Вісник № 03. Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 8
 • Документ
  Витратні характеристики соплової решітки в умовах сумісної роботи з радіальним дифузором
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Лапузін, Олександр Вікторович; Суботович, Валерій Петрович; Юдін, Юрій Олексійович; Науменко, Світлана Петрівна; Малимон, Іван Іванович
  Представлені результати дослідження кільцевих соплових решіток малорозмірної газової турбіни середньої віяловості разом з радіальним дифузором. Завдяки використанню дифузора зі ступенем розширення 2,37 і компресора зі ступенем стиску 2,0 аеродинамічні характеристики решіток визначені в широкому діапазоні зміни числа Рейнольдса від 4∙105 до 106 і приведеної швидкості від 0,4 до 1,13. Коефіцієнт витрати соплових решіток знайдений на всіх режимах за інтегральною методикою з використанням дренажів за решіткою. Коефіцієнт втрат кінетичної енергії й кути потоку обчислені на підставі виміру параметрів потоку на трьох контрольних режимах за допомогою орієнтуємих пневмометричних зондів.
 • Документ
  Зменшення викидів NOx, шляхом ступеневого спалювання палива
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Логвинюк, Максим Олександрович; Новаківський, Євген Валерійович
  В статті розроблена математична модель розрахунку утворення оксидів азоту по висоті топки котла, при різних розподіленнях теплового навантаження в топочній камері. Наведені результати надають можливість визначити сумарну кількість утворених оксидів азоту в котлі, та надають можливість забезпечувати екологічні показники котла при регулювання концентрації повітря по ярусах пальників.
 • Документ
  Розрахунок на міцність парогенератору для АЕС малої потужності
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Кравченко, Володимир Петрович; Лимаренко, Олександр Михайлович; Чжоу, Сяолун; Хромий, Кіріл Олексійович; Бучка, Єгор Володимирович
  Зараз у світі спостерігається бурхливий розвиток АЕС малої потужності (АСМП). Більшість проектів розглядає реактори з водою під тиском та, відповідно, з парогенератором (ПГ). Україна має розвинену машинобудівну базу, яка може використовуватися для виготовлення обладнання для АСМП. В представленій роботі розглянуто розрахунок на міцність елементів прямоточного ПГ з циліндричними змієвиками, який є найбільш представницьким з усіх розглянутих проектів у матеріалах МАГАТЕ. Розроблено методику конструкційного розрахунку та розрахунку на міцність ПГ. Розроблено математичну модель, що включає розрахунок на міцність елементів ПГ аналітичним засобом за допомогою нормативної літератури та моделювання за допомогою програмного коду ANSYS. До вказаних елементів відносяться елементи корпусу (циліндрична частина, фланець, днище та кришка), патрубок теплоносія, теплообмінні трубки. Зіставлення результатів, отриманих двома методами, показало їх схожість та, відповідно, вірність результатів.
 • Документ
  Особливості теплообміну витих теплообмінників при зовнішньому обтіканні
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Туз, Валерій Омелянович; Лебедь, Наталія Леонідівна; Литвиненко, Максим Петрович
  Представлені результати дослідження процесу конвективного теплообміну при зовнішньому обтіканні розташованої в кільцевому каналі трубної поверхні витого теплообмінника. Визначені фактори, які мають найбільший вплив на інтенсивність процесу, а саме: геометричні характеристики поверхні теплообміну і параметри теплоносія. Аналіз отриманих результатів свідчить про нелінійну залежність інтенсивності теплообміну по довжині теплообмінника. У результаті узагальнення експериментальних даних отримана залежність для визначення довжини теплової початкової ділянки.
 • Документ
  Модернізація анаеробного біореактору для установки очищення стічної води
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Мельник, Вікторія Миколаївна; Воробйова, Ольга Володимирівна; Остапенко, Наталія Володимирівна
  Розроблено нову конструкцію теплообмінного пристрою анаеробного біореактора з іммобілізованими мікроорганізмами для забезпечення необхідного температурного режиму роботи біореактора. Дана конструкція біореактора може забезпечувати необхідний ступінь очищення стічної води при значно менших витратах коштів на будівництво, експлуатацію та матеріально-енергетичні ресурси. Для наглядності конструктивних особливостей було спроєктовано біореактор з площинним завантаженням в програмному комплекті SOLIDWORKS та побудовано математичну модель процесів анаеробного очищення стічних вод.