Особливості розробки та впровадження інноваційних проектів в діяльність організацій з функціонально-орієтованими ієрархічними структурами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Проведено аналіз організації інноваційної діяльності організацій, які мають функціонально орієнтовану схему управління та ієрархічну організаційну структуру. Запропоновано визначення терміну «проект» для цих організацій. Виявлено функціональні та ієрархічні особливості, які впливають на процеси розробки та впровадження інноваційних проектів. Побудовано матрицю розподілу інноваційних проектів в залежності від їх ієрархічного призначення
The analysis of the organization of innovative activities of organizations that are functionally oriented control scheme and a hierarchical organizational structure. A definition of the term "project" for these organizations. Revealed the functional and hierarchical features that affect the design and implementation of innovative projects. We construct a matrix of the distribution of innovative projects based on their hierarchical destination
Опис
Ключові слова
ієрархічні особливості, ієрархічне призначення, реформаційні зміни, проектний підхід, інструментарій, ризики, organization, innovative activities, hierarchical features, innovative projects
Бібліографічний опис
Ігнатова О. В. Особливості розробки та впровадження інноваційних проектів в діяльність організацій з функціонально-орієтованими ієрархічними структурами / О. В. Ігнатова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 45 (951). – С. 69-82.
Зібрання