Антропный принцип как фактор формирования мировоззрения

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Вселенная, жизнь, процесс эволюции, разнообразие форм жизни, развивающаяся жизнь, человеческая раса, другие Вселенные

Бібліографічний опис

Бершова И. Антропный принцип как фактор формирования мировоззрения / И. Бершова // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес. До 55 річниці першого польоту людини у космос : тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., 19-20 квітня 2016 р., м. Харків : у 3 ч. Ч. 1 / редкол. Є. І. Сокол [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 18-19.