Дослідження однорідності структури керамічних матеріалів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
В статті проведено оцінку однорідності структури керамічних матеріалів шляхом оцінки стану їх структури за параметрами розсіяння характеристик глибини проникнення індентора.
The paper presents the evaluation of structural homogeneity of ceramic materials from the assess-ment of their structural state by the parameters of scatter in characteristics of indenter penetration depth.
Опис
Ключові слова
коефіцієнт гомогенності, параметри розсіювання, гомогенність структури, індентор, homogeneity, homogeneity coefficient, scatter in properties, structural homogeneity, indenter
Бібліографічний опис
Швець В. П. Дослідження однорідності структури керамічних матеріалів / В. П. Швець // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 52 (1094). – С. 157-162.
Зібрання