Вісник № 01-02. Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 7
 • Документ
  Теплообмін та аеродинаміка біля вертикальної конічної труби на майданчику ТЕС
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Чиркова, Анна Петрівна; Халатов, Артем Артемович
  Розглянуто особливості теплообміну та аеродинаміки біля вертикальної конічної труби на майданчику ТЕС. Дослідження виконували в програмному пакеті ANSYS 2020-R1. У роботі застосовувався метод комп'ютерного моделювання 3D-моделі інфраструктури ТЕС. При комп'ютерному моделюванні використана RNG k– модель турбулентності. Проведені дослідження показують значний вплив розташування будівлі машинного залу на аеродинаміку димової труби та залежності від напрямку вітру.
 • Документ
  Математична модель горизонтального парогенератора ПГВ-1000
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Єфімов, Олександр Вячеславович; Тютюник, Лариса Іванівна; Гаркуша, Тетяна Анатоліївна; Єсипенко, Тетяна Олексіївна; Мотовільнік, Анастасія Вадимівна
  У матеріалах статті розглянуто конструкційні характеристики горизонтальних парогенераторів ПГВ-1000 для АЕС із ВВЕР. Парогенератор АЕС, зокрема парогенератор ПГВ-1000, є специфічним теплообмінним агрегатом. Цей агрегат разом з ядерним реактором і паровою турбіною належить до основного обладнання багатоконтурних (двоконтурних) паротурбінних АЕС. У парогенераторі здійснюється виробництво робочої пари з використанням теплоти, що відводиться з активної зони реактора охолоджувальним середовищем і прямує на поверхні теплообміну парогенератора. Парогенератори АЕС, пов'язуючи між собою контури теплоносія та робочої речовини, однаково належать кожному з них. Що Сприймає тепло середовищем у парогенераторі є робоча речовина (вода, пара). Парогенератори АЕС типу ПГВ-1000 з охолоджуваними водою під тиском реакторами виробляють суху насичену пару. Вимога підтримання високої чистоти теплоносія зумовлює виконання поверхонь теплообміну таких ПГ з аустенітної нержавіючої сталі з електрополірованими поверхнями. Конструктивні характеристики сучасних горизонтальних парогенераторів типу ПГВ-1000 різних модифікацій забезпечують високі техніко-економічні показники роботи енергоблоків АЕС з ВВЕР-1000 та високу ремонтопридатність, що дозволяє продовжувати термін експлуатації вітчизняних АЕС.
 • Документ
  Construction of the software and technical complex of control basic parameters of reactor installation
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Koba, Kostyantyn; Lys, Stepan; Kravets, Taras; Yurasova, Oksana; Galyanchuk, Igor
  The main problem associated with the operation of nuclear power plants is the problem of correct and timely diagnosis of failure or violation. The mistakes of technologists can lead to severe damage to nuclear power plants, or simply to a reduction in the utilization rate of installed capacity. The personnel make the main mistakes in the conditions of time shortage and being in a stressful situation during the development of an accident, when assessing changes in emergency parameters is not always possible, which leads to incorrect diagnosis of initial events (IE). Any IE leads to the deviation of the monitored parameters from normal values (values that are inherent to normal operation). The operator-technologist needs as soon as possible to determine the parameter (or parameters) for which the change occurs and, by performing a certain sequence of actions, bring their values to the norm. For information support of the operator-technologist is the information computing system (ICS). In the ICS, it is possible to control all parameters affecting the safe operation of the equipment, for each of which there are certain values, the deviation from which may lead to an accident. The paper considers the issues of the need to separate the measured parameters of NPP into separate groups that uniquely characterize the state of the critical security features. In particular, the necessity of consideration as the most important mass parameter of the primary coolant is shown. The issues of level measurement problems in the pressure compensator are discussed as the most important from the point of view of determining the mass of the primary coolant. Methods are proposed for determining the operability of sensors, the method of calculating a reliable level in the volume compensator. Estimates of the computational efficiency of the proposed methods are given.
 • Документ
  Інформаційна та математичні моделі проточної частини в задачах оптимального проєктування турбоблоку
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Шерфедінов, Різа Бахтіярович; Усатий, Олександр Павлович; Авдєєва, Олена Петрівна
  Розглянуті питання удосконалення структурно-топологічного формування інформаційної моделі проточної частини (ПЧ) парової турбіни з метою її використання в задачах оптимального проєктування турбоблоків. Додано новий ієрархічний рівень "Відсік", що дозволило зв'язати в єдиному інформаційному просторі параметри ПЧ та решти обладнання турбоблоку та надало можливість ставити і розв'язувати задачі оптимального проєктування турбоблоків. Удосконалена одновимірна модель процесів в ПЧ, що дозволяє моделювати протікання процесів в ПЧ турбіни від відсіку до відсіку (повідсікове моделювання процесів в ПЧ з заданими параметрами пари між відсіками). Удосконалена математична модель процесів в ПЧ узгоджена з удосконаленою інформаційною моделлю ПЧ і є однією із складових підсистеми оптимального проєктування САПР "Турбоагрегат". Проведені тестові порівняльні розрахунки ПЧ циліндрів парових турбін виконані з використанням алгоритмів створених на основі двох математичних моделей: вихідної та удосконаленої. Підтверджено хороший збіг результатів.
 • Документ
  Дослідження впливу тангенціальної нерівномірності параметрів потоку на газодинамічні характеристики соплових решіток турбомашин
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Лапузін, Олександр Вікторович; Суботович, Валерій Петрович; Юдін, Юрій Олексійович; Науменко, Світлана Петрівна; Малимон, Іван Іванович
  Аеродинамічна ефективність соплових решіток парових і газових турбін визначається багатьма факторами, одним з яких є степінь нерівномірності у тангенціальному і радіальному напрямках параметрів просторового потоку за решітками. В процесі усереднення цих параметрів визначаються інтегральні характеристик решіток: два кути потоку, коефіцієнт швидкості або коефіцієнт втрат кінетичної енергії. Кут, що враховує рівень усередненої радіальної складової швидкості, визначає рівень кінематичних втрат у решітці. Навіть за циліндричних меж решітки цей кут відрізняється від нуля, а кінематичні втрати зменшують ефективність решітки на 30 % – 50 %. У статті наведені результати експериментального дослідження впливу тангенціальної нерівномірності швидкості та кутів просторового потоку на кінематичні втрати на різних радіусах соплової решітки останнього ступеня парової турбіни і соплової решітки першого ступеня газової турбіни.