Формування форми заробітної плати, в основі якої розрахунок кваліфікаційних рівнів працівників

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
В статті проаналізовано системи заробітної плати на вітчизняних підприємствах та запропоновано методичний підхід до розрахунку оплати праці, в основі якої кваліфікаційні рівні працівників.
In the article the systems of ettlings are analysed on domestic enterprises and the methodical going is offered near the calculation of payment of labour in basis of which there are qualifying levels of workers.
Опис
Ключові слова
заробітна плата, тарифна система, кваліфікаційний рівень, єдина тарифна сітка, ефективність праці
Бібліографічний опис
Мащенко М. А. Формування форми заробітної плати, в основі якої розрахунок кваліфікаційних рівнів працівників / М. А. Мащенко // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 59. – С. 118-124.
Зібрання