Основні підходи до визначення, класифікації та методів управління ризиками на промислових підприємствах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
У статті розглядаються основні підходи до визначення, класифікації та методів управління ризиками на промислових підприємствах
The article reviews the main approaches to the definition, classification and risk management techniques in the industry
Опис
Ключові слова
ринкова економіка, науковий підхід, оцінка ризику, виробнича діяльність, management, techniques, industry, risk
Бібліографічний опис
Клименко О. В. Основні підходи до визначення, класифікації та методів управління ризиками на промислових підприємствах / О. В. Клименко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 45 (951). – С. 86-91.
Зібрання