Безпека людини у сучасних умовах. 2022

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 25
 • Документ
  Аналіз освітленість виробничого приміщення
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Акімова, Е. С.; Янчик, Олександр Григорович
  Рекомендації щодо освітлення робочої зони, при використанні найбільш ефективних та сучасних методів.
 • Документ
  Зелені методики для багатокомпонентних реакціях UGI
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Верещак, Віта Олександрівна; Панчева, Ганна Михайлівна
  Обґрунтовано можливість заміни умов проведення синтезу на безпечніші та зеленіші шляхом заміни розчинника або відмови від нього, а також застосування методів інтенсифікації процесу таких як ультразвук та мікрохвильове опромінення.
 • Документ
  Професійні ризики при впливі наночастинок
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Васьковець, Людмила Антонівна
  Розглянуто матеріали досліджень щодо впливу наночастинок на працівників у процесах виробництва та використання таких часток. Узагальнено досвід нормування та оцінювання небезпеки здоров'ю людини від високодисперсних речовин. Приділено увагу проблемам безпеки на робочих місцях працівників, які контактують з наноречовинами. Наголошено на необхідності впровадження методів контролю за вмістом наночастинок у повітрі робочої зони, на оцінювання професійного ризику, на розробці спеціальних засобів та заходів захисту при контакті з наноматеріалами.
 • Документ
  Застосування інформаційних електромагнітних випромінювань для ліквідації негативних наслідків захворювання COVID 19
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Вамболь, Сергій Олександрович; Черепньов, І. А.
  Обґрунтовано доцільність та необхідність використання інформаційних електромагнітних випромінювань для терапії та реабілітації осіб перехворілих на КОВІД 19.
 • Документ
  Оцінка професійного ризику у зварюванні
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Артюхов, Денис Валерійович; Османова, Ольга Вікторівна
  Обґрунтовано доцільність та необхідність використання ризик-орієнтованого підходу для виявлення комплексу небезпечних і шкідливих факторів у зварювальному виробництві.
 • Документ
  Main occupational risks when researching the efficiency of energy recovery of electric vehicles in urban operating conditions according to the legislation of China
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Sizhuo, Du; Ilinska, О. І.
  The main professional risks during the process of researching the operating parameters of electric vehicles are given, and the main legal acts of China related to the mentioned risks are given.
 • Документ
  Поліпшення стану пожежної безпеки на термічній ділянці АТ "Українські енергетичні машини"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Бесараб, Віра Володимирівна; Ящеріцин, Євген Володимирович
  Запропоновано заходи щодо поліпшення стану пожежної безпеки на термічній ділянці АТ "Українські енергетичні машини".
 • Документ
  Шляхи зниження професійних ризиків на виробництві
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Райко, Валентина Федорівна; Османова, Ольга Вікторівна
  Обґрунтовано доцільність та необхідність використання ризик-орієнтованого підходу для попередження виробничого травматизму.
 • Документ
  Профілактика професійних захворювань газозварників
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Пшонка, А. В.; Васьковець, Людмила Антонівна
  Розглянуто професійні захворювання газозварників. Проаналізовано шкідливі та небезпечні фактори, які можуть негативно вливати на їх здоров’я і працездатність при проведенні зварювальних робіт різних типів. Наведено профілактичні заходи щодо зниження ризику захворювань.
 • Документ
  Заходи безпеки при впровадженні Технічного регламенту посудин, що працюють під тиском
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Пшонка, А. В.; Райко, Валентина Федорівна
  Розглянуто технічний регламент простих посудин високого тиску, затверджений постановою Кабінетом Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025, який визначає вимоги щодо проектування, виготовлення та проведення оцінки відповідності обладнання, що працює під тиском, та агрегатів з максимальним допустимим тиском понад 0,5 бара.
 • Документ
  Повторне використання фосфатних продуктів очистки стічних вод
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Пруцев, О. С.; Панчева, Ганна Михайлівна
  Обґрунтовано доцільність повторного використання фосфатних продуктів очищення стічних вод у харчовій промисловості.
 • Документ
  Особливості виготовлення та безпека праці при виробництві фарб
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Мезенцев, Сергій Миколайович; Мезенцева, Ірина Олександрівна
  В даній статті розглянуті переваги та недоліки фарбувальних аерозолей, як одного із видів лакофарбових матеріалів. Розглянуте робоче місце наповнювача балонів фарбою. Вказані заходи щодо створення безпечних умов праці.
 • Документ
  Професійна захворюваність працівників машинобудування Харківського регіону в 2012-2020 роках
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Максименко, Олена Аркадіївна; Музикіна, О. А.
  У статті наведено підсумки аналізу професійних захворювань працівників машинобудівної галузі Харківського регіону в 2012–2020 роках.
 • Документ
  Вплив дистанційної он-лайн роботи на самопочуття викладачів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Ільїнська, Ольга Ігорівна; Мезенцева, Ірина Олександрівна
  За допомогою опитування визначено суб’єктивну думку викладачів на вплив дистанційної он-лайн роботи на здоров’я. Показані переваги та недоліки дистанційної освіти.
 • Документ
  Культура безпеки життєдіяльності людини в сучасних умовах
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Решетняк, К. Д.; Мовмига, Наталія Євгенівна
  Визначено головні фактори що впливають на культуру безпеки життєдіяльності в сучасних умовах,проаналізовано зв'язок культури з діями та розвитком суспільства в цілому, визначено тактику дій суспільства для подолання нелегкої задачі.
 • Документ
  Проблема раннього старіння серед української молоді
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Толстоусова, Оксана Валеріївна
  Розглянуто актуальність проблеми раннього старіння людей в молодому віці в Україні. Проведено тестування 52 студентів віком 21-27 років на відповідність біологічному (істинному) віку. В ході дослідження виявлено проблеми раннього старіння серед молоді при виконанні вправ на витривалість, на рухливість, на балансування та натисканням. Розбіжність між паспортним та біологічним (істинним) віком студентів склала 4-8 років.
 • Документ
  Небезпека застосування хімічної зброї. Першочергові дії в зоні хімічного ураження
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Рубель, М. В.; Ященко, Лариса Олександрівна
  Надано відомості про небезпеку застосування хімічної зброї. Наведено характеристика отруйних речовин та загальні принципи дії в разі хімічного отруєння.
 • Документ
  Як змінювався склад комісії з розслідування нещасних випадків на виробництві
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Кузьменко, Олена Олексіївна; Горбенко, Вероніка Володимирівна
  Приведені склади комісії з розслідування нещасних випадків на виробництві згідно Порядків розслідування 1993, 2001, 2004, 2011 та 2019 років [1-5]. Показано, що з роками зростала роль представників Фонду соціального страхування і були виведені зі складу комісії безпосередні керівники потерпілого.
 • Документ
  Аналіз ушкоджень навчальної інфраструктури НТУ "ХПІ" внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в період з 24 лютого по 1 листопада 2022 р в контексті безпечної життєдіяльності
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Ящеріцин, Євген Володимирович
  Проведено порівняльний аналіз ушкоджень навчальної інфраструктури НТУ "ХПІ" людських втрат України під час повномасштабного вторгнення Росії в період з 24 лютого по 1 листопада 2022 р.
 • Документ
  Аналіз окремих причин та наслідків травматизму на виробництві
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Рожко, О. С.; Янчик, Олександр Григорович
  Пропозиції щодо організації профілактики травматизму на виробництві.