Статистичний метод стеганоаналізу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
В статті розглянуто один із методів стеганоаналізу малюнків, який використовує статистичні критерії. Докладно роз’яснена методика виявлення прихованих вкладень. Подаються практичні результати, одержані з використанням цього методу.
One of methods of stegananalysis pictures is considered in the article, which uses statistical criteria. It is detailed the explained method of exposure of the hidden inserts. The practical results got with the use of this method are given.
Опис
Ключові слова
стеганографія, інформаційна безпека, приховані дані, оригінал зображення, статистичні критерії
Бібліографічний опис
Кириченко Г. С. Статистичний метод стеганоаналізу / Г. С. Кириченко, О. В. Струкова // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2007. – № 18. – С. 94-98.
Зібрання