Інституційно-фінансові можливості забезпечення інвестиційно-інноваційного регіонального розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Досліджено інституційно-фінансові можливості забезпечення інвестиційно-інноваційного регіонального розвитку, визначено завдання інноваційного контролінгу в розрізі фаз інвестиційного процесу.
Institutional and financial opportunities for investment and innovation regional development provision are investigated, the tasks of innovation controlling system in the different stages of investment process are determined.
Опис
Ключові слова
інституційно-фінансові можливості, регіональний розвиток, інноваційний контролінг, інвестиційний процес
Бібліографічний опис
Кучерук Т. Г. Інституційно-фінансові можливості забезпечення інвестиційно-інноваційного регіонального розвитку / Т. Г. Кучерук // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 59. – С. 96-104.
Зібрання