Загрози економічній безпеці підприємства: класифікація за видами та способами формування

dc.contributor.authorРиндін-Баранов, Сергій Сергійовичuk
dc.date.accessioned2021-11-22T12:11:15Z
dc.date.available2021-11-22T12:11:15Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractУ статті проаналізовано економічно сутність такої важливої для будь-якого підприємства складової, як економічна безпека. Обґрунтовано важливість захисту підприємства від різного роду загроз, а також необхідність їх постійного моніторингу. Визначено необхідність забезпечення економічної безпеки підприємства не тільки на рівні підприємств, а й на рівні безпеки держави. Було виявлено два основних підходи до визначення поняття «економічна безпека», на основі чого було надано визначення поняття «економічна безпека підприємства» у сучасних умовах функціонування на ринку України. Був проаналізований термін “загрози”, на основі якого було надано визначення терміну «загроза економічній безпеці підприємства». Була сформована класифікація і ранжування загроз в залежності від їх характеру і ступеня представленої ними небезпеки. На основі класифікації загроз був зроблений висновок, що окрім загально світових загроз, загрози для кожного підприємства певні особливості в залежності від його типу та характеру діяльності. Був зроблений висновок що, фактори формування небезпек і загроз діяльності підприємства можна розглядати з різних точок зору в залежності від сфери формування, механізмів впливу і можливості прогнозування. На основі наведеного визначення сформовані причини виникнення глобальних, а також внутрішніх загроз на підприємствах, а також приведена класифікація чинників формування загроз на підприємстві. Зважаючи на проблеми промислових підприємств України, було розглянуто специфічні загрози для промислових підприємств на основі критеріїв, висунутих різними вченими. Було зроблено висновок, що загрози економічній безпеці підприємства перегукуються один з одним і переплітаються, що призводить до певних ускладнень в їх ідентифікації при побудові систем економічної безпеки і виділенн і суб'єктів і об'єктів економічної безпеки.uk
dc.description.abstractThe article analyzes the economic essence of such an important component for any enterprise as economic security. The importance of protecting the enterprise from all sorts of threats, as well as the need for their constant monitoring, is substantiated. The need to ensure the economic security of the enterprise is determined not only at the enterprise level, but also at the state security level. Two main approaches to the definition of the concept of "economic security" were identified, on the basis of which a definition was given of the concept of "economic security of the enterprise" in modern conditions of functioning on the Ukrainian market. The term “threats” was analyzed, on the basis of which the term “threat to the economic security of an enterprise” was defined. A classification and ranking of threats was formed depending on their nature and the degree of danger they represent. Based on the classification of threats, it was concluded that, in addition to common global threats, threats for each enterpr ise have certain characteristics depending on its type and nature of activity. It was concluded that the factors of formation of dangers and threats to the activities of the enterprise can be considered from different points of view, depending on the sphere of formation, mechanisms of influence and the possibility of forecasting. Based on the above definition, the causes of global threats, as well as threats at enterprises, are formed, a classification of factors that form threats is given. Given the problems of industrial enterprises in Ukraine, specific threats to industrial en terprises were examined on the basis of criteria put forward by various scientists. It was concluded that threats to the economic security of the enterprise overlap and intertwine, which leads to certain difficulties in identifying them when constructing economic security systems and identifying the subjects and objects of economic security.en
dc.identifier.citationРиндін-Баранов С. С. Загрози економічній безпеці підприємства: класифікація за видами та способами формування / С. С. Риндін-Баранов // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – С. 55-58.uk
dc.identifier.doidoi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.55
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54946
dc.language.isouk
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectпідприємствоuk
dc.subjectрозвитокuk
dc.subjectкритеріїuk
dc.subjectenterpriseen
dc.subjectdevelopmenten
dc.subjectthe criteriaen
dc.titleЗагрози економічній безпеці підприємства: класифікація за видами та способами формуванняuk
dc.title.alternativeThreats to the enterprise's economic security: classification by types and methods of formationen
dc.typeArticleen

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
visnyk_KhPI_2020_1_EN_Ryndin-Baranov_Zahrozy.pdf
Розмір:
848.2 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
11.28 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: