Особливості документального оформлення операцій діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу

Ескіз недоступний

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Томенко Ю. І.

Анотація

Опис

Ключові слова

європейська інтеграція, індустрія гостинності, господарство, облік, European integration, hospitality industry, economy, accounting

Бібліографічний опис

Залокоцька В. С. Особливості документального оформлення операцій діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу / В. С. Залокоцька, Т. М. Сторожук // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2019" : тр. 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 грудня 2019 р. / ред. Є. М. Строков ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Томенко Ю. І., 2019. – С. 169-171.