Вісник № 01. Автомобіле- та тракторобудування

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 13
 • Документ
  Вдосконалення методу випробувань динамічних властивостей колісних машин з використанням елементів штучного інтелекту
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Молодан, Андрій Олександрович; Дубінін, Євген Олександрович; Клец, Дмитро Михайлович; Полянський, Олександр Сергійович; Коробко, Андрій Іванович; Байдала, Владислава Юріївна; Краснокутський, Максим Володимирович
  Вдосконалено перспективний метод випробувань засобів транспорту на динамічну стійкість положення, що дозволяє кількісно оцінити їх поперечну стійкість при русі нерівностями. В якості критерію оцінки запропонований до використання коефіцієнт динамічної стійкості. Застосування розробленого методу на практиці дозволяє отримати оцінку параметрів стійкості в реальному часі при експлуатації засобів транспорту. Розроблено структурну схему забезпечення надійності експлуатації колісного транспортного засобу, засновану на зниженні впливу кваліфікації водія як елемента системи "водій-машина-дорожні умови" на її стійкість положення з урахуванням результатів моніторингу технічного стану. Для проведення експериментів та оцінювання результатів використано мобільний реєстраційновимірювальний комплекс (МРВК) для оцінювання та підвищення безпеки використання колісних засобів транспорту з урахуванням сучасних засобів і підходів. В якості платформи мобільного реєстраційновимірювального комплексу служить одноплатний комп'ютер Raspberry Pi версії 3B+. Архітектура МРВК – модульна, підтримується установка додаткових інерційних датчиків, пристроїв фото-відеофіксації, GPS, а також пристроїв, сумісних з USB. Операційна система – Raspbian на основі дистрибутива Debian (GNU/Linux). Для подальшої автоматизації процесу управління колісним транспортним засобом було розроблено перспективну схему роботи реєстраційно-вимірювального комплексу з елементами штучного інтелекту, який дозволяє без участі водія проводити необхідні дії з його управління та забезпечення, в тому числі, безпеки експлуатації. Результати можуть бути використані при оцінюванні відповідності та експлуатації колісних засобів транспорту.
 • Документ
  Сучасні проблеми енергозбереження тракторів загального призначення
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Лебедєв, Анатолій Тихонович; Шуляк, Михайло Леонідович; Рапута, Вадим Валерійович
  У статті за відомими публікаціями узагальнені результати досліджень по енергозбереженню тракторів загального призначення, що базуються на аналізі питомих тягових опорів сільськогосподарських машин, що агрегатуються з трактором. Аналізується відомий спосіб оцінки опору руху сільгоспмашин за прискоренням розгону трактора. Сформульована невирішена проблема енергозбереження тракторного агрегату з GPS у системі точного землеробства.
 • Документ
  До модернізації об'ємних гідроприводів колісної землерийної машини на базі тракторів ХТЗ
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Аврунін, Григорій Аврамович; Ребров, Олексій Юрійович; Пімонов, Ігор Георгійович; Щербак, Олег Виталійович; Мороз, Ірина Іванівна
  Проведені дослідження навантажувальних характеристик землерийних машин типу ПЗМ-2(3) та оцінка можливості заміни на об'ємний гідропривід обертання ланцюгового робочого органу та роторного метальника відсипаного ґрунту з підбором гідромоторів та насосів. Встановлено, що для об'ємного гідропривода ланцюгового робочого органу землерийної траншейної машини можуть бути застосовані високомоментні радіальнопоршневі гідромотори з робочим об'ємом 1800...2500 см³ або аксіальнопоршневі гідромотори з планетарними редукторами, для роторного метальника героторні гідромотори з робочим об'ємом 200 см³.
 • Документ
  Оптимізація керування механізмом повороту баштового крана
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Коваленко, Валентин Олександрович; Коваленко, Олег Олександрович; Стрижак, Всеволод Вікторович; Свіргун, Володимир Петрович; Стрижак, Мар'яна Георгіївна
  В статті розглянуто оптимальне за швидкодією оптимальне керування механізмом повороту баштового крану. Складена розрахункова схема за якою отримана математична модель, що описує роботу системи стріловий поворотний кран – вантаж. Отримано розв'язок системи рівнянь та обрано фазові координати, за якими досліджується рух розглядуваної механічної системи. За допомогою принципу максимуму обгрунтовано закони зміни параметру керування, що враховує крутний момент двигуна та оптимальний за швидкодією закон руху механізму повороту, що є основною науковою новизною даної статті. На прикладі крану на колоні вантажопідйомністю 5 т розраховано фазові траєкторії і побудовано графіки зміни динамічних характеристик оптимального за швидкодією руху механізму повороту.
 • Документ
  Обґрунтування впровадження системи підресорювання кабіни колісного трактора
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Кожушко, Андрій Павлович; Кальченко, Борис Іванович; Янчик, Олександр Григорович; Кобець, Геннадій Олександрович
  Проаналізовано вплив впровадження системи підресорювання кабіни колісного трактора на показники плавності ходу колісного трактора при русі по різноманітним дорожнім покриттям. Як результат отримано залежності зміни вертикальних прискорень на сидінні оператора-водія трактора ХТЗ-160У від швидкості руху (частоти зовнішнього впливу) по різноманітним покриттям. Практична значимість роботи полягає у наданні результатів оцінки впливу коливань на організм оператора-водія при експлуатації вітчизняного трактора шляхом впровадження системи підресорювання кабіни.