Кафедра "Гуманітарні науки"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://http://web.kpi.kharkov.ua/kgn

Увага! Поповнення колекції кафедри "Гуманітарні науки" тимчасово, від травня 2023 року, призупинено.

Кафедра "Гуманітарні науки" існує від 1973 року.

Більшість фахівців кафедри викладали в різних країнах світу – в Австрії, Великобританії, Швеції, Іспанії, Італії, Сірії, Шрі-Ланці, Монголії, Алжирі, Афганістані, Гвінеї, Судані, на Кубі і Мадагаскарі.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 537
 • Документ
  Comparatives and Superlatives of Russian adjectives and adverbs
  (National technical university "Kharkov politechnical institute", 2020) Shelestina, Maryna
  The Supporting notes are intended for foreign students – beginners and intermediate students. The Supporting notes consist of 7 parts. Every part includes informative tables and tasks. The Supporting notes can be used during Russian lessons and for independent work of foreign students also.
 • Документ
  Russian grammar and exercises for beginners
  (National technical university "Kharkov politechnical institute", 2020) Shelestina, Maryna
  Supporting notes are intended for foreign students – beginners and intermediate students. Supporting notes consist of 7 parts. Every part includes informative tables and tasks. Supporting notes can be used during Russian lessons and for independent work of foreign students also.
 • Документ
  Обстоятельственные отношения
  (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2020) Шелестина, Марина Евгеньевна
  Конспекти занять призначені для іноземних студентів початкового та просунутого етапів навчання. Конспекти занять складаються з 4 розділів, кожен з яких містить інформативні таблиці і завдання. Конспекти занять можуть бути використані на уроках російської мови, а також для самостійної роботи іноземних студентів.
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо виконання завдань поточного та підсумкового модульного контролю з української мови як іноземної та української мови за професійним спрямуванням для іноземних студентів 2 курсу (мова навчання – англійська)
  (Національний фармацевтичний університет, 2021) Литвиненко, Ольга Олександрівна; Суханова, Тетяна Євгенівна
  Методичні рекомендації призначені для англомовних студентів спеціальності "Фармація" з метою перевірки набутих знань з української мови. Рекомендації містять завдання з правопису та граматики, зразки контрольних робіт з поясненням щодо виконання та відровіді для самоперевірки, питання для самоконтролю та рекомендовану літературу.
 • Документ
  Методические рекомендации для контроля усвоения содержательных модулей и итогового модульного контроля для иностранных соискателей высшего образования 2 курса, обучающихся на английском языке
  (Національний фармацевтичний університет, 2019) Суханова, Татьяна Евгеньевна
  Данное издание включает в себя методические рекомендации к дисциплине «Русский язык» для подготовки к модульным контрольным работам иностранных соискателей высшего образования, обучающихся на английском языке (2 курс). Задания составлены так, что в полной мере позволяют проверить уровень сформированности навыков и умений на языковом материале, который входит в модуль. Предназначено для иностранных соискателей высшего образования 2 курса, получающих образование на английском языке (специальность «Фармация»)
 • Документ
  Російська мова
  (Національний фармацевтичний університет, 2017) Суханова, Тетяна Євгенівна
  Данное издание включает в себя методические рекомендации к дисциплине «Русский язык» для подготовки к модульным контрольным работам иностранных соискателей высшего образования, обучающихся на английском языке (2 курс). Задания составлены так, что в полной мере позволяют проверить уровень сформированности навыков и умений на языковом материале, который входит в модуль. Предназначено для иностранных соискателей высшего образования 2 курса, получающих образование на английском языке (специальность «Фармация»).
 • Документ
  Російська мова
  (Національний фармацевтичний університет, 2017) Суханова, Тетяна Євгенівна
  Данное издание включает в себя методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы иностранными студентами 2 курса, обучающимися на английском языке, к дисциплине «Русский язык». Задания составлены так, что в полной мере позволяют проверить уровень сформированности навыков и умений на языковом материале, который входит в модуль. Предназначено для иностранных соискателей высшего образования 2 курса, получающих образование на английском языке (специальность «Фармация»).
 • Документ
  Російська мова
  (Національний фармацевтичний університет, 2017) Суханова, Тетяна Євгенівна
  Данное издание включает в себя методические рекомендации к практическим занятиям соискателей высшего образования (английский язык обучения) 2 курс, (дисциплина «Русский язык»). Рекомендации составлены для проведения занятий на языковом материале, который входит в модули. Предназначено для иностранных студентов, обучающихся на 2 курсе и получающих образование на английском языке (специальность «Фармация»).
