Технічне нормування та управління вагонним парком в сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Опис
Ключові слова
план перевезень, план навантаження, експлуатаційні заходи, оперативне управляння рухом, регулювання, диспетчерське управління
Бібліографічний опис
Старобудцева Н. В. Технічне нормування та управління вагонним парком в сучасних умовах / Н. В. Старобудцева, О. А. Малахова // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Новые решения в современных технологиях. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 15. – С. 49-53.
Зібрання