Проблема мобільного збереження та транспортування водню

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
В статті розглядаються питання застосування водню в енерге тичних цілях, як палива. Проблеми та методи його збереження в зв’язаному стані і транспортуванні. Надано характеристику п’яти видів паливних елементів.
In the article the questions of the use of hydrogen are examined in power aims, as a fuel. Problems and methods of its preservation in the bound state and during transportation. Characteristics of five types of fuel cells.
Опис
Ключові слова
паливний елемент, зв’язаний стан, електрохімічний генератор, водень-акумулюючі матеріали, hydrogen, fuel element, bound state
Бібліографічний опис
Внукова Н. В. Проблема мобільного збереження та транспортування водню / Н. В. Внукова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 58. – С. 154-157.
Зібрання