 • Документ
  Російська мова
  (Національний фармацевтичний університет, 2017) Суханова, Тетяна Євгенівна
  Данное издание включает в себя методические рекомендации к практическим занятиям для преподавателей (2 курс), обучающих иностранных студентов на английском языке (дисциплина «Русский язык»). Рекомендации составлены для проведения занятий на языковом материале, который входит в модули. Предназначено для преподавателей, обучающих иностранных студентов 2 курса, получающих образование на английском языке (специальность «Фармация»).
 • Документ
  Українська мова за професійним спрямуванням
  (Національний фармацевтичний університет, 2021) Суханова, Тетяна Євгенівна; Литвиненко, Ольга Олександрівна
 • Документ
  Русский язык как иностранный
  (Національний фармацевтичний університет, 2011) Суханова, Татьяна Евгеньевна
  Учебное пособие предназначено для формирования коммуникативной компетенции иностранных студентов. Оно включает 21 урок, материал которых охватывает предложно-падежную систему русского языка, дает представление о роде и числе существительных, согласовании прилагательных, личных и притяжательных местоимениях, временах глагола, наречиях. Рекомендовано для иностранных студентов І курса, обучающихся на английском языке.
 • Документ
  Практический курс по русскому языку: естественнонаучный профиль
  (Національний фармацевтичний університет, 2011) Филянина, Неля Николаевна; Гаврюшенко, Татьяна Валентиновна; Суханова, Татьяна Евгеньевна; Цыганенко, Вера Владимировна; Крысенко, Татьяна Васильевна; Субота, Лариса Андреевна; Аргунова, Галина Васильевна
  Данное издание представляет собой учебное практическое пособие по русскому языку для студентов естественнонаучного профиля. Пособие состоит из двух частей, в каждую из которых входит грамматический материал, направленный на формирование у студентов лексикограмматических навыков, необходимых для свободного высказывания в учебно-профессиональной сфере. В пособие также входят тренировочные упражнения и тексты, направленные на совершенствование письменной и устной речи. Пособие предназначено для работы в аудитории, а также для самостоятельной работы. Настоящее пособие может быть рекомендовано иностранным студентам продвинутого этапа обучения русскому языку вузов медико-фармацевтического профиля.
 • Документ
  Русский язык как иностранный
  (Національний фармацевтичний університет, 2019) Долгая, Елена Александровна; Субота, Лариса Андреевна; Суханова, Татьяна Евгеньевна; Филянина, Неля Николаевна
  Учебное пособие предназначено для формирования коммуникативной компетенции иностранных студентов. Оно включает 10 уроков, материал которых охватывает основные разговорные темы, тексты для перевода с английского на русский язык и тексты для чтения с тестовыми заданиями к ним. Рекомендовано для иностранных студентов 4 курса, обучающихся на английском языке (специальность «Фармация»).
 • Документ
  Русский язык как иностранный
  (Національний фармацевтичний університет, 2019) Суханова, Татьяна Евгеньевна
  Учебное пособие предназначено для формирования коммуникативной компетенции иностранных студентов. Оно включает 20 уроков, материал которых охватываут предложно-падежную систему русского языка, виды глаголов, глаголы движения, сравнительную и превосходную степень прилагательных, причастия, деепричастия и т.д. Рекомендовано для иностранных студентов ІІ курса, обучающихся на английском языке.
 • Документ
  Семантическая аномалия и мифопоэтическая семантика в лирических текстах А. А. Тарковского
  (Видавничий дім "Гельветика", 2021) Суханова, Татьяна Евгеньевна; Крысенко, Татьяна Васильевна
  Статья посвящена исследованию лирических текстов А. Тарковского в аспекте реализуемой в них мифопоэтической семантики. В статье установлена связь мифопоэтической семантики как проекции в поэтическом тексте символов, образов, мотивов традиционной мифологии и мифологической модели мира с важнейшими семантическими характеристиками поэтической речи. Показано, что, с одной стороны, мифопоэтическая семантика может быть источником аномалий, а с другой стороны, что аномалии, представленные в поэтических текстах, приводят к актуализации мифопоэтической семантики.
 • Документ
  Особливості навчання іноземних студентів українського мовленнєвого етикету
  (Видавничий дім "Гельветика", 2021) Суханова, Тетяна Євгенівна; Крисенко, Тетяна Василівна
 • Документ
  Культура та мова як складники міжкультурної комунікації
  (Харківський національний університет будівництва та архітектури, 2017) Суханова, Тетяна Євгенівна; Крисенко, Тетяна Василівна
 • Документ
  Використання презентацій під час вивчаючого читання
  (ТДМУ "Укрмедкнига", 2017) Суханова, Тетяна Євгенівна; Крисенко, Тетяна Василівна
 • Документ
  Удосконалення комунікативних навичок іноземних студентів-фармацевтів
  (Національний авіаційний університет, 2020) Суханова, Тетяна Євгенівна; Крисенко, Тетяна Василівна
 • Документ
  Доцільність урахування мовленнєвих норм під час навчання комунікації іноземних студентів
  (Національний фармацевтичний університет, 2021) Суханова, Тетяна Євгенівна; Крисенко, Тетяна Василівна