Конструкционная прочность комбинированных баллонов высокого давления

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

На основі дискретно-структурної теорії багатошарових оболонок надана методика визначення несівної здатності двох типів балонів високого тиску із композиційних матеріалів. Запропонована нова конструкція комбінованого балону циліндричної форми. Балон включає внутрішню несівну склопластикову оболонку і зовнішню захисну металеву обшивку. Зазор між склопластиковою оболонкою і обшивкою заповнюється м'яким матеріалом, який дозволяє регулювати контактний тиск, який передається від склопластикової оболонки на обшивку.
Two types of composite cylindrical high-pressure vessels load-carrying capacity design procedure based on the discrete - structural theory are considered in this paper. The new design of the combined cylindrical vessel is offered. The cylinder includes an internal bearing fiberglass shell and an external protective metal cover. The vacuity between a fiberglass shell and a covering is filled with a soft material that allows to regulate contact pressure which is transferred from a fiberglass shell to a metal covering.

Опис

Ключові слова

газобалонное оборудование, стальные баллоны, композитные баллоны, стеклопластиковые баллоны, теплоизоляционные свойства баллонов, деформации баллонов

Бібліографічний опис

Жигилий Д. А. Конструкционная прочность комбинированных баллонов высокого давления / Д. А. Жигилий // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 37. – С. 79-88.

Зібрання