Розвиток логістичних центрів як мотиваційний чинник становлення глобальних логістичних систем на фармацевтичному ринку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
В даній статті розглядаються актуальні питання розвитку логістичних центрів для удосконалення процесу логістичного обслуговування фармацевтичних підприємств, що сприятиме створенню та функціонуванню глобальних логістичних систем на фармацевтичному ринку
In this article the pressing questions development logistic centers are examined for the improvement process logistic maintenance of pharmaceutical enterprises, which will be instrumental in creation and functioning the global logistic systems at the pharmaceutical market
Опис
Ключові слова
глобалізація, фармацевтична галузь, фармацевтичне підприємство, логістизація, зовнішньоекономічна діяльність, logistic centers, globalization, pharmaceutical industry, pharmaceutical enterprise, global logistic system, foreign economic activity
Бібліографічний опис
Клунко Н. С. Розвиток логістичних центрів як мотиваційний чинник становлення глобальних логістичних систем на фармацевтичному ринку / Н. С. Клунко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 45 (951). – С. 91-103.
Зібрання