Сучасні технології переробки пальних копалин. 2024

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 60
 • Документ
  Експрес метод розрахунку механічної міцності коксу за показниками M₂₅, M₄₀ та M₁₀
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Ситник, Олексій Володимирович
  Виведено рівняння розрахунку механічної міцності коксу за показниками M₂₅, M₄₀ та M₁₀.
 • Документ
  Дослідження антикорозійного покриття на основі бітумно-полімерної композиції
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Мардупенко, Олексій Олександрович; Сінкевич, Ірина Валеріївна; Страмилов, Данііл Миколайович
  Проведено дослідження захисних властивостей нафтопродуктів, отриманих із застосуванням вторинної сировини, зокрема полімеровмісного бітуму, які призначені для використання як аналогів нафтопродуктів, отриманих із класичної нафтової сировини.
 • Документ
  Використання процесу термічної деструкції нафтовмісних відходів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Знак, Юрій Зеновійович; Червінський, Тарас Ігорович; Копач, Андрій Миколайович; Гринишин, Олег Богданович
  У роботі описано результати вивчення процесу термічної деструкції двох типів нафтовмісних відходів – нафтошламів, утворених на нафтових промислах та відпрацьованої мінеральної моторної оливи. Вивчено склад та властивості рідкого продукту, утвореного внаслідок термічного розкладу цих відходів. Встановлено принципову можливість використання методу термічної деструкції для переробки нафтовмісних відходів з метою одержання компонентів моторних палив.
 • Документ
  Дослідження оптимального хімічного складу агломерату відходів поліаміду-6 з підвищеним комплексом міцносних властивостей
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Пурис, Володимир Володимирович; Лебедєв, Володимир Володимирович; Мірошниченко, Денис Вікторович; Карев, Артем Ігорович; Шестопалов, Олексій Валерійович; Волощук, Валентина Василівна
  Сучасна ситуація у сфері переробки полімерних відходів вимагає пошуку ефективного рішення поводження з полімерними відходами. Розробка ефективних технологій вторинної переробки (переробки) поліамідів, що сприяє збереженню природних ресурсів. Мета дослідження – дослідження оптимального хімічного складу агломерату відходів поліаміду-6 з підвищеним комплексом міцносних властивостей. Об’єктом дослідження є модифікований агломерат поліамідних відходів на основі поліаміду-6, мастербатч MW-PA CB10 та гумінові речовини, предметом дослідження – процеси оптимізації хімічного складу агломерату модифікованих поліамідних відходів. В результаті проведених досліджень встановлено оптимізований склад модифікованого поліамідного агломерату відходів з 2 % мас. вмісту мастербатчу MW-PA CB10 та 0,5 % мас. гумінових речовин з максимальним рівнем міцностних властивостей.
 • Документ
  Полімер-керамо-гумінові нанокомпозити для захисту від тепловізаційної детекції
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Рябченко, Максим Олександрович; Лебедєв, Володимир Володимирович; Мірошниченко, Денис Вікторович; Кривобок, Руслан Вікторович; Федоренко, Олена Юріївна; Волощук, Валентина Василівна
  Метою дослідження є вивчення полімер-керамо-гумінових нанокомпозитів для захисту від тепловізаційної детекції. Було проведено огляд літератури щодо сучасних матеріалів і композитів, які ефективні проти систем тепловізаційної детекції. Визначено тепловізаційні спектральні властивості полімер-керамо-гумінових нанокомпозитів на основі епоксидної смоли, модифікованої за допомогою кераміко-неорганічних графітоферомагнітних наповнювачів, таких як карбід кремнію, оксид хрому, графіт та гумінові речовини. Науковою новизною дослідження встановлено, що використання гумінових речовин бурого вугілля є оптимальним для одержання ефективних нанокомпозитів для тепловізаційного маскування. Ступінь термічного екранування для системи епоксидної смоли з 20% мас. гумінових речовин становить майже 85%, а максимальне зниження температури для цих систем від 26,6 до 13,5 ºС. Показано, що нанокомпозити, модифіковані гуміновими речовинами, були найбільш ефективними у зниженні інтенсивності смуг спектру тепловізору завдяки аналізу результатів порівняльних експериментів. Практичне значення дослідження всіх випробуваних нанокомпозитів полягає в здатності захищати тіло людини від виявлення тепловізійними системами та можуть бути рекомендовані для створення маскувальних екранів, листів, текстилю та конструкцій.
 • Документ
  Дослідження термолізу відходів пластику в лабораторному автоклаві з отриманням графітових структур
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Донський, Дмитро; Саркар, Тамаліка; Лахде, Анна; Мурашко, Кирилл; Банніков, Леонід; Бічев, Максим; Козін, Олександр
  Розроблено методику проведення термолізу відходів пластику в лабораторних умовах під тиском, яка включає в себе методику підготовки зразків, та проведення процесу термолізу пластику з отриманням зразків твердого, рідкого та газоподібних продуктів реакції. На прикладі зразка полістіролу проаналізована можливість впливу різних факторів на вихід та склад та будову кінцевих продуктів реакції.
 • Документ
  Компаундування кам'яновугільної смоли з продуктами піролізу промислових відходів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Кедун, Тетяна Миколаївна; Багрова, Валентина Валеріївна
  Показано, що напівпродукти, отримані в процесі коксохімічного виробництва, представляють собою перспективне джерело пічного палива. Для розширення джерел енергії доцільно використовувати суміші з продуктами піролізу вторинних ресурсів, таких як біомаса і відходи.
 • Документ
  Проведення випробувань для визначення категорії аерозольного розпилювача
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Набока, Сергій Андрійович
  Штучні аерозолі знаходять широке застосування в багатьох областях людської діяльності: у хімічній, харчовій, парфумерно-косметичній, будівельній промисловості, медицині, сільському господарстві і т. д., що обумовлене їх високою ефективністю. Відомо, що збільшення поверхні речовини супроводжується збільшенням його активності.
 • Документ
  Перевірка готової продукції у металевих балончиках наповнених зрідженим вуглеводневим газом
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Марченко, Віктор Васильйович
  Методика визначає випробування, які застосовують при вихідному контролі готової продукції на підприємстві та спрямовані на пошук відмов при багаторазовому використання балону.
 • Документ
  Проведення випробувань для визначення категорії аерозольного розпилювача
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Кузін, Дмитро Константинович
  Штучні аерозолі знаходять широке застосування в багатьох областях людської діяльності: у хімічній, харчовій, парфумерно-косметичній, будівельній промисловості, медицині, сільському господарстві і т. д., що обумовлене їх високою ефективністю.
 • Документ
  Кінцева перевірка наповнених аерозольних розпилювачів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Квасов, Олександр Вікторович
  Заповнені аерозольні розпилювачі транспортуються через камеру з газовим датчиком, якщо газоаналізатор виявляє присутність газу в камері відбувається спрацьовування датчика и лінія зупиняється, а бракований екземпляр за результатами зовнішнього огляду видаляється з конвеєра оператором.
 • Документ
  Development of a methodological approach in order to solve the issue of forecasting complex indicators of renewable energy sources in the structure of the energy system of Ukraine with the use of the latest forecasting methods
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Zaichenko, Z. V.; Trachuk, A. R.
  The authors evaluate the technological maturity of renewable energy technologies and their efficiency compared to traditional energy sources. Thanks to a broad analysis, the article makes an important contribution to the understanding of the prospects and factors for the successful implementation of renewable national energy in the conditions of modern energy challenges.
 • Документ
  Проведення випробувань для визначення категорії аерозольного розпилювача
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Жаров, Сергій Леонідович
  Штучні аерозолі знаходять широке застосування в багатьох областях людської діяльності: у хімічній, харчовій, парфумерно-косметичній, буді- вельнійпромисловості, медицині, сільському господарстві і т. д., що обумовлене їх високою ефективністю.
 • Документ
  Необхідність виготовлення та доцільність використання композиційного твердого палива
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Поліщук, Микита Юрійович; Григоров, Андрій Борисович
  Розглянемо необхідність виготовлення композиційного твердого палива з відходів промисловості та сільського господарства. Для розширеннярізновиду палив що використовуються в господарських, комунальних та промислових потребах. Які можна використовувати як заміну традиційних енергоносіїв.
 • Документ
  Залежність ступеня набрякання еластомерів від температури
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Шевченко, Олена Борисівна; Попитайленко, Дарина Володимирівна
  Метилові естери жирних кислот перспективне альтернативне та екологічне паливо. Однак одним з його основних недоліків є несумісність з конструкційними матеріалами паливної системи. Досліджено стійкість різних еластомерів до агресивного впливу сумішевого палива з МЕЖК.
 • Документ
  Alternative types of fuel. Syn gas
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Prykhodko, Alevtyna
  In this paper, the basic information related to the types of biofuels is represented, and the processes of production of syngas is described by explaining the importance of the implementation of technology to produce syngas and use it for fuel and chemical production.
 • Документ
  Геотермальний потенціал переведених нафтогазових свердловин Дніпровсько-Донецького басейну: можливості та виклики в контексті нанотехнологій
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Михайленко, Аліна Анатоліївна; Фик, Михайло Ілліч
  Аналіз наукових досліджень, дослідження проводились в рамках наукової школи хімічних технологій ім. Осипова в НТУ “ХПІ”, залучені математичні та геологічні методи 143 для оцінки потенціалу геотермальних резервів потужності, залучено дані та результати проектів розробки газоконденсатних родовищ, експериментів з використанням нанотехнологій у нафто-водяних емульсіях.
 • Документ
  Скраплений вуглеводневий газ, як альтернатива автомобільним бензинам в умовах України
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Глушко, Владислав Віталійович; Карножицький, Павло Володимирович
  Описаний скраплений вуглеводневий газ. Повністю розглянуто нафтовий автомобільний ринок газу України. Описано державні стандарти газу. Ключові слова: скраплений вуглеводневий газ, тихнічні умови, державні стандарти, зрідження.
 • Документ
  Нові палива для авіаційних двигунів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Бойченко, Сергій Валерійович
  Сучасна авіація є одним з основних споживачів невідновлюваної нафтової сировини у вигляді авіаційних бензинів і палив для повітряно-реактивних двигунів (ПРД). У зв’язку зі стрімким розвитком авіаційної галузі актуальним є підвищення енергоефективності палива та зменшення викидів від повітряних суден (ПС). Окрім того, зменшення світових запасів сирої нафти та продуктів її переробки, погіршення стану навколишнього середовища та необхідність забезпечення безпеки авіаперевезень визначають потребу в розробленні та використанні альтернативних моторних палив і авіаційних, зокрема.
 • Документ
  Потенціал отримання моторного палива переробленням пластикових відходів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Бойченко, Сергій Валерійович
  Досліджено енергетичний потенціал отримання палива від відходів пластику та зношених шин в Україні. За результатами попередніх підрахунків наявні обсяги відходів пластикових матеріалів в Україні 1,3 млн тонн щорічно. Щороку також виходить з використання 150 тис. тонн покришок. З них в кращому випадку 8% скеровуються на переробку. Тобто в Україні наявна реальна можливість використовувати їх як сировину для виробництва композиційних моторних палив. Сумарно це може потенційно додатково забезпечити економіку країни близько 1 млн тонн композиційних моторних палив.