Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність "Форвард–2021"

Ескіз недоступний
Дата
2021
Автори
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
ФОП Томенко Ю. І.
Анотація
Опис
Ключові слова
конференції НТУ "ХПІ", праці вчених НТУ "ХПІ", менеджмент підприємств, управління персоналом, маркетинг, рекламний бізнес, облік, аудит, оподаткування, міжнародні економічні відносини, міжнародна торгівля, євроінтеграційні процеси, інноваційні процеси, інвестиційні процеси, економіка, інтеллектуальна власність, медіакомунікації, економічна безпека, підприємництво, торгівля, біржова діяльність
Бібліографічний опис
Результати наукових конференцій Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу НТУ "ХПІ" за 2021 рік : в 2 т. Т. 2. Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність "Форвард–2021" : труди 12-ї Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. студ. та молодих вчених, 25 грудня 2021 р. / ред.: Є. М. Строков, О. М. Гуцан ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Томенко Ю. І., 2021. – 175 c.