Ризик інвестиційного проекту як величина можливих втрат

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
В статті розглянуто особливості ризику інвестиційного проекту як величини можливих втрат
The features of risk of investment project as sizes of possible losses are considered in the article
Опис
Ключові слова
невизначеність, прогнозування результату, організація, економічний додаток, прибуток, можливі коливання, features, investment project
Бібліографічний опис
Гречко Т. А. Ризик інвестиційного проекту як величина можливих втрат / Т. А. Гречко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 45 (951). – С. 23-31.
Зібрання