Вісник № 01. Технології в машинобудуванні

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 12
 • Документ
  Технології машинобудування: науковий ландшафт
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Главчева, Юлія Миколаївна; Главчев, Максим Ігорович
  У статті проведено аналіз джерел та публікацій за темою «технології машинобудування». Джерело даних – інформаційно-аналітична система Scopus. На основі публікаційних даних створено карту спів-авторів та науковий ландшафт за темою «технології машинобудування». Виявлено науковців, які є лідерами за кількістю публікацій та актуальні наукові напрями для формування стратегії наукових досліджень.
 • Документ
  Моделювання формоутворення гнутого профілю зі змінним перерізом
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Губський, Сергій Олександрович; Чухліб, Віталій Леонідович; Біба, Микола Вікторович
  В статті проведений узагальнюючий огляд підходів до виробництва гнутих профілів змінного перерізу, що використовуються в світі. Розглянуто актуальність використання моделювання напружено-деформованого стану профілю методом кінцевих елементів з метою прогнозування виникнення дефектів при його виробництві. Вказується на затребуваність профілів зі змінним перерізом. Описано схему формування та вказується на можливість обґрунтованого зменшення числа технологічних переходів. Промодельоване формоутворення коритного гнутого профілю зі змінним поперечним перерізом з нижньою горизонтальною стінкою, показаний алгоритм задання граничних умов. Розглянуто зміну напруженодеформованого стану заготовки при проходженні її через кліть профілезгинального стану.
 • Документ
  Розширення технологічних можливостей верстатів для нарізання конічних коліс з круговим зубом зі збільшеною зовнішньою конусною відстанню
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Охріменко, Олександр Анатолійович; Клочко, Олександр Олександрович; Набока, Олена Володимирівна; Стрілець, Олександр Сергійович; Горбулик, Володимир Іванович
  У статті розглянуто розширення технологічних можливостей верстатів мод. 528С для нарізування конічних коліс з круговим зубом зі збільшеною зовнішньою конусною відстанню коліс з кутом зхрещування 300. Проаналізовано оптимізуючі програми для визначення геометричних параметрів з отриманням локалізації зони контакту по висоті, для форми зуба III, навіть на верстаті без нахилу інструменту з нахилом інструментального шпинделя, широко застосовувати подвійний -двосторонній метод нарізання для великого діапазону конічних і гіпоїдних передач, і не тільки для передач малого модуля, але і для коліс середніх модулів, що раніше вважалося неможливим без використання спеціальних верстатів з гвинтовим рухом. Аналітично визначено параметри налаштування верстата зі збільшеною зовнішньою конусною відстанню на верстаті з недостатніми для цього зсувами налагодження. В результаті встановлено, що при певних осьових зсувах бабки виробу можна розмістити заготовку колеса зі збільшеним розміром зовнішньої конусної відстані. При цьому обробка проводиться зменшеним плоским колом, що виробляє. Часткове зміщення бічної поверхні зубів колеса компенсується оптимізацією налагоджувальних параметрів при обробці парної шестірні, при цьому розраховані зміщення, з-за можливого перетину колеса з базовими деталями, можуть коригуватися у більшу сторону. Нові величини зсувів знову вводяться у програму оптимізації як вихідні.
 • Документ
  Особливості магнітно-абразивного оброблення твердосплавного інструмента з захисними фасками на різальних кромках
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Майборода, Віктор Станіславович; Слободянюк, Іванна Валентинівна; Джулій, Дмитро Юрійович; Бесарабець, Юрій Йосипович
  Для забезпечення надійності і працездатності різального інструменту, особливо твердосплавного, перспективним є формування раціональної мікрогеометрії робочих поверхонь, особливо форми і геометрії різальних кромок, а також їх зміцнення. Для цього необхідно виконувати додаткове оброблення інструменту після операції його заточування. Метод магнітно-абразивного оброблення в умовах великих робочих зазорів при раціональному співвідношенні ударної та фрикційної взаємодії магнітно-абразивного інструменту з оброблюваними елементами дозволяє формувати мікрогеометрію і зміцнювати як різальні кромки, так і робочі поверхні. Для забезпечення ефективного оброблення необхідно встановити закономірності формування мікрогеометрії різальних кромок з попередньо виконаними захисними фасками. У роботі наведені результати комплексного дослідження процесу магнітно-абразивного оброблення твердосплавних непереточуваних пластин з виконаними під різними кутами захисними фасками на різальних кромках. Показано, що процес округлення кромок лінійно пов'язаний з тривалістю магнітно-абразивного оброблення. Причому, швидкість збільшення розмірів радіусів округлення різальних кромок з захисними фасками лінійно зростає зі збільшенням кута нахилу фасок при інших рівних умовах процесу. Запропоновано фізичний опис механізму зміцнення поверхневого шару робочих елементів твердосплавного різального інструменту. Показано, що процес зміцнення пов'язаний з раціональним накладенням сил, що виникають в результаті фрикційної та ударної взаємодії частинок і формувань магнітно-абразивного інструменту з оброблюваними поверхнями. Встановлено, що характер зміни поверхневої твердості, отриманої після магнітно-абразивного оброблення на захисних фасках, має хвилеподібну форму в залежності від часу процесу. Найбільший ріст поверхневої твердості має місце на фасках, виконаних під кутами 10° та 20° і пояснюється величиною співвідношення між силами нормального і тангенціального походження, що виникають при контакті магнітно-абразивного інструменту з оброблюваними поверхнями.
 • Документ
  Вплив куту орієнтації армуючих елементів на інтенсивність зношування інструменту при обробці полімерних композитів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Хавін, Геннадій Львович; Чжівень, Хоу
  Відносний кут між напрямком волокон армування і вектором швидкості різання, що визначається як кут орієнтації елементів армування, значно впливає на режим формування стружки, сили різання і підсумкову якість поверхні. При механічній обробці полімерних композиційних матеріалів має місце надзвичайно інтенсивне зношування по задній поверхні. У цій роботі представлений аналіз проблеми впливу кута орієнтації волокон у полімерному композиті на інтенсивність зношування ріжучого інструменту. Для запропонованої раніше спадково-старіючої моделі втрати ваги інструментом за рахунок зношування, запропоновано враховувати вплив кута армування через залежність контактного тиску та коефіцієнта тертя від цього параметра. У статті розроблено узагальнюючу модель практичного урахування відомого заздалегідь кута армування для прогнозування зношування інструменту та його стійкості при механічній обробці полімерних композиційних матеріалів.