Вісник № 02. Автомобіле- та тракторобудування

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 13
 • Документ
  Аналіз розвитку трансмісійних установок сучасних колісних тракторів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Кожушко, Андрій Павлович; Даниленко, Віталій Дмитрович; Селевич, Сергій Геннадійович
  Проаналізовано технічні рішення світових тракторобудівників при побудові трансмісій колісних тракторів. При вирішенні поставленої мети використовувалась методика, яка передбачала аналіз трансмісій за способом трансформації крутного моменту (ступінчасті та безступінчасті) та принципом дії (механічні, гідравлічні, електричні). Як результат висвітлено моделі таких тракторобудівників як: Case IH, Claas, Deutz-Fahr, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Steyr, Valtra. Практична значимість роботи полягає у надані рекомендацій щодо актуальних технологій конструювання трансмісій колісних тракторів.
 • Документ
  Аналіз методів та засобів оцінки тягових властивостей трактора
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Лебедєв, Анатолій Тихонович; Шуляк, Михайло Леонідович; Стельмах, Андрій Миколайович
  В роботі проведено аналіз методів та засобів оцінки тягових властивостей трактора обґрунтовано, що найбільш перспективним методом оцінки тягово-швидкісних властивостей трактора є спосіб, оснований на вимірюванні його прискорень при русі на гоні. На основі результатів експериментальних досліджень зроблено висновок про необхідність теоретичного дослідження ефективності баластування трактора.
 • Документ
  Баластування та здвоєння шин колісних сільськогосподарських тракторів за умов виконання агроекологічних норм дії на грунт
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Ребров, Олексій Юрійович
  В статті наведений аналітичний підхід до впровадження баластування та здвоєння шин сільськогосподарських колісних тракторів, який базується на безумовному виконанні агроекологічних норм щодо дії ходових систем на ґрунт. Показана необхідність узгодження показників положення центру ваги трактора, співвідношення площі контакту з ґрунтом передніх та задніх шин, а також їх вантажопідйомності. Доведена необхідність використання рівного внутрішнього тиску в шинах трактора при одинарному та здвоєному застосуванні, що обумовлює необхідність збереження положення центру ваги при баластуванні. Запропонована методика вибору маси баластних ваг для установки в дисках задніх коліс та передню навісну систему трактора, а також система баластних ваг, яка дає змогу забезпечити максимально можливу масу трактора для виконання агроекологічних вимог щодо максимального тиску на ґрунт. Показана перспективність застосування здвоєних шин для зниження максимального тиску трактора на ґрунт, а також доведено високу ефективність баластування трактора на здвоєних шинах. На прикладі показана можливість підвищення частки території України, де можливе функціонування трактора без порушення агроекологічних норм на 20-40% за рахунок застосування здвоєних шин. Також доведена можливість підвищення ефективності трактора до 1,5 раз за рахунок баластування та здвоєння шин. Отримані дані базуються на 20 розрахункових варіантах трактора з різним ступенем баластування та застосування різних схем здвоєння шин.
 • Документ
  Оцінка нерівномірності поступальної швидкості гусеничних рушіїв з трикутною формою обведення та верхнім розташуванням ведучого колеса
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Калінін, Євген Іванович; Ребров, Олексій Юрійович; Козлов, Юрій Юрійович; doi.org/10.20998/2078-6840.2022.2.10
  В роботі проаналізовано нерівномірність поступальної швидкості гусеничного рушія з трикутною формою обведення та верхнім розташуванням ведучого колеса. Встановлено, що величина коефіцієнта нерівномірності руху є функцією конструктивних параметрів рушія. З усіх цих параметрів тільки висота розташування ведучого колеса практично не може змінюватися, оскільки вона визначається розмірами шини в колісній модифікації. Інші конструктивні параметри можуть змінюватися в процесі розробки конструкції рушія і, отже, бути керуючими елементами в системі, що зумовлює нерівномірність поступальної швидкості.
 • Документ
  Оцінка витрати палива автомобілів за питомими значеннями витрати палива та ефективної потужності
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Кривошапов, Сергій Іванович; Назаров, Олександр Іванович; Сергієнко, Микола Єгорович
  Розглянуто необхідність контролю споживання палива у процесі експлуатації транспортних засобів. Наведено аналіз аналітичних методів оцінки паливної економічності автомобілів. Проаналізовано норми нормування витрати палива, що діють зараз в Україні. Вказані основні недоліки обліку паливно-мастильних матеріалів у нашій країні. Проведено статистичну оцінку показників витрати палива за методикою міністерства інфраструктури України. Отримано графічні залежності розподілу витрат палива для основних груп автомобілів, випиляних за даними нормативно-правової інформації. Виконано регресійну оцінку взаємозв'язку витрати палива та основних технічних параметрів автомобіля Отримано параметри для математичної моделі з розрахунку витрати палива для основних груп автомобілів аграрного сектора – це самоскиди та сідельні тягачі. Оцінено адекватність моделі, якість параметрів, довірчий інтервал області визначення. Запропоновано поєднати декілька методик нормування витрати пального, що дозволить встановлювати нормативне значення розрахунковим методом. Здійснено оцінку узгодженості отриманої регресійної моделі з даними, які були отримані за методикою, яка використовується у ХНАДУ для розрахунку базової норми витрати палива. Наведено порівняння норм витрати палива за різними методиками. Розроблено алгоритм використання регресійної моделі методики обліку споживання паливно-мастильних матеріалів на підприємствах автомобільного транспорту. Сформульовано висновки та зазначено шляхи подальших досліджень, спрямованих на вдосконалення методики нормування витрати палива в нашій країні.