Роль науки та наукових досліджень в суспільстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У роботі розглядаються наявний науково-технологічний потенціал, здатний забезпечити економічний прогресс України.
In-process examined present scientifically technological potential, capable to provide economic progress Ukraine.

Опис

Ключові слова

концепція, потенціал, ефективність, організація, інноваційна економіка

Бібліографічний опис

Колотюк О. І. Роль науки та наукових досліджень в суспільстві / О. І. Колотюк // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 6. – С. 153-155.