Исследование растекания тока с целью определения опасных зон

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПИ"
Анотація
Розроблена математична модель розтікання струму в грунті для визначення небезпечних зон. Зручний інтерфейс для користувача, інтерактивне введення параметрів дозволяє процес індивідуального навчання зробити більш ефективним. Автоматично згенерований звіт є доступним тільки для ведучого викладача та включає в себе: логін учня, результат тестування, звіт з лабораторної роботи, та може бути відправленим через Інтернет.
The developed electronic model unites theoretical and practical materials, laboratory practical work and system of verification. Comfortable interface for an user, interactive introduction of parameters allows to do the process of the individual teaching more effective. The report is to accessible only for the anchorman of teacher and includes at itself: login of student, result oftesting, report from laboratory work, and can be sent over the Internet.
Опис
Ключові слова
дистанционное обучение, программа по электробезопасности, компьютерная модель, тестирование
Бібліографічний опис
Исследование растекания тока с целью определения опасных зон / Б. В. Дзюндзюк [и др.] // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Новые решения в современных технологиях. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 15. – С. 20-25.
Зібрання