Функціональне діагностування енергетичної ефективності асинхронного електропривода промислових установок і механізмів протягом життєвого циклу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
The report considered energy efficiency and protection of asynchronous electric life cycle by controlling the parameters of its current mode and real-time diagnosis and evaluation of energy and technical conditions to make informed decisions on further exploitation by identifying inefficient and emergency operating modes, predicting their development and determination of residual life.
Опис
Ключові слова
електрообладнання, навантаження електромеханічне, модель математична, температура, показники якості електроенергії
Бібліографічний опис
Праховник А. В. Функціональне діагностування енергетичної ефективності асинхронного електропривода промислових установок і механізмів протягом життєвого циклу / А. В. Праховник, О. М. Закладний, О. О. Закладний // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Проблеми автоматизованого електропривода. Теорiя i практика. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 28. – С. 495-496.
Зібрання