Різання та інструменти в технологічних системах

Постійне посилання на фонд

Офіційний сайт http://rits.khpi.edu.ua/

У збірнику публікуються наукові статті, у яких висвітлюються актуальні питання в області механічної обробки сучасних матеріалів із застосуванням високопродуктивних технологій, нових методів та вимірювальних приладів для контролю якості оброблених поверхонь і високоефективних різальних інструментів. Висвітлюються аспекти оптимізації й математичного моделювання на різних етапах технологічного процесу.

Рік заснування: 1966. Періодичність: 2 рази на рік. ISSN 2078-7405 (Print)

Новини

Збірник «Різання та інструменти в технологічних системах» включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук до категорії «Б» згідно Наказу МОН України №409 від 17.03.2020 р.

Переглянути