационные системы
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Погорелов, Сергей Юрьевич; Хавин, Валерий Львович
  В современной авиационно-космической технике широко используются бесплатформенные инерциальные навигационные системы (БИНС), использующие волоконно-оптические (ВОГ) или кольцевые лазерные (КЛГ) гироскопы. Во время эксплуатации таких систем происходит поворот осей чувствительности относительно базовой системы координат. Образующиеся углы между осями базовой системы координат и осями чувствительности навигационной системы (неортогональности) являются одним из факторов, приводящих к увеличению погрешностей измерений прибора, что сказывается на точности измерений. В процессе эксплуатации на систему воздействуют вибрации различной природы, воздействие которых способно способствовать появлению неортогональностей. Целью настоящей работы является определение максимально допустимых амплитуд вибраций, воздействующих на корпус БИНС по допускаемым величинам отклонения осей чувствительности ВОГ для двух вариантов компоновки БИНС. Рассмотрен подход к определению допустимых амплитуд внешнего гармонического воздействия на блок бесплатформенной инерциальной навигационной системы на основе волоконно-оптических либо кольцевых лазерных гироскопов. Разработана расчетная схема, математическая и конечноэлементная модели для расчета собственных частот и вынужденных колебаний блока бесплатформенной инерциальной навигационной системы. В различных частотных диапазонах численными расчетами определены граничные значения амплитуд внешнего гармоничного воздействия на основание конкретных конфигураций сборки БИНС. Установлено, что опасные состояния имеют место в районе 1-й собственной частоты системы, а также и вблизи более высоких частот. Сопоставление результатов по вариантам конструкции 1 и 2 позволяет сделать вывод, что для ослабления влияния вибраций на точность работы блока БИНС целесообразно, чтобы низшие собственные частоты колебаний для сборки БИНС были максимально высокими (более 1000 Гц).
 • Документ
  Оптимізація двохопорного шпиндельного вала на нелінійно пружних опорах по характеристикам жорсткості
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Хавін, Валерій Львович; Хавіна, Інна Петрівна; Погорілов, Сергій Юрійович
 • Документ
  Розрахунки на жорсткість багато опорного шпіндельного вала на нелінейно-пружніх опорах
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Хавін, Валерій Львович; Киркач, Олексій Борисович; Киркач, Борис Миколайович
 • Документ
  Порівняльна оцінка рівня допустимих амплітуд зовнішнього впливу на безплатформені інерційні навігаційні системи
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Погорілов, Сергій Юрійович; Хавін, Валерій Львович
 • Документ
  Деякі основні розробки харківських політехників у області військових колісних та гусеничних машин
  (ТОВ "Планета – Принт", 2021) Назаренко, Сергій Олександрович; Ткачук, Микола Анатолійович; Марусенко, Світлана Іванівна
 • Документ
  Розробка способів зниження розмірності задач аналізу навантажених конструкцій транспортних машин
  (ТОВ "Планета – Принт", 2021) Назаренко, Сергій Олександрович; Ткачук, Микола Анатолійович; Марусенко, Олексій Миколайович
 • Документ
  Деякі основні проблеми оптимального багатодисциплінарного проектування машин
  (ТОВ "Планета – Принт", 2021) Назаренко, Сергій Олександрович; Ткачук, Микола Анатолійович; Марусенко, Світлана Іванівна
 • Документ
  Определение допустимых амплитуд вибрации основания бесплатформенной инерциальной навигационной системы
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Погорелов, Сергей Юрьевич; Хавин, Валерий Львович; Хавина, Инна Петровна
  В современной авиационно-космической технике широко используются бесплатформеные инерционные навигационные системы (БИНС) на основе волоконно-оптических гироскопов (ВОГ). Вибрации БИНС, нарушающих направления осей чувствительности гироскопов, требуют отдельного анализа для каждой конкретной компоновки систем БИНС, использующих ВОГ. При выполнения исследований по созданию бесплатформеной БИНС на основе гироскопов ОИУС501 возникла необходимость определения максимально допустимых амплитуд внешнего вибрационного воздействия для конкретной конфигурации сборки блока БИНС. Целью работы является определение максимально допустимых амплитуд вибраций, действующих на корпус БИНС, по допустимым величинами отклонения осей чувствительности ВОГ. Решение такой задачи требует использования современных численных методов, например, метода конечных элементов (МКЭ). Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: разработка расчетной схемы и конечно-элементной модели БИНС, моделирование влияния внешнего вибрационного воздействия на отклонения осей чувствительности, определение предельных допускаемых значений амплитуд внешнего вибрационного воздействия в рабочем диапазоне частот. Представлена расчетная схема, математическая и конечно-элементная модели для расчета собственных частот и вынужденных колебаний блока бесплатформенной инерционной навигационной системы. В различных частотных диапазонах расчетным путем определены предельные значения амплитуд внешнего гармонического воздействия на основание конкретной конфигурации сборки БИНС. Установлено, что величина предельных амплитуд внешнего воздействия на эксплуатационных частотах достаточно велика, а сравнительно низкий уровень допускаемых амплитуд вибраций имеет место в области более высоких частот.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання дипломних робіт другого рівня вищої освіти магістра
  (2019) Розова, Людмила Вікторівна; Тишковець, Олена В'ячеславівна
  Дипломна робота магістра з прикладної математики – це виконана студентом робота, яка відповідає вимогам, сформульованим в освітньо-професійній програмі з підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 113 "Прикладна математика", спеціалізацією "Комп'ютерне та математичне моделювання". Основною метою написання та захисту роботи магістра є демонстрація реальних практичних навичок та знань студентів, здатних розробляти і застосовувати математичні методи, алгоритми та програмного забезпечення для проектування та створення систем моделювання і управління складними системами, ставити та виконувати завдання відповідного рівня професійної діяльності, які орієнтовані на дослідження й розв’язання складних задач проектування та розроблення складних систем для задоволення потреб науки і виробництва. При виконанні магістерської роботи систематизуються й закріплюються знання зі спеціальності 113 "Прикладна математика". Студент-дипломник повинен вміти застосовувати їх на практиці при розв’язанні інженерних, економічних і організаційних задач, а також під час розробки технічної документації.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання дипломних робіт першого рівня вищої освіти бакалавра
  (2019) Розова, Людмила Вікторівна; Тишковець, Олена В'ячеславівна
  Дипломна робота бакалавра – це виконана студентом робота освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, яка відповідає вимогам, сформульованим в освітньо-професійній програмі спеціальності до першого рівня вищої освіти. Основною метою написання та захисту роботи бакалавра є демонстрація реальних практичних навичок та знань студентом, які він отримав протягом чотирьох років навчання, зокрема у сфері комп’ютерного моделювання теплових і механічних процесів, ступеня володіння студентом спеціальними та загально-інженерними знаннями; вміння формулювати та розв’язувати складні задачі механіки, газогідромеханіки, теплообміну з використанням сучасних програмних спеціалізованих комплексів, робити ґрунтовний аналіз отриманих результатів, публічно захищати результати розробок. Бакалаврську роботу студент має виконувати із залученням сучасних інформаційних технологій і вона повинна мати творчий характер. При виконанні бакалаврської роботи систематизуються й закріплюються знання зі спеціальності 131 "Прикладна механіка". Студент-дипломник повинен вміти застосовувати їх на практиці при розв’язанні інженерних, економічних і організаційних задач, а також під час розробки технічної документації. Роботу студент виконує на основі напрацьованого матеріалу за підсумками переддипломної практики, науково-дослідних робіт кафедри "Механіка суцільних середовищ та опору матеріалів" або робіт інших науково-дослідницьких шкіл. Надзвичайно важливим у процесі виконання роботи, особливо в частині постановки задачі, є наявність глибокого знання попередніх розробок у цьому напрямку. Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка", спеціалізації 131-11 "Комп'ютерне моделювання теплових та механічних процесів", наукових робітників, які є науковими керівниками дипломних робіт студентів.