Вісник № 01-02. Інформатика та моделювання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 14
 • Документ
  Діагностика та моніторинг психофізіологічного стану людини на основі багатовимірних перехідних функцій окуло-моторної системи
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Павленко, В. Д.; Шаманіна, Т. В.; Чорі, В. В.
  Розв’язано важливу науково-практичну задачу, яка полягає у створенні методів та інструментальних засобів нелінійної динамічної ідентифікації «вхід-вихід» окуло-моторної системи (ОМС) людини на основі моделей Вольтерри у вигляді багатовимірних перехідних функцій (n-вимірних інтегралів від ядер Вольтерри) з використанням інноваційної технології айтрекінгу. В якості тестових сигналів застосовуються візуальні стимули, які відображаються на екрані монітора на різних відстанях від стартової позиції, що формально відповідає дії ступінчатих сигналів з різними амплітудами на вході ОМС. Здійснено експериментальні дослідження ОМС фізичних осіб за допомогою айтрекера Tobii Pro TX300 та визначені на основі даних окулографічних досліджень перехідні функції першого та діагональні перетини перехідних функцій другого та третього порядку. Моделі відрізняються від відомих тим, що надають можливість моделювання ОМС у заданому інтервалі вхідних сигналів за межею радіусу збіжності ряду Вольтерри. Отримані багатовимірні функції використовуються в якості джерела первинних даних при реалізації інтелектуальної інформаційної технології діагностики та моніторингу психофізіологічних станів людини. Запропоновано множину евристичних ознак, які визначаються за допомогою інтегральних і диференціальних перетворень отриманих перехідних функцій ОМС. Досліджено інформативність окремих ознак та їх всіх можливих поєднань в пари за показником імовірності правильного розпізнавання. Результати досліджень отримано за допомогою побудови байєсівських класифікаторів у різних просторах запропонованих ознак.
 • Документ
  Моделі інформаційної структури мультихмарних ком'ютерних систем з реплікацією даних
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Козіна, Ольга Андріївна
  У статті запропонована концептуальна модель інформаційної структури мультихмарної системи у вигляді діаграми IDEF0 та розроблена її декомпозиція для нативної мультихмари типу DBaaS, де визначено вхідні та вихідні параметри, механізми та обмеження. На основі цих інформаційних моделей розроблено математичну модель мультихмари узагальненого типу з репліками даних, що враховує географічне розташування як ресурсів провайдерів хмарних послуг, так і кластерів кінцевих користувачів мультихмари.
 • Документ
  Моделювання системи внутрішньосудинного охолодження донорських органів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Забіло, Я. С.; Шликов, Владислав Валентинович; Козяр, В. В.
  Практика трансплантацій включає транспортування донорських органів в межах країн, між країнами та континентами із використанням різних складних та коштовних систем, здатних певний час забезпечувати життєздатність цих органів. В результаті чого виникає необхідність в розробці надійної та простої у використанні системи охолодження, собівартість якої була б прийнятною для закладів охорони здоров’я. Окремою проблемою є розробка конструкції системи внутрішньосудинного охолодження, для збереженням життєздатності органу, призначеного для трансплантації, з урахуванням його особливостей.
 • Документ
  Вейвлетний аналіз та прогнозування фінансових часових рядів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Міловська, К. М.; Мороз, В. В.
  В роботі розглянуто моделі та методи прогнозування фінансових часових рядів. Проаналізовано основні переваги та недоліки традиційних моделей та нейронних мереж для прогнозування без попередньої обробки даних. Застосовано вейвлетний аналіз та рекурентна нейромережа з довгою короткостроковоюпам’яттю (LSTM) для прогнозування курсу криптовалюти. Отримані результати порівнюються з результатами існуючих підходів, визначено ефективність запропоновано рішення.
 • Документ
  Видалення імпульсного шуму з аудіосигналу
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Ларікова, В. В.; Мороз, В. В.
  У роботі розглянуто методи, які використовуються для вирішення поставленої задачі. Проаналізовано їх архітектуру, принципи роботи, конкретні приклади, у яких вони використовувалися, їх переваги та недоліки. Описана задача виявлення та видалення імпульсного шуму в аудіосигналах з використанням методів машинного навчання. На основі проведеного дослідження запропоновано програмне рішення з використанням алгоритму спектрального віднімання, яке дозволяє виявляти та видаляти імпульсний шум в аудіосигналах з метою покращення якості сприйняття аудіо.