Науково-освітні центри як основний елемент національних нанотехнологічних мереж розвинутих країн світу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Розглянуті особливості створення і узагальнені конкурентні переваги та елементи ефективної системи управління нанотехнолгічних науково-освітніх центрів у провідних країнах світу
The peculiarities of creation are showed and the concurrent advantages and the elements of effective system of management from nanotechnology science-educational centers of the leading countries of the world are summarize
Опис
Ключові слова
нанотехнологія, стратегічні напрями розвитку, дослідницькі організації, горизонтальна мережа, вертикально інтегрована структура, nanotechnology, science-educational centers, national nanotechnology networks
Бібліографічний опис
Матюшенко І. Ю. Науково-освітні центри як основний елемент національних нанотехнологічних мереж розвинутих країн світу / І. Ю. Матюшенко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 45 (951). – С. 115-127.
Зібрання