Вісник № 03-04. Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 10
 • Документ
  Синтез модельно-прогнозуючого регулятора режиму дуття кисневоконвертерного процесу
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Степанець, Олександр Васильович; Маріяш, Юрій Ігорович
  Мета дослідження полягає у знижені собівартості киснево-конвертерної сталі, що є наслідком підвищення частки металобрухту за рахунок підвищення ступеня допалювання СО до СО₂ в порожнині конвертера, шляхом оптимального керування параметрами дуттєвого режиму з використанням модельно-прогнозуючого керування. Синтезовано оптимальну систему керування параметрами дуттєвого режиму киснево-конвертерної плавки за принципом зворотного зв’язку на базі модельно-прогнозуючого керування при використанні лінійно-квадратичного функціоналу.
 • Документ
  Прогнозування інтенсивності теплообміну в біогазовому виробництві
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Ткаченко, Станіслав Йосипович; Власенко, Ольга Володимирівна
  Досліджено інтенсивність теплообміну між внутрішньою тонкостінною посудиною та дослідним рідинним середовищем. В якості дослідного рідинного середовища використовується: дистильований гліцерин, субстрат з діючої біогазової установки, курячий послід – вологістю W = 90 % свіжий, W = 90 % витриманий 5 діб, W = 90 % витриманий 13 діб. Запропоновано експериментальнорозрахунковий метод для визначення коефіцієнту тепловіддачі між внутрішньою тонкостінною посудиною та дослідним рідинним середовищем з використанням методу регулярного теплового режиму. Визначено основні проблеми методів визначення інтенсивності теплообміну в багатофазних та багатокомпонентних середовищах в харчовій промисловості та біогазовому виробництві. Методи прогнозування інтенсивності теплообміну в харчовій промисловості займає велике значення в теплоенергетичних розрахунках. Існуючі методи спростовують характеристики середовищ, що суттєво впливає на розрахунок їх теплофізичних властивостей. Харчові продукти в термічних процесах сублімації, випаровування, нагріву, кристалізації мають властивості твердих, рідких та газоподібних тіл, і переходять з одного агрегатного стану в інший, що вагомо впливає на зміну теплофізичних властивостей. Біогазові технології – багатотоннажне виробництво. В них застосовуються великі об’єми субстрату, теплофізичні властивості якого невідомі. На сучасному розвитку біогазових технологій виникають питання по термостабілізації процесу і прогнозуванню інтенсивності теплообміну. На виробництвах – велика увага приділяється питанню сталого температурного режиму в біореакторі. Під час експлуатації біогазової установки необхідно забезпечити стабільний температурний режим за умов різних температур навколишнього середовища.
 • Документ
  Heat transfer coefficient calculation for developed ammonia boiling in the evaporator channel of a thermal sink
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Gorbenko, Gennady; Reshytov, Edem; Turna, Rustem; Hodunov, Artem; Rohovyi, Yevhen
  The subject of this article is the heat transfer of ammonia in the channels of thermal sink evaporators. The objective was to determine a sufficiently simple correlation acceptable for engineering practice, which could be used to calculate the heat transfer in cylindrical channels of a thermal sink, designed for two-phase systems of thermal control systems of uncrewed spacecraft. For this purpose, experiments were performed on two thermal sink having an evaporator channel of ~7 mm diameter made of aluminum alloy and stainless steel, with channel surface roughness Ra 3.33 µm and 0.12 µm. The experiments were carried out with a subcooled liquid or two-phase flow at the channel inlet. The results of the experiments were compared with Kupriyanova's formula obtained under markedly different conditions: with ammonia boiling in a large volume on the external surface of 5...6 mm diameter tubes at –40° C...+20 °C. It is shown that Kupriyanova's formula can be used on the ground and in microgravity conditions to calculate heat transfer coefficients during the developed boiling of ammonia in the range of flow parameters: saturation temperature +35° C...+75° C; mass velocity 27...200 kg/(sec-m²); liquid subcooling to saturation temperature at thermal sink inlet 0° C...30° С; mass vapor quality at the inlet 0...0.7. Difference of calculated and experimental values of heat transfer coefficients did not exceed 30 %.
 • Документ
  Про вплив на екологічну ефективність централізованих систем теплопостачання
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Елькін, Юрій Генрихович; Воінов, Олександр Петрович
  Централізовані системи теплопостачання як складні та відповідальні елементи енергетики є екологічно вельми агресивними. Метою роботи є аналіз стану їх взаємодії з природним середовищем та пошук шляхів вирішення її протиріч. Діючі централізовані системи теплопостачання є низькоефективними, через високий знос їх елементів, особливо котельних установок. Одним із шляхів підвищення їх ефективності, в тому числі екологічності, може бути часткове оновлення. Часткове оновлення всього обладнання вказаних систем дозволяє підвищити рівень його екологічності в цілому.
 • Документ
  Особливості заміни калориферної установки котла ТГМП-314
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Римар, Тетяна Іванівна; Заяць, Марія Федорівна
  Представлено результати реконструкції проектних калориферів котлів ТГМП-314 із секціями санітарно-технічних калориферів КФСО-ІІ і КФБО-ІІ на секції енергетичних калориферів (СО-110). Послідовне встановлення стінок калориферів підвищує коефіцієнт теплопередачі приблизно в 1,6 рази порівняно з паралельним включенням, що за однакової кількості секцій дає можливість збільшити швидкість повітря в калориферах вдвічі, а також підвищує рівномірність температурного поля в коробі перед РПП.