Вплив механоактивації матричного компоненту на властивості периклазового бетону

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Проведено експериментальні дослідження щодо вивчення впливу тривалості механічної активації спеченого периклазу і суміші, що містить периклаз і кальцій-алюмінатний цемент, на характеристики процесу механічної обробки. Досліджено вплив тривалості механічної активації матричних компонентів на показники властивостей периклазового бетону при твердінні і після термічної обробки в інтервалі температур 110 – 1650 °С. Встановлено, що механічна активація суміші периклазу і кальцій-алюмінатного цементу протягом 15 хвилин, забезпечує отримання бетону с комплексом заданих показників властивостей.
Experimental studies to determine the influence of the duration of mechanical activation sintered periclase, periclase mixture and calcium aluminate cement on the characteristics of the mechanically pro-cess. The influence of the duration of mechanical activation on the performance properties of periclase concrete, concrete hardening and heat treatment in the temperature range 110 – 1650 °С. It has been es-tablished that the mechanical activation of mixtures of periclase and calcium aluminate cement for 15 minutes provides a predetermined set of concrete performance properties.
Опис
Ключові слова
вогнетривкі бетони, спечений периклаз, кальцій-алюмінатний цемент, механічна активація, periclase concrete, sintered periclase, calcium aluminates cement, matrix component, mechanical activation, properties
Бібліографічний опис
Пісчанська В. В. Вплив механоактивації матричного компоненту на властивості периклазового бетону / В. В. Пісчанська // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 52 (1094). – С. 87-94.
Зібрання