Розробка системи моніторингу інноваційної діяльності на основі збалансованої системи показників

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Розроблено пропозиції по підвищенню ефективності моніторингу інноваційної діяльності на машинобудівному підприємстві. Для досягнення цієї цілі запропоновано використати збалансовану систему показників.
Suggestions are developed on the increase of efficiency of monitoring of innovative activity on a machine-building enterprise. For achievement of this purpose it is suggested to use the balanced system of indexes.
Опис
Ключові слова
моніторинг, інноваційна діяльність, система показників, збалансованість, стратегічна карта, машинобудівне підприємство
Бібліографічний опис
Гладенко І. В. Розробка системи моніторингу інноваційної діяльності на основі збалансованої системи показників / І. В. Гладенко // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 59. – С. 147-155.
Зібрання