Лідер. Еліта. Суспільство

Постійне посилання на фонд

Офіційний сайт http://les.khpi.edu.ua/

Науково-практичний журнал є рецензованим багатопрофільним часописом, присвяченим проблемам лідерства та еліти в системі гуманітарно-антропологічного знання. Засновники видання: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Інститут інформаційних технологій та засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова.

Рік заснування: 2017. Періодичність: 4 раз на рік. ISSN: 2616-3241

Переглянути

Зібрання у цьому фонді

Зараз показуємо 1 - 2 з 